Styreansvarsforsikring

En styreansvarsforsikring er en god investering for enhver bedrift som vil ha et sterkt og kompetent styre. Med en slik forsikring kan du som leder og styremedlemmer jobbe trygt og effektivt, uten å bekymre dere for juridiske konsekvenser. Det gjør det også lettere å rekruttere dyktige folk til styret, som kan bidra med sin erfaring og kunnskap.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Styret er personlig ansvarlig

  Et styreverv medfører et betydelig ansvar, hvor styremedlemmer er personlig ansvarlige med hele sin formue.

 • Styrets ansvar er innskjerpet

  I perioden 2000 til 2015 ble det avsagt endelig dom i minst 150 rettsaker hvor styreansvar er påberopt.

 • Våre advokater er ved din side

  Våre advokater kjenner lover og regler, og jobber for deg. Helt til saken er over.

Hva dekker styreansvarsforsikring?

Individuell eller kollektiv styreansvarsforsikring dekker erstatningsansvaret som du eller styret kan komme i. Hvis styret mottar et erstatningskrav følges kravet opp av våre saksbehandlere og advokater som har lang erfaring med å behandle styreansvarssaker. Ved et erstatningskrav gjennomgår vi først saken sammen, og tar den deretter videre så langt det kreves.

Forsikringen dekker erstatningsansvaret som styremedlemmene kan komme i ved utøvelse av styrearbeid. Blir en eller flere i et styre økonomisk ansvarlig på grunn av utøvelsen av sitt styrearbeid, er det godt å vite at våre erfarne advokater står til rådighet og bistår gjennom hele saken. Tapes rettsaken dekker forsikringen både kostnader og krav i henhold til dommen.

Hvem bør ha styreansvarsforsikring?

Stadig oftere blir hele eller deler av styrer stilt til erstatningsansvar, og mange styremedlemmer blir holdt personlig ansvarlig for betydelige beløp. Vi anbefaler derfor styreansvarsforsikring til alle:

 • sameier
 • stiftelser
 • borettslag
 • aksjeselskap

Styreansvar er personlig. Mens eieren av en bedrift i utgangspunktet kun er ansvarlig for aksjekapitalen, er styremedlemmer ansvarlige med hele sin personlige formue. Det vil blant annet si oppsparte midler, huset, bilen og hytta.

To personer har møte på et kontor

Disse rollene er inkludert i styreansvarsforsikring

 • Styremedlemmer eller medlemmer i tilsvarende styringsorgan
 • Varamedlemmer i styret eller i tilsvarende styringsorgan
 • Leder som kan pådra seg personlig ledelsesansvar
 • Ansatte som kan pådra seg personlig ledelsesansvar
 • Sikredes ektefelle eller samboer når kravet har sitt grunnlag i sikredes personlige ledelsesansvar

Eksempler på erstatningsutbetalinger

Artikler om styreansvar for deg som er styremedlem