Sjøforsikring - kystkasko og fiskeoppdrettsforsikring

Sjøforsikring er fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk, kystkaskoforsikring - forsikring av næringsfartøy, samt fritidsbåtforsikring - forsikring av firmaeide fritidsbåter.


Pris på forsikring

Start med å skrive inn organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer

Vi bruker organisasjonsnummeret til å finne frem opplysninger om bedriften din og for å forberede oss best mulig.

Formuläret skickas...

Sjøforsikring

Vi har ekspertisen og kompetansen som skal til for at du skal føle deg trygg med din sjøforsikring.

Grunnstøting, kollisjoner og båtbranner medfører store skader. Videre kan uhell medføre ansvarsskader på personer, andre båter eller eiendom.

Vi har erfarne medarbeidere med maritim kompetanse innen både risikovurdering og skadeoppgjør innen sjøforsikring.