KYSTKASKO OG FISKEOPPDRETTSFORSIKRING

Våre kystforsikringer er fiskeoppdrettsforsikring - for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk, kystkaskoforsikring - forsikring av næringsfartøy, samt fritidsbåtforsikring - forsikring av firmaeide fritidsbåter.


Få tilbud på forsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Tilbud på forsikring