Sjøforsikring - fartøysforsikring og fiskeoppdrettsforsikring

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hva er sjøforsikring

Sjøforsikring er fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk, fartøysforsikring, samt fritidsbåtforsikring - forsikring av firmaeide fritidsbåter.

Vi har ekspertisen og kompetansen som skal til for at du skal føle deg trygg med din sjøforsikring.

Grunnstøting, kollisjoner og båtbranner medfører store skader. Videre kan uhell medføre ansvarsskader på personer, andre båter eller eiendom.

Vi har erfarne medarbeidere med maritim kompetanse innen både risikovurdering og skadeoppgjør innen sjøforsikring.