KYSTKASKO OG FISKEOPPDRETTSFORSIKRING

Våre kystforsikringer er fiskeoppdrettsforsikring - for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk, kystkaskoforsikring - forsikring av næringsfartøy, samt fritidsbåtforsikring - forsikring av firmaeide fritidsbåter.


Få tilbud på forsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg tilbud på fiskeoppdrettsforsikring, kystkaskoforsikring eller fritidsbåtforsikring.

Be om tilbud