Sjøforsikring


Vi har kompetansen du trenger når uhellet er ute og våre erfarne medarbeidere med maritim kompetanse hjelper deg med å finne riktig forsikring.

Be om tilbud på forsikring fra oss. Start med å skrive inn organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hva er sjøforsikring?

Sjøforsikring er fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk, fartøysforsikring, samt fritidsbåtforsikring - forsikring av firmaeide fritidsbåter. Vi har ekspertisen og kompetansen som skal til for at du skal føle deg trygg med din sjøforsikring.

Grunnstøting, kollisjoner og båtbranner medfører store skader. Videre kan uhell medføre ansvarsskader på personer, andre båter eller eiendom. Vi har erfarne medarbeidere med maritim kompetanse innen både risikovurdering og skadeoppgjør innen sjøforsikring.