Hovedmeny

Sjøforsikring - kystkasko og fiskeoppdrettsforsikring

Sjøforsikring er fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk, kystkaskoforsikring - forsikring av næringsfartøy, samt fritidsbåtforsikring - forsikring av firmaeide fritidsbåter.

Pris på forsikring

Start med å skrive inn organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Sjøforsikring

Vi har ekspertisen og kompetansen som skal til for at du skal føle deg trygg med din sjøforsikring.

Grunnstøting, kollisjoner og båtbranner medfører store skader. Videre kan uhell medføre ansvarsskader på personer, andre båter eller eiendom.

Vi har erfarne medarbeidere med maritim kompetanse innen både risikovurdering og skadeoppgjør innen sjøforsikring.