Husforsikring

Vi gjør deg trygg i hjemmet ditt!

Bolig er en av de største investeringene vi gjør i livet. Uforutsette skader på hus, tomannsbolig eller rekkehus kan fort bli både omfattende og dyrt. Med vår husforsikring har du økonomisk sikkerhet dersom vannet plutselig står i kjelleren, uvelkomne skadedyr flytter inn på kjøkkenet eller håndverkerfeilen fører til de beryktede våtromsskadene. Trygge rammer, for deg og familien din.


 • Bruk gratis fagekspertise

  I samarbeid med Anticimex gir vi deg If Boligsjekk, der fagpersoner leverer en full tilstandsrapport på boligen din.

 • Få rask hjelp ved skade

  Vi vet hva som trengs for å løse nettopp din skade, og setter raskt sammen det mest effektive teamet.

 • Vær trygg - du er dekket

  Våtromsfeil og skadedyr er blant de mest vanlige skadeårsakene. Derfor garanterer vi deg solide dekninger på begge.

Sammenlign dekningene super standard
Innbrudd, tyveri og hærverk

Skader på bygningen som følge av hærverk og innbrudd. Tyveri av bygningsdeler.

Brann

Brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag og kortslutning.

Vann- og rørskader

Skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Naturskade

Skade som følge av skred, storm, flom, jordskjelv og tung snø.

Bekjempelse av skadedyr av Anticimex

Kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som veps, veggdyr, mus og rotter.

Ansvar og rettshjelp

Rettslig erstatningsansvar du pådrar deg innenfor Norden som eier av bygningen. Forsikringen dekker også utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til din bygning.

Utleie- skade og tapte utleieinntekter

Vi dekker kostnader som kan oppstå i forbindelse med utleie: skadeværk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Husleieinntekter du går glipp av etter skade som dekkes av forsikringen dekkes til leietaker flytter inn igjen.

Du får også gratis juridisk rådgivning av vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Håndverkerfeil

Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil.

Våtrom

Feil og følgeskader på våtrom nyere enn 10 år.

Følgeskader etter utett tak, vegger og bad

Dekker vannskade som følge av at vann trenger inn i bygningen gjennom vegger og tak. Dekker også følgeskade på andre rom, hvis våtrom skulle vise seg å være utett.

Sopp og råteskade

Inkluderer alle typer sopp som ødelegger treverk.

Skader ved rotter, mus og insekter

Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet av rotter, insekter, mus eller andre skadedyr.

If Boligsjekk

Vi gjennomfører en grundig sjekk av våtrom, inneklima og fukt i huset ditt. If Boligsjekk gjøres i samarbeid med Anticimex.

If boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt kan du ringe oss på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du sende e-post til vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex.

Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

MED SUPER FÅR DU GRATIS OG GRUNDIG SJEKK AV DItt hus

If Boligsjekk gir deg en helt unik sjekk av alle rom i huset ditt. Over 70 000 kunder har allerede tatt sjekken. Gjør det du også - den er gratis med Super husforsikring.

Få mer informasjon og se film om If Boligsjekk.


Bytt til oss!

Vi garanterer deg minst like gode vilkår som du har i dag, og hjelper deg med overflyttingen til oss!

Supergaranti

Vi tar din skade på alvor

Får du skader på huset ditt er det viktig å ta vare på dokumentasjon slik at vi kan løse din sak på best mulig måte. 

Meld skade

Tips til deg på flyttefot

For å hjelpe deg litt på vei har vi samlet en liste med flyttetips for før, under og etter flyttingen.

Flyttetips

Hvilken husforsikring passer for deg?

Hos oss kan du velge mellom Super og standard 

Super gir deg de aller beste dekningene

Vi anbefaler alle våre kunder å velge Super husforsikring. I tillegg til det som er inkludert i Standard får du her en solid våtromsdekning, samt dekning ved skader etter håndverkerfeil, sopp, råte og skadedyr. Skader som kan oppstå ved utleie og juridisk rådgivning om dette er også inkludert. 

Med Super husforsikring får du en gratis tilstandsrapport av vår samarbeidspartner Anticimex - If Boligsjekk. Dette er en full gjennomgang av både våtrom, inneklima, fukt og forebyggende tiltak for boligen din. Du får også gratis byggteknisk rådgivning om oppussing og vedlikehold. 

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap.

Standard gir deg en god og grunnleggende forsikring

Med Standard husforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader. I tillegg dekkes kostnader forbundet med bekjempelse av skadedyr, rettslige tvister med for eksempel håndverkere og tap av leieinntekt etter skade.

Skal du forsikre en bygning som er en del av et landbruk?

Har du en bygning (våningshus) som er en del av et landbruk, bruker du forsikringen som dekker bygninger i landbruket. Bygningsforsikring for landbruk.

Få gratis tilgang til Anticimex - fageksperter på bolig

If har et samarbeid med Anticimex, som sikrer deg tilgang til fagekspertise for din bolig.

Med If Boligsjekk gjør fagpersoner fra Anticimex en omfattende sjekk av inneklima, fukt, våtrom og sikkerhet med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Med If Boligtelefon får du gratis byggteknisk rådgivning hos Anticimex. De gir deg råd og veiledning hvis du for eksempel skal pusse opp, gjøre vedlikehold, eller oppdager skader på huset ditt.

Både If Boligsjekk og If Boligtelefon er gratis inkludert dersom du velger Super husforsikring, men tjenestene er selvsagt også tilgjengelig for deg som velger Standard.

Husk innboforsikring - slik sikrer du eiendelene dine

Husforsikringen gjelder selve boligen. I tillegg trenger du innboforsikring, for å sikre eiendelene dine. Dette er typisk møbler, bilder, klær, sportsutstyr og andre bruksgjenstander; alt du tar med deg når du flytter. Kjøp gjerne innboforsikring sammen med husforsikringen. Dette velger du enkelt inne i nettbutikken, etter at du har lagt inn opplysningene dine i skjemaet øverst på denne siden.

Les mer om innboforsikring​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade da tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner

Når vi beregner verdien ved erstatning av gjenstander og innretninger som tilhører bygningen, tas det hensyn til alder. Det gjelder for eksempel hvitevarer, varmtvannsbeholder og utvendige rør og ledninger. Se vilkårene for flere detaljer om hvordan aldersfradraget beregnes.

Skal du forsikre bolig som en del av et landbruk?

Har du en bolig som er en del av et landbruk skal du bruke en landbruksforsikring.
Les mer på vår side om bygningsforsikring for landbruk

Vilkår

VÆR OG VANNSKADER

Høst og vinter er høysesong i Norge for vær preget av mye regn og vind. Hva skal man gjøre hvis værmeldingen melder store nedbørsmenger og huset er bygget i et utsatt område?