HusforsikringTakk for gode skussmål!

Husforsikring som gir trygghet til både deg og huset ditt

  • Nytt hus ved totalskade

    Hvis boligen din blir totalskadet, får du erstatning til å kjøpe eller bygge et nytt.

  • Effektiv skadedyrbekjempelse

    Vi tar oss av skadedyrproblemer trygt og effektivt, uansett type skadedyr.

  • Kostnadsfri boligsjekk

    Få en boligsjekk av en fagperson, og spar penger på å forebygge fremfor å reparere.

Forsikringens innhold

Dette dekker husforsikring

Dekninger Basis Basis Utvidet Utvidet Super Super
Inkludert Inkludert Inkludert

Hvis huset ditt blir totalskadet, for eksempel i en brann, får du erstatning til å bygge et nytt hjem.

Vi kan hjelpe deg gjennom hele byggeprosessen, for eksempel med planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring, slik at du kan leve så normalt som mulig.

Du kan også velge å kjøpe en bruktbolig for å komme raskere inn i et nytt hjem. Velger du dette, kan du få dekket inntil 1 000 000 kroner til oppussing.

Inkludert Inkludert Inkludert

Blir boligen eller hagen din ødelagt av naturskader som flom, storm, skred, jordskjelv eller kortslutning/lynnedslag, dekker vi skadene.

Det samme gjelder brann og nedsoting.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker vannskader i boligen og hagen, for eksempel hvis styrtregn trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør.

Vi dekker også brudd og lekkasje fra rør og tilkoblede maskiner, som oppvaskmaskin. Du får også hjelp med tining av utvendige rør hvis de skulle fryse til om vinteren.

Skade på drenering eller som følge av kondens, dekkes ikke av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi erstatter skade på bolig og hage etter innbrudd, tyveri og hærverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd hvor tyvene også har gjort skade på huset.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi reparerer skader på huset ditt forårsaket av mus, rotter og andre gnagere.

Husk at du selv har ansvar for å sikre bygningen mot skadedyrangrep. Reparasjon av utettheter hvor skadedyr kan komme inn, er derfor ikke dekket av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneders depositum eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum 3 måneders husleie og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor 3 måneders depositum for å redusere eget tap.

Les mer om utleieforsikring her

Inkludert Inkludert Inkludert

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis parasollen din blir tatt av vinden og skader naboens eiendom, dekker vi et eventuelt erstatningsansvar.

Er du part i en tvist, for eksempel med håndverker på grunn av mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil 100 000 kroner.

Dersom du ønsker å benytte deg av vår partner, Advokatfirmaet Solver, vil du få første telefonsamtale med advokat gratis. Ring Solver på telefon 22 44 10 00 eller send en e-post.

Inkludert Inkludert Inkludert

Har du spørsmål om oppussing, skadeforebygging eller vedlikehold? Med If Byggteknisk rådgivning kan du raskt komme i kontakt med en fagekspert som gir deg gode råd, helt kostnadsfritt!

Les mer og kontakt våre fageksperter her

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker følgeskader etter utett våtrom, og innvendige skader som følge av at vann trenger inn gjennom utett yttertak yngre enn 50 år. Hvis våtrommet eller taket er eldre enn 30 år, vil det gjøres det et fradrag i erstatningen på 8 000 kroner.

Husk at du har et ansvar for å holde våtrom, yttertak og yttervegger tette. Reparasjon av selve utettheten er derfor ikke dekket av forsikringen.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i boligen din på en rask og effektiv måte. Dette kan eksempelvis være veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille og husbukk. Vi reparerer også bygningskaden dersom skadedyrene/insektene påfører skade på huset ditt.

Husk at du selv har ansvar for å sikre bygningen mot skadedyrangrep. Reparasjon av utettheter hvor skadedyr kan komme inn, er derfor ikke dekket av forsikringen.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk og som har utviklet seg i den tiden du har hatt forsikringen i If.

Her er det unntak for råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, og skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Det samme gjelder sopp- og råteskader på tilleggsbygninger (for eksempel uthus og garasjer) som er eldre enn 50 år.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen dekker utbedring av både følgeskader og selve utettheten i gulv og vegger i våtrom som er yngre enn 10 år. Forutsetningen for dekning er at arbeidet er utført av en autorisert håndverker.

Viktig! Dekningen gjelder kun hvis våtrommet er utett og det har oppstått en lekkasje. Feil eller mangelfullt arbeid i seg selv, som for eksempel feil fall i våtsone, er ikke dekket.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

If Boligsjekk: Med If Boligsjekk kan du få besøk av en bygningsekspert som blant annet vil se på tak, drenering og bad, og deretter utarbeide en tilstrandsrapport. Les mer og bestill en gratis boligsjekk her.

Juridisk rådgivning: Forsikringen inkluderer to timer juridisk rådgivning i året fra vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Solver. Her kan du få hjelp med privatrettslige spørsmål som leiekontrakt, forbrukerkjøp og naborett. Kontakt Solver på telefon 22 44 10 00.

Nøkkelservice: Har du mistet nøkkelen din? Da kan du kontakte en låsesmed uten å bekymre deg for høye kostnader. Ved å sende inn kvittering fra låsesmeden kan du få refundert inntil 5 000 kroner. Du betaler kun en egenandel på 1 000 kroner.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Flytter du forsikringen fra et annet selskap til oss, garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap. Garantien gjelder i 2 år, og vi ordner flytteprosessen for deg. Les om garantien her.

Hva dekker en husforsikring?

Husforsikring dekker skader på selve bygningen og alt inventar som er fastmontert, som kjøkkenskap og parkett. Typiske skader kan være brann- og vannskader, naturskader, tyveri og innbrudd, skadedyr, sopp og råte. Hvis hjemmet ditt blir ubeboelig på grunn av en skade, dekker vi også kostnader knyttet til midlertidig bosted.

Hvor mye koster det å forsikre huset?

Prisen vil variere litt etter ulike forhold, blant annet størrelse, alder, beliggenhet og type bolig. PS! Jo flere forsikringer du har hos oss, desto høyere rabatt får du. Kjøper du en husforsikring får du 10 prosent fordelsrabatt, og med flere forsikringer hos oss kan du få opp til 20 prosent. Les mer om rabattene her.

Ung mann med flytteesker rundt seg

Boligsjekk inkludert i forsikringen

Med Super husforsikring får du If Boligsjekk helt kostnadsfritt! Dette innebærer et besøk av en bygningsekspert fra vår samarbeidspartner Anticimex hvor du får en grundig gjennomgang av boligen din. Her sjekkes blant annet fukt, rør og slanger samt brann- og innbruddssikkerhet. Du får deretter en rapport som viser hva som bør prioriteres av vedlikehold og tiltak. Boligsjekken kan med andre ord spare deg for større utgifter ved å forebygge, fremfor å reparere. Rapporten vil ikke påvirke prisen på forsikringen din. 

Gode råd ved oppussing og vedlikehold av huset ditt

Med både Basis, Utvidet og Super husforsikring har du If Byggteknisk rådgivning inkludert i forsikringen din. Her kan du få råd og veiledning hvis du skal pusse opp, drive vedlikehold eller hvis du oppdager en feil eller skade på huset ditt. Eksempelvis mugg, mus eller rare lyder fra rør.

Opptil 20 % rabatt

Det lønner seg å samle forsikringene dine hos oss. Jo flere forsikringer du kombinerer, desto høyere rabatt får du! Rabatten legges til automatisk når du sjekker pris.

Les om fordelsprogrammet vårt her.

Bor du i hus eller rekkehus?

Da trenger du mest sannsynlig egen husforsikring og innboforsikring. Du kan velge å legge til innboforsikring når du kjøper husforsikring.

Les om innboforsikring

Bor du i leilighet eller flermannsbolig?

Da er selve bygningen som regel forsikret gjennom sameiet, borettslaget eller felleskapet. Er du usikker, kan du sjekke fellesutgiftene. I så fall trenger du kun innboforsikring.

Les mer om innboforsikring

Ofte stilte spørsmål

Dette synes kundene om oss

Trenger du hjelp til å velge riktig forsikring?

Skjemaet blir sendt...