Husforsikring

Få minst 10 % fordelsrabatt
 1. Husforsikring

Markedets beste våtromsdekning

Super husforsikring dekker skader på alle bad nyere enn 10 år, forutsatt korrekt dokumentasjon. Du kan få samme dekningen på eldre bad, med Boligsjekkens Våtromsbevis. 


 • If Boligsjekk

  Du får en grundig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd som kan gjøre hjemmet ditt sikrere.

 • Minst 10 % fordelsrabatt

  Med husforsikring blir du fordelskunde, og får 10 % rabatt. Har du også bilforsikring, får du 15 % rabatt.

 • If Bolighjelp

  Gir deg byggteknisk rådgivning fra Anticimex ved oppussing og vedlikehold.

Sammenlign dekningene Super Standard
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

If Boligsjekk

Fagpersoner fra Anticimex sjekker bl.a inneklima og fukt – og hjelper deg med å gjøre hjemmet ditt sikrere med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Alle våtrom (bad/vaskerom) inspiseres. Har du våtrom som tilfredsstiller visse sikkerhetskrav, får du en utvidet våtromsdekning, og får tilsendt et "Våtromsbevis". Våtromsdekningen dekker skader på selve badet/vaskerommet, som følge av utett våtrom. Ny sjekk tas hvert fjerde år.

Våtromsdekning

Dekker feil og følgeskader på våtrom nyere enn 10 år, forutsatt at arbeidet er utført i henhold til Våtromsnormen og av autoriserte håndverkere.

If Bolighjelp

Pusser du opp? Har du spørsmål om vedlikehold? Eller er det noe du lurer på om huset ditt? Med If Bolighjelp får du gratis byggteknisk rådgivning via telefon eller e-post fra fageksperter hos Anticimex.

Følgeskader etter utett tak, vegg og bad

Dekker vannskade som følge av at vann trenger inn i bygningen gjennom vegger og tak. Dekker også følgeskade på andre rom, hvis våtrom skulle vise seg å være utett.

Følgeskader etter håndverkerfeil

Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil. Håndverkeren har selv ansvar for å rette feilen.

Sopp- og råteskade

Inkluderer alle typer sopp som ødelegger treverket.

Muggsopp, utvendig treverk og sopp som bare er skjemmende for bygningens utseende dekkes ikke.

Skadeverk dyr og insekter

Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet ved angrep av for eksempel borebiller, rotter eller andre skadedyr og insekter.

Skade forårsaket av kjæledyr dekkes ikke.

Utleie

Har du gitt oss beskjed om at du leier ut hele eller deler av boligen, dekkes følgende kostnader som kan oppstå i forbindelse med utleie: hærverk inntil 500 000 kroner, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse inntil 20 000 kroner.

I tillegg får du gratis juridisk rådgivning på telefon av vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund. Telefonnummer er 22 47 75 02.

Skadedyrsanering

Dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter. Forsikringen inkluderer også tilgang til ekspertrådgivning fra markedslederen i Norge på skadedyrsanering, Anticimex.

Dekkes ikke ved Standard: Fjerning av døde skadedyr, åpning (og lukking) av konstruksjoner, skade på bygningen.
Dekkes verken ved Standard eller Super: Sikring av bygget mot angrep, herunder åpning av konstruksjoner for å lokalisere mulige innganger.

Tap av leieinntekt mm. etter skade

Ved skade som dekkes av forsikringen, erstattes tap av leieinntekt for utleide rom, eller som følge av at rom du benytter selv ikke er beboelig i reparasjonstiden.

Brann

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, samt heksesot dekkes ikke.

Tyveri og hærverk

Dekker skader på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Vann- og rørskader

Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Dekker ikke: Vanninntrenging uten at det medfører at det blir stående vann på gulvet, utett våtrom eller feil ved sluk, vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket), takrenne, utvendige nedløp og taksluk, tining av utvendig ledning og dreneringsledning.

Naturskade

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom og tung snø.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du har pådratt deg som privatperson innenfor Norden, og/eller som eier av bygningen. Forsikringen dekker også utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til bygningen, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Trygghetsgaranti

Garasje, naust, båthus, uthus, tilbygg og påbygg under oppføring/oppført siden siste hovedforfall dekkes av forsikringen fram til neste hovedforfall. Husk å gi oss beskjed om endringen senest ved neste hovedforfall for å være dekket etter dette tidspunktet.

​​If boligsjekk

Super husforsikring inkluderer en omfattende boligsjekk som gjør hjemmet ditt tryggere. Verdien er 5 500 kroner. Fagpersoner fra Anticimex sjekker bl.a inneklima og fukt – og hjelper deg med å gjøre hjemmet ditt sikrere med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Les mer om If Boligsjekk​

HVA ER IF FORDELSPROGRAM?

Med husforsikring hos oss blir du automatisk fordelskunde. Da får du 10 % fordelsrabatt på alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris, som for eksempel If Start. I tillegg får du egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader.

Maks rabatt med kun to forsikringer

Har du både husforsikring og en bilforsikring hos oss, får du hele 15 % i fordelsrabatt, i tillegg til økt egenandelsfordel.

Les mer om fordelsprogrammet vårt

EGENANDELSFORDEL

Er du fordelskunde, får du minst 200 kroner i egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Pengene kan du bruke til å redusere eller slippe å betale egenandelen ved skade. Summen avhenger av hvilket nivå du er på i fordelsprogrammet:

 • Nivå 1: 200 kroner per år
 • Nivå 2: 300 kroner per år
 • Nivå 3: 400 kroner per år

Les mer om egenandelsfordel


Hvilken husforsikring passer for deg?

Super husforsikring dekker alt du forventer – og enda litt mer!

Super gir deg de beste dekningene

Velger du Super, er alle plutselige og uforutsette hendelser dekket. Så hva er da ikke dekket? Jo, for eksempel skader som følge av manglende vedlikehold - du må selvfølgelig ta vare på huset ditt. Vi dekker heller ikke gjenoppretting av håndverkerfeil, da dette er noe håndverkeren selv må ta ansvar for. Men følgene av håndverkerfeil, det dekker vi.

Leier du ut?

Med Super husforsikring er utleieforsikring inkludert. Husk å opplyse om boligen er helt eller delvis utleid, slik at du får riktig forsikring. Det eneste vi krever er at du har skriftlig kontrakt med 3 måneders depositum.​

To års supergaranti

I praksis betyr det at du er garantert like gode eller bedre vilkår hvis du flytter forsikringene fra annet selskap til oss. Du må selv dokumentere at din forrige husforsikring ville gitt deg en bedre erstatning. Ta derfor vare på både siste vilkår og forsikringsbeviset fra ditt forrige selskap for å dokumentere dekningen du hadde da.

Standard gir deg en god og grunnleggende forsikring

Med Standard husforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader. Bekjempelse av skadedyr er også inkludert i Standard, men ønsker du å være forsikret mot følgeskader av skadedyrene, bør du velge Super.

Prisen på forsikringene avhenger av hustype, størrelse, beliggenhet med mer. Hvis du leier ut hele eller deler av huset, vil dette også påvirke prisen.

Fullverdi

Det vanlige er fullverdiforsikring, som vil si at bygningen er forsikret for hva det vil koste å gjenoppføre tilsvarende bygning på samme sted. Bygninger som er i dårlig teknisk stand, som skal rives/rehabiliteres eller som ikke lenger er i bruk kan ikke få fullverdiforsikring og må forsikres med en fastsatt forsikringssum.​​​

Innboforsikring – for verdiene du har i huset

De fleste har behov for en innboforsikring i tillegg til husforsikring. Med innbo menes de tingene som du har hjemme, dette kan for eksempel være møbler, klær, bøker eller TV. Innboet forsikres separat, men du kan kjøpe den samtidig med husforsikring.

Les mer om innboforsikring​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner
 • Gjentatt vannskade med samme årsak innen 3 år: 20 000 kroner
 • Ved tyveri reduseres egenandelen med 4 000 kroner hvis FG-godkjent alarm har blitt utløst.​
 • Når vi beregner verdien ved erstatning av gjenstander og innretninger som tilhører bygningen, tas det hensyn til alder. Det gjelder for eksempel hvitevarer, varmtvannsbeholder og utvendige rør og ledninger. Se vilkårene for flere detaljer om hvordan aldersfradraget beregnes.

Vilkår

Se detaljer om husforsikringen i vilkårene:

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % rabatt
 1. Husforsikring