Husforsikring

Forsikre huset ditt her

Vær trygg med vår husforsikring

Vår husforsikring gir trygge rammer for deg og familien din. Hos oss får du økonomisk trygghet og hjelp dersom vannet plutselig står i kjelleren, eller håndverkerfeilen fører til våtromsskader. 


  • Vi hjelper deg ved skade

    Skulle du få en skade på huset ditt hjelper vi deg umiddelbart

  • Supergaranti

    Velger du Super, garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn det du har i dag

  • Fullverdigaranti

    Skulle huset ditt bli totalskadet garanterer vi å hjelpe deg å bygge et tilsvarende hus

Hva dekker forsikringen? Super standard
Fullverdigaranti

Hvis huset ditt blir totalskadet for eksempel i en brann, garanterer vi å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbyggingen av huset ditt - uten fradrag for aldring og slitasje. Vi garanterer med andre ord at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge et tilsvarende hus.

Brannskade

Vi dekker brannskader på bygning og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler). Det kan ta lang tid å bygge opp boligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen slik at du kan leve så normalt som mulig.

Vann- og rørskader

Vi dekker vannskader på bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Vi har ingen tillegg i egenandel for vannskader, uansett årsak. Dette gjelder også hvis skaden skyldes frost. Vi dekker ikke skade på selve våtrommet, dreneringen eller taket som følge av utettheter.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi dekker skader på bygning og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og satt på vannet og lignende.

Naturskader

Vi dekker skader på bygning og hageanlegg som følge av naturskader som skred, storm, flom og jordskjelv.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på huset ditt forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. I tillegg hjelper vi deg med å bekjempe mus, rotter og andre gnagere hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

Utleieforsikring

Får du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag så hjelper vi deg. Forsikringen dekker skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker med ubegrenset sum. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 9 måneder og utkastelse med inntil 20 000 kroner.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen dekker ikke slitasje som man må regne med ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende. Forsikringen forutsetter at du har oppgitt til oss at du leier ut hele eller deler av boligen.

Ansvar og Rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på personer eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen.

Hvis du som eier av bygningen er part i en tvist, for eksempel en tvist med håndverker om mangelfult arbeid, eller med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen. Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd.

Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i huset ditt, uten at det koster deg noe. If Boligtelefon

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid etter en for eksempel en bilulykke som fører til avhengighet av rullestol, så dekker vi ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Følgeskader som skyldes feil av håndverker

Hvis en håndverker gjør en feil som i ettertid fører til ytterligere skader (følgeskader), hjelper vi deg med å reparere skadene med ubegrenset sum. Selve feilen er håndverkeren ansvarlig for å reparere selv.

Hvis håndverkeren er konkurs eller nekter å reparere feilen vil vi dekke kostnadene ved reparasjon med inntil 100 000 kroner. Arbeid må kunne dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker de siste 10 årene.

Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg

Vi dekker skader som skyldes at vann trenger inn gjennom utette tak og vegger, dette til tross for at du har ansvar for å holde tak og vegger tett. Reparasjonen av taket/veggene må du derfor dekke selv.

Skade på våtrom

Vi dekker følgeskader ved utett våtrom uansett årsak, tilstand og alder på våtrommet. Hvis det for eksempel skjer en vannskade i rommet under badet ditt på grunn av feil med membran eller sluk vil vi dekke følgeskadene med ubegrenset sum.

Hvis våtrommet er under 10 år gammelt vil vi også sørge for at våtrommet blir reparert med ubegrenset sum. Denne delen av forsikringen forutsetter at arbeidet på våtrommet kan dokumenteres utført av autorisert/godkjent håndverker i løpet av de siste 10 årene og at skaden skyldes en feil av håndverker.

Sopp og råteskade

Vi dekker skade ved alle typer sopp og råte som ødelegger treverk. Vi dekker ikke råteskader på dører, vinduer, utvendig treverk eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.

Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr og insekter som veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk m.m. i huset ditt med ubegrenset sum. Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum.

Hvis du for eksempel får rotter inn i huset ditt som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

Dobbel boligforsikring

Vi dekker de doble rentekostnadene og forsikringspremiene hvis du kjøper ny bolig og ikke får solgt den gamle. Vi dekker doble rentekostnader med inntil 10 000 kroner per måned og forsikringen gjelder i maksimalt 9 måneder. Det må gå tre måneder fra du overtar ny bolig før forsikringen gjelder.

If Boligsjekk

Som huseier kan det være vanskelig å vite hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Med If boligsjekk får du en uavhengig bygningsekspert fra Anticimex som går gjennom hele huset ditt og gir deg en tilstandsrapport på 120 punkter slik at du får et godt overblikk over hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Vi sjekker for eksempel tilstanden på taket ditt, drenering og bad.

Tjenesten er helt frivillig, gratis og du får tilbud om ny boligsjekk hvert 4. år. På denne måten får et utmerket servicehefte på boligen din og vi hjelper deg med å unngå skader som ikke er dekket av forsikringen din. If Boligsjekk.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.

INNBOFORSIKRING

Husforsikringen gjelder selve boligen. I tillegg trenger du også innboforsikring, for å sikre alle tingene dine inni boligen. Dette er typisk møbler, bilder, klær, sportsutstyr og andre bruksgjenstander - alt du tar med deg når du flytter. Innboforsikring kan du kjøpe sammen med husforsikringen.


Vinn gavekort til 10 000!

Bruk 10 sekunder på vår uknotete quiz og vinn et reisegavekort verdt 10 000 kroner

Ta quizen her!

Vi tar din skade på alvor

Får du skader på huset ditt er det viktig å ta vare på dokumentasjon slik at vi kan løse din sak på best mulig måte. 

Meld skade

Husforsikringen dekker ikke alt

Selv med den aller beste forsikringen må man ta vare på huset sitt. Vi har samlet noen tips til deg!

Tips til huseiere

Hvilken forsikringer trenger du for boligen din?

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus

Du trenger både en husforsikring som forsikrer bygningen, og en innboforsikring som forsikrer alle tingen du har i boligen. Du kjøper både hus- og innboforsikring gjennom husforsikringen.

Leilighet, bokollektiv og tre-/firemannsbolig

Selve bygningen er forsikret gjennom sameiet/borettslaget/felleskapet slik at du som privatperson ikke trenger å forsikre din del av bygningen. Du trenger derimot en innboforsikring som forsikrer alle tingene du har i boligen.

Få gratis tilgang til Anticimex - fageksperter på bolig

If har et samarbeid med Anticimex, som sikrer deg tilgang til fagekspertise for din bolig.

Med If Boligsjekk gjør fagpersoner fra Anticimex en omfattende sjekk av inneklima, fukt, våtrom og sikkerhet med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Med If Boligtelefon får du gratis byggteknisk rådgivning hos Anticimex. De gir deg råd og veiledning hvis du for eksempel skal pusse opp, gjøre vedlikehold, eller oppdager skader på huset ditt.

Både If Boligsjekk og If Boligtelefon er gratis inkludert dersom du velger Super husforsikring, men tjenestene er selvsagt også tilgjengelig for deg som velger Standard.

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade da tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner. Egenandel ved naturskade er alltid 8000 kroner.

Når vi beregner verdien ved erstatning av gjenstander og innretninger som tilhører bygningen, tas det hensyn til alder. Det gjelder for eksempel hvitevarer, varmtvannsbeholder og utvendige rør og ledninger. Se vilkårene for flere detaljer om hvordan aldersfradraget beregnes.

Ved forsikring av bolig som del av landbruk

Har du en bolig som er en del av et landbruk skal du bruke en landbruksforsikring.
Les mer på vår side om bygningsforsikring for landbruk

Oversikt over fullstendige vilkår (PDF)

VÆR OG VANNSKADER

Høst og vinter er høysesong i Norge for vær preget av mye regn og vind. Hva skal man gjøre hvis værmeldingen melder store nedbørsmenger og huset er bygget i et utsatt område?