Husforsikring

 1. Husforsikring

Vi gjør deg trygg i hjemmet ditt!

Bolig er en av de største investeringene vi gjør i livet. Uforutsette skader på hus, tomannsbolig eller rekkehus kan fort bli både omfattende og dyrt. Med vår husforsikring har du økonomisk sikkerhet dersom vannet plutselig står i kjelleren, uvelkomne skadedyr flytter inn på kjøkkenet eller håndverkerfeilen fører til de beryktede våtromsskadene. Trygge rammer, for deg og familien din.


 • Bruk gratis fagekspertise

  I samarbeid med Anticimex gir vi deg If Boligsjekk, der fagpersoner leverer en full tilstandsrapport på boligen din.

 • Få rask hjelp ved skade

  Vi vet hva som trengs for å løse nettopp din skade, og setter raskt sammen det mest effektive teamet.

 • Vær trygg - du er dekket

  Våtromsfeil og skadedyr er blant de mest vanlige skadeårsakene. Derfor garanterer vi deg solide dekninger på begge.

Sammenlign dekningene Super Standard
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

If Boligsjekk

Fagpersoner fra Anticimex sjekker bl.a inneklima og fukt – og hjelper deg med å gjøre hjemmet ditt sikrere med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Våtrom, tak og drenering inspiseres. Tilfredsstiller konstruksjonen visse sikkerhetskrav, får du en utvidet dekning for skade på våtrom, tak og drenering. Du får da tilsendt et «Verdibevis». Verdibeviset dekker også skade på selve konstruksjonen.

Våtromsdekning

Dekker feil og følgeskader på våtrom nyere enn 10 år.

If Boligtelefon

Pusser du opp? Har du spørsmål om vedlikehold? Eller er det noe du lurer på om huset ditt? Med If Boligtelefon får du gratis byggteknisk rådgivning via telefon 21 02 49 94 eller e-post fra fageksperter hos Anticimex.

Følgeskader etter utett tak, vegg og bad

Dekker vannskade som følge av at vann trenger inn i bygningen gjennom vegger og tak. Dekker også følgeskade på andre rom, hvis våtrom skulle vise seg å være utett.

Håndverkerfeil

Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil.

Sopp- og råteskade

Inkluderer alle typer sopp som ødelegger treverket.

Skadeverk dyr og insekter

Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet ved angrep av for eksempel borebiller, rotter eller andre skadedyr og insekter.

Utleie

Har du gitt oss beskjed om at du leier ut hele eller deler av boligen, dekkes følgende kostnader som kan oppstå i forbindelse med utleie: hærverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse inntil 20 000 kroner.

I tillegg får du gratis juridisk rådgivning på telefon av vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund. Telefonnummer er 22 47 75 02.

Skadedyrsanering

Dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter. Forsikringen inkluderer også tilgang til ekspertrådgivning fra markedslederen i Norge på skadedyrsanering, Anticimex.

Dekkes ikke ved Standard: Fjerning av døde skadedyr, åpning (og lukking) av konstruksjoner, skade på bygningen.
Dekkes verken ved Standard eller Super: Sikring av bygget mot angrep, herunder åpning av konstruksjoner for å lokalisere mulige innganger.

Tap av leieinntekt mm. etter skade

Ved skade som dekkes av forsikringen, erstattes tap av leieinntekt for utleide rom, eller som følge av at rom du benytter selv ikke er beboelig i reparasjonstiden.

Brann

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, samt heksesot dekkes ikke.

Tyveri og hærverk

Dekker skader på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Vann- og rørskader

Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Dekker ikke: Vanninntrenging uten at det medfører at det blir stående vann på gulvet, utett våtrom eller feil ved sluk, vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket), takrenne, utvendige nedløp og taksluk, tining av utvendig ledning og dreneringsledning.

Naturskade

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom og tung snø.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du har pådratt deg som privatperson innenfor Norden, og/eller som eier av bygningen. Forsikringen dekker også utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til bygningen, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Trygghetsgaranti

Garasje, naust, båthus, uthus, tilbygg og påbygg under oppføring/oppført siden siste hovedforfall dekkes av forsikringen fram til neste hovedforfall. Husk å gi oss beskjed om endringen senest ved neste hovedforfall for å være dekket etter dette tidspunktet.

MED SUPER FÅR DU GRATIS OG GRUNDIG SJEKK AV DIN BOLIG

If Boligsjekk gir deg en helt unik sjekk av alle rom i din bolig. Over 70 000 kunder har allerede tatt sjekken. Gjør det du også - den er gratis med Super boligforsikring.

Få mer informasjon og se film om If Boligsjekk.


Bytt til oss!

Vi garanterer deg minst like gode vilkår som du har i dag, og hjelper deg med overflyttingen til oss!

Supergaranti

Vi tar din skade på alvor

Får du skader på huset ditt er det viktig å ta vare på dokumentasjon slik at vi kan løse din sak på best mulig måte. 

Meld skade

Tips til deg på flyttefot

For å hjelpe deg litt på vei har vi samlet en liste med flyttetips for før, under og etter flyttingen.

Flyttetips

Hvilken husforsikring passer for deg?

Velg mellom Standard og Super husforsikring:

Super gir deg de aller beste dekningene

Vi anbefaler alle våre kunder å velge Super husforsikring. I tillegg til det som er inkludert i Standard får du her en solid våtromsdekning, samt dekning ved skader etter håndverkerfeil, sopp, råte og skadedyr. Skader som kan oppstå ved utleie og juridisk rådgivning om dette er også inkludert. 

Med Super husforsikring får du en gratis tilstandsrapport av vår samarbeidspartner Anticimex - If Boligsjekk. Dette er en full gjennomgang av både våtrom, inneklima, fukt og forebyggende tiltak for boligen din. Du får også gratis byggteknisk rådgivning om oppussing og vedlikehold. 

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap.

Standard gir deg en god og grunnleggende forsikring

Med Standard husforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader. I tillegg dekkes kostnader forbundet med bekjempelse av skadedyr, rettslige tvister med for eksempel håndverkere og tap av leieinntekt etter skade.

Se flere detaljer i tabellen over, slik at du finner den forsikringen som passer best for deg. 

Få gratis tilgang til Anticimex - fageksperter på bolig

If har et samarbeid med Anticimex, som sikrer deg tilgang til fagekspertise for din bolig.

Med If Boligsjekk gjør fagpersoner fra Anticimex en omfattende sjekk av inneklima, fukt, våtrom og sikkerhet med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Med If Boligtelefon får du gratis byggteknisk rådgivning hos Anticimex. De gir deg råd og veiledning hvis du for eksempel skal pusse opp, gjøre vedlikehold, eller oppdager skader på huset ditt.

Både If Boligsjekk og If Boligtelefon er gratis inkludert dersom du velger Super husforsikring, men tjenestene er selvsagt også tilgjengelig for deg som velger Standard.

Husk innboforsikring - slik sikrer du eiendelene dine

Husforsikringen gjelder selve boligen. I tillegg trenger du innboforsikring, for å sikre eiendelene dine. Dette er typisk møbler, bilder, klær, sportsutstyr og andre bruksgjenstander; alt du tar med deg når du flytter. Kjøp gjerne innboforsikring sammen med husforsikringen. Dette velger du enkelt inne i nettbutikken, etter at du har lagt inn opplysningene dine i skjemaet øverst på denne siden.

Les mer om innboforsikring​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade da tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner

Når vi beregner verdien ved erstatning av gjenstander og innretninger som tilhører bygningen, tas det hensyn til alder. Det gjelder for eksempel hvitevarer, varmtvannsbeholder og utvendige rør og ledninger. Se vilkårene for flere detaljer om hvordan aldersfradraget beregnes.

Vilkår for husforsikring (PDF)

Se detaljer om husforsikringen i vilkårene:

VÆR OG VANNSKADER

Høst og vinter er høysesong i Norge for vær preget av mye regn og vind. Hva skal man gjøre hvis værmeldingen melder store nedbørsmenger og huset er bygget i et utsatt område?

 1. Husforsikring