Industrivernkurs

Grunnopplæring i industrivern. Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

Påmelding Send meg kursinformasjon

Bedriftens utfordring

Kurset bygger på forskrift om egenbeskyttelse/industrivern fra 1. januar 2012. Forskriften er revidert 1. januar 2020. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) viser det seg at virksomheten ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Kursbeskrivelse Industrivernkurs for industrivernet

Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale. Kurset gir deltakere grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Praktisk trening er en viktig del av innholdet.

Målgruppe

Industrivernet i bedriften.

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Varighet

To dager, med kursstart kl. 09.00 og avslutning kl. 15.00

Kursinnhold

  • Industrivernets plass i bedriften
  • Forebyggende arbeid
  • Grunnleggende brann- og førstehjelp
  • Praktiske øvelser

For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale. Kurset kan gjennomføres som et åpent kurs med deltakere fra forskjellige bedrifter, eller som et lukket kurs tilpasset egen bedrift.

Påmelding

For påmelding ring oss eller send e-post.

Prisliste for kurset Industrivern grunnopplæring

Prisliste og kursalternativer Pris
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
kr 7 500
Neste åpne kurs:

10. - 11. mai.
30. - 31. august.
15. - 16. november.