Industrivernkurs - Industrivern grunnopplæring


Industrivern grunnopplæring gir deltakere grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Praktisk trening er en viktig del av innholdet.

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om Industrivern grunnopplæring.

Meld på deltakere Kursinformasjon

Industrivern grunnopplæring på If Sikkerhetssenter

Industrivern grunnopplæring - industrivernkurs gjennomføres på If Sikkerhetssenter i Ringvoll - Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har If god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

  Forskrift om industrivern

  Siste versjon av forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

  Innsatspersonell skal ha nødvendig kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen, samt være kvalifisert for å håndtere uønskede hendelser i virksomheten.

  I tillegg skal innsatspersonellet øve på uønskede hendelser minst hver sjette måned.

  Kursbeskrivelse og kursinnhold - industrivernkurs

  Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel skjer, er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale. Industrivernkurs gir deltakere grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Praktisk trening er en viktig del av innholdet.

  Industrivernkurs fokuserer spesielt på:

  • Industrivernets plass i bedriften
  • Forebyggende arbeid
  • Grunnleggende brann og førstehjelp
  • Praktiske øvelser, spesielt rettet mot brann og førstehjelp

  Målsetting

  Etter gjennomført industrivernkurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid i egen bedrift, samt ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom.

  Målgruppe

  Industrivernet i bedriften.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Varighet

  To dager.

  Påmelding til Industrivern grunnopplæring

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no hvis du vil delta på industrivernkurs.

  Industrivern grunnopplæring - industrivernkurs

  Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale.

  Industrivern grunnopplæring gir deltakere grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Praktisk trening er en viktig del av innholdet.

  Bedriftens utfordring

  Industrivern grunnopplæring bygger på forskrift om egenbeskyttelse/industrivern fra 1. januar 2012. Forskriften er revidert 1. januar 2020. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

  I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) viser det seg at virksomheten ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

  Prisliste for industrivernkurs - Industrivern grunnopplæring

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

  Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
  kr 8 900

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser