Røykdykkerkurs

Send inn kursforespørsel hvis du vil vite mer om grunnkurs i røykdykking.

Se også prisliste og kursdatoer nederst på siden

Meld på deltakere Kursinformasjon

Røykdykkerkurs - grunnkurs i røykdykking

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i sin veiledning om røyk- og kjemikaliedykking at alle røykdykkere bør utvikle egne kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte øvelser. Dette gjelder for virksomheter som har forsterket sitt industrivern med røykdykkere, jfr. hva som er beskrevet i Forskrift om industrivern.

Kurs i røykdykking

  Røykdykker grunnkurs inneholder bl.a. praktiske øvelser innen:

  • Åndedrett og åndedrettsbeskyttelse
  • Tilvenningsøvelser
  • Arbeidsfysiologi
  • Slokketeknikk
  • Innsatsteknikk og taktikk
  • Redning og førstehjelp
  • Røykdykkerøvelser i varme omgivelser

  Forkunnskaper

  Deltakerne på Røykdykker grunnkurs bør ha gjennomført grunnopplæring for industrivernpersonell, og ha nødvendig fysikk for å røykdykke i bedriftens røykdykkertjeneste.

  Målsetting

  Røykdykker grunnkurs skal gi deltakerne gode forutsetninger til å foreta rednings- og slokkeinnsats i røyk og varme på egen bedrift, i samarbeid med brannvesenet.

  Målgruppe for Røykdykker grunnkurs

  Personell som er tiltenkt oppgaver som røykdykker i bedriftens industrivern.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Varighet

  Tre dager.

  Påmelding til Røykdykker grunnkurs

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Røykdykker grunnkurs fokuserer på praktisk trening i realistiske øvingsomgivelser. Det gir deltakerne trygghet i innsats som røykdykker. Røykdykkerkurset legger stor vekt på innsatsarbeid i tråd med veiledning for røyk og kjemikaliedykking.

  Prisliste for Røykdykker grunnkurs

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift


  På forespørsel
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

  Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
  Kr  12 000

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser