Røykdykkerkurs - Grunnopplæring i røykdykking

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

Påmelding Send meg kursinformasjon

Røykdykkerkurs - NSO's røykdykkersertifikat i røykdykking

Røykdykkerkurs som tilfredsstiller NSOs forslag til grunnopplæring for røykdykkere i industrivernet, og er første skritt mot NSOs røykdykkersertifikat.​​​​

Myndighetskrav

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sier i sin veiledning om røyk- og kjemikaliedykking at alle røykdykkere bør utvikle egne kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte øvelser. I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon NSO viser det seg at bedriftene ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Kursbeskrivelse

Røykdykkerkurs fokuserer på praktisk trening i realistiske øvingsomgivelser. Det gir deltakerne trygghet i innsats som røykdykker. Røykdykkerkurset legger stor vekt på innsatsarbeid i tråd med veiledning for røyk og kjemikaliedykking.

For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

Kursinnhold

  • Åndedrett og åndedrettsbeskyttelse
  • Tilvenningsøvelser
  • Arbeidsfysiologi
  • Slokketeknikk
  • Innsatsteknikk og taktikk
  • Rednings- og førstehjelp
  • Røykdykkerøvelser i varme omgivelser

Vi tar hensyn til hver enkelt deltakers kompetanse. Derfor gjennomføres øvelsene med maksimum åtte deltakere.

Målgruppe for røykdykkerkurs

Personell som er tiltenkt oppgaver som røykdykker i bedriftens industrivern.

Forkunnskaper

For å delta på røykdykkerkurs må deltakerne ha dokumentasjon på at de tilfredsstiller gjeldende krav til helse, fysisk styrke og kondisjon.

Målsetting

Røykdykkerkurset gir deltakerne gode forutsetninger til å foreta redning- og slokkeinnsats i røyk og varme på egen bedrift i samarbeid med det kommunale brannvesenet.

Varighet

Tre dager.

Prisliste for grunnopplæring i røykdykking

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift


På forespørsel
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
kr 10 500
Neste åpne kurs:
  .
  18. - 20. oktober.