Grunnopplæring i røykdykking

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

NSO's røykdykkersertifikat

Kurset tilfredsstiller NSOs forslag til grunnopplæring for røykdykkere i industrivernet, og er første skritt mot NSOs røykdykkersertifikat.​​​​

Myndighetskrav

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sier i sin veiledning om røyk og kjemikaliedykking at alle røykdykkere bør utvikle egne kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte øvelser. I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon NSO viser det seg at bedriftene ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Kursbeskrivelse

Kurset fokuserer på praktisk trening i realistiske øvingsomgivelser. Det gir deltakerne trygghet i innsats som røykdykker. Kurset legger stor vekt på innsatsarbeid i tråd med veiledning for røyk og kjemikaliedykking.

Målgruppe

Personell som er tiltenkt oppgaver som røykdykker i bedriftens industrivern.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha gjennomført 24 timers grunnopplæring for industrivernpersonell. Deltakerne må også ha dokumentasjon på at de tilfredsstiller gjeldende krav til helse, fysisk styrke og kondisjon.

Målsetting

Kurset gir deltakerne gode forutsetninger til å foreta redning- og slokkeinnsats i røyk og varme på egen bedrift i samarbeid med det kommunale brannvesenet.

Deltakelse

Inntil åtte deltakere.

Varighet

Tre dager.

Kursinnhold

  • Åndedrett og åndedrettsbeskyttelse
  • Tilvenningsøvelser
  • Arbeidsfysiologi
  • Slokketeknikk
  • Innsatsteknikk og taktikk
  • Rednings- og førstehjelp
  • Røykdykkerøvelser i varme omgivelser

Vi tar hensyn til hver enkelt deltakers kompetanse. Derfor gjennomføres øvelsene med maksimum åtte deltakere.

Kursbrosjyre

Kursbrosjyre - grunnkurs i røykdykking ( pdf )

Prisliste for grunnopplæring i røykdykking

Prisliste og kursalternativer Pris

Eget kurs for din bedrift


På forespørsel Bestill
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
kr 7 500 Bestill
Neste åpne kurs: 12. november