Varme arbeider kurs


If sikkerhetssenter i Ringvoll har sertifiserte instruktører som holder sertifiseringskurs i varme arbeider. Ved fullført kurs og bestått eksamen utstedes sertifikat i varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatene er digitale og utstedes i en mobil-app.

Sertifiseringskurs i varme arbeider på If Sikkerhetssenter i Ringvoll, Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter.

Påmeldingsskjema Send meg info

Sertifiseringskurs i varmt arbeid

Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varmt arbeid inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

  Målsetting

  Å sikre rett kompetanse om utførelse av varme arbeider, bl.a. hvordan forhindre og slokke eventuelle branntilløp og brann.

  Målgruppe

  Alle som utfører varme arbeider utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass, eller er brannvakt for nevnte arbeider.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs
  • Eksternt kurs på kundens lokasjon

  Varighet

  En dag.

  Påmelding

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til
  sikkerhetssenteret@if.no.

  Kursbeskrivelse og gjennomføring

  Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider inkluderer bl.a. bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr.

  Kursinnhold

  En kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Kurset avsluttes med eksamen.

  Sertifisering

  Bestått eksamen gir sertifikat i varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet kan lastes ned i Norsk Brannvernforening sin app og er gyldig i fem år.

  Hva er varme arbeider?

  Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

  Krav til kurs i varmt arbeid

  Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass skal ha sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller en samarbeidende organisasjon i et annet nordisk land.

  Myndighetene krever at den som utfører varme arbeider på midlertidig arbeidssted, inkludert taktekking, skal utvise særlig aktsomhet og gjennomføre de forebyggende tiltakene som er nødvendig for å unngå, og eventuelt slokke, en brann.

  Prisliste for sertifiseringskurs i varmt arbeid

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale
  Deltaker (e) til åpent kurs for flere bedrifter
  kr 2 600 per deltaker
  Kostnad for sertifikat fra Norsk Brannvernforening er inkludert i prisen.
  Ingår inte
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.
  Ingår inte
  Neste åpne kurs:

  23. januar.
  17. februar.
  10. mars.
  30. mars.
  21. april.
  15. mai.
  12. juni.
  22. august.
  29. september.
  10. oktober.
  17. november.
  13. desember.
  Ingår inte