Varme arbeider kurs


Kurs med våre sertifiserte instruktører. Ved fullført kurs og bestått eksamen får du sertifikat for varme arbeider.

Varme arbeider kurs på If Sikkerhetssenter

Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Dette inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Målsetting med kurset

  Å sikre rett kompetanse om utførelse av varme arbeider, bl.a. hvordan forhindre og slokke eventuelle branntilløp og brann.

  Målgruppe
  Alle som utfører varme arbeider utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass, eller er brannvakt for nevnte arbeider.

  Gjennomføring
  Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter, bedriftstilpassede/lukkede kurs eller eksternt kurs på kundens lokasjon.

  Kursinnhold

  En kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Kurset avsluttes med eksamen. Når eksamen er bestått får du varme arbeider sertifikat.

  Varighet
  En dag.

  Kurspåmelding
  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Spørsmål og svar om varme arbeider

  Hva er varme arbeider?

  Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varmt arbeid inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

  Hvilke krav stiller forsikringsselskapene?

  Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass skal ha sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller en samarbeidende organisasjon i et annet nordisk land.

  Hvilke krav stiller myndighetene?

  Myndighetene krever at den som utfører varmt arbeid på midlertidig arbeidssted, inkludert taktekking, skal utvise særlig aktsomhet og gjennomføre de forebyggende tiltakene som er nødvendig for å unngå, og eventuelt slokke, en brann.

  Hva er sertifikat i varme arbeider?

  Et sertifikat i varme arbeider er en form for opplæring og sertifisering som kreves for personer som arbeider med verktøy og utstyr som genererer varme, gnister eller flammer, for eksempel sveising, skjæring, lodding eller brenning.

  Sertifikatet i varme arbeider er ment å sikre at personer som utfører denne type arbeid har tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å utføre jobben på en sikker måte. Sertifikatet skal gi arbeidsgiverne trygghet i at personen som utfører jobben, er i stand til å identifisere potensielle farer og risikoer, og ta de nødvendige tiltakene for å minimere risikoen for brann og ulykker.

  Opplæringen som kreves for å oppnå sertifikatet i varme arbeider kan variere avhengig av land eller region, men den omfatter vanligvis emner som:

  • Grunnleggende prinsipper for brannvern og brannsikkerhet
  • Risikovurdering og identifisering av farer
  • Riktig bruk av verktøy og utstyr for varme arbeider
  • Prosedyrer for utførelse av varme arbeider, inkludert overvåking av arbeidsområdet og evakuering
  • Nødhåndtering og førstehjelp i tilfelle en brann eller annen ulykke

  For å oppnå sertifikatet i varme arbeider må man vanligvis gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve. Sertifikatet er gyldig i fem år.

  Det er viktig å merke seg at kravene for opplæring og sertifisering i varme arbeider kan variere avhengig av land eller region, så det er viktig å undersøke de spesifikke kravene som gjelder der du befinner deg.

  Blir jeg sertifisert med kurs på If Sikkerhetssenter?

  Ja, våre instruktører er sertifiserte og bestått eksamen gir sertifikat i varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet kan lastes ned i Norsk Brannvernforening sin app og er gyldig i fem år.

  Prisliste for dette kurset

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale
  Deltaker (e) til åpent kurs for flere bedrifter
  kr 2 950 per deltaker
  Kostnad for sertifikat er inkludert i prisen.
  Ingår inte
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.
  Ingår inte

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser