Varme arbeider kurs

Sertifiseringskurs

Altfor ofte oppstår det brann under utføring av varme arbeider. Det skyldes ofte at de som utfører arbeidet ikke tar nødvendige forholdsregler for å unngå brann. Kurs i varmt arbeid gir godkjent opplæring og sertifisering for alle som skal utføre varmt arbeid utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass.

Påmeldingsskjema Send meg info
Unike opplevelser

Hos oss er også kurs i varme arbeider en opplevelse

Unike fasiliteter
 
Presentasjonsvideo

Beskrivelse av sertifiseringskurs i varmt arbeid

 • Vårt kurs gir godkjent opplæring av deltakere som skal sertifiseres
 • Vi vektlegger forståelse av gjeldende lover og forskrifter, kunnskap om de vanligste risikoforhold, hvordan gjennomføre nødvendige sikringstiltak og instruks for varme arbeider
 • Dagen avsluttes med eksamen
 • Kurs i varmt arbeid er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske branndemonstrasjoner og realistiske slokkeøvelser hvor deltakerne virkelig får kjempe mot branner

Som deltaker på kurs i varmt arbeid går du gjennom:

 • Brannteori med praktiske demonstrasjoner i auditoriet og på brannscenen
 • Lover og forskrifter
 • Faremomenter ved varme arbeider
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid
 • Pålagt slokkeøvelse

Hva er varme arbeider?

Arbeid utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass, hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, som kan føre til brann.

Myndighetskrav og forsikringsselskapenes krav

 • Myndighetene krever at de som utfører varmt arbeid på midlertidig arbeidssted, må vise særlig aktsomhet og gjøre forebyggende tiltak for å unngå brann
 • Forsikringsselskapene krever i tillegg at både de som utfører varmt arbeid og brannvakten, må ha godkjent opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeider
 • Det er Norsk brannvernforening (NBF) som administrerer sertifiseringsordningen og utsteder sertifikat som er gyldig i 5 år. If Sikkerhetssenter er godkjent kursleverandør med sertifiserte instruktører
 • Reglene for resertifisering ble endret 1.1.2015, slik at alle som skal fornye sertifikatet sitt etter fem år, må gjennomføre et fullt kurs

Målgruppe

Alle som utfører varmt arbeid utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass. Det gjelder også de som skal være brannvakt i forbindelse med arbeidet.

Målsetting

 • Etter endt kurs og bestått eksamen, får deltakerne sertifikat for utførelse av varme arbeider
 • Kurset skal gi deltakeren kompetanse til å utføre varme arbeider på en trygg måte og unngå brann

Varighet

 • 1 dag kl. 08.30 – 16.00
 • Kursets varighet er minimum 7,5 timer, etter krav fra Norsk brannvernforening. Dette omfatter teoretisk undervisning, slokkeøvelser, eksamen og pauser
 • Når det gjelder eget kurs tilpasset din bedrift, kan andre tider avtales.

Annet

 • Vårt kurssenter har et flott auditorium med tilhørende brannscene, og meget gode fasiliteter for øvelser
 • En variant av kurset kan avtales gjennomført lokalt i egen bedrift

Kurs spesielt tilpasset din bedrift

 • Alle bedrifter er unike, og kan ha spesielle behov og utfordringer. Derfor kan vi tilpasse kurs i varmt arbeid spesielt for din bedrift, men innenfor rammen av læreplanen til Norsk brannvernforening
 • Vi kan også avtale at deltakerne får oppleve en dramatisk bilbrann i vår 100 meter fullskala veitunnel, som en del av slokkeøvelsen

Åpne kurs

Åpne kurs har deltakere fra flere forskjellige bedrifter. Vi benytter da et standard program med innhold som erfaringsmessig egner seg for de aller fleste bedrifter. Åpne kurs passer godt for bedrifter som ønsker å melde på enkeltdeltakere eller noen få deltakere til kurs.

Prisliste for sertifiseringskurs i varme arbeider

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale
Deltaker (e) til åpent kurs for flere bedrifter
kr 2 200 per deltaker
Kostnad for sertifikat fra Norsk Brannvernforening er inkludert i prisen.
Kurs er fritatt for merverdiavgift.
Neste åpne kurs:

  18. mai
  14. juni
  23. august
  30. september
  25. oktober
  17. november
  15. desember