Røykdykkerøvelse

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

Påmeldingsskjema Send meg info

Røykdykkerøvelse

Vi tilbyr røykdykkerøvelse for bedrifter. Målsettingen er vedlikehold og utvikling av nye kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte og realistiske øvelser. Øvelsene tilpasses det kartlagte risikonivået i bedriften, og vi tar hensyn til hver enkelt deltakers kompetanse.

Innhold

Derfor gjennomføres øvelsene med maksimum åtte deltakere. Bedriften velger selv om de varme røykdykkerøvelsene skal gjennomføres i et Leca røykdykkerhus eller i en 100 meter lange tunnel. I tunnelen kan vi øve realistisk på lange innsatsveier med stort volum, noe som er vanskelig å gjennomføre på egen bedrift. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til varme øvelser.

Myndighetskrav

Veiledningen for røyk og kjemikaliedykking krever varm øvelse minimum en gang i året. Røykdykkere må vedlikeholde og utvikle egne kunnskaper og ferdigheter gjennom årlige tilrettelagte øvelser. Personell som utøver røykdykkerinnsats må ha minst fire øvelser per år, og minst en av disse skal være en varm øvelse. I halvparten av inspeksjonene som er gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) viser det seg at bedriften ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Målgruppe for kurset

Røykdykkertjenesten i bedriften

Neste åpne kurs

19. august og 25. august.