Røykdykkerøvelse - repetisjonskurs i røykdykkingKurset tilfredsstiller myndighetenes krav til varme øvelser.

Målsetting med røykdykkerøvelse er vedlikehold og utvikling av nye kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte, regelmessige og realistiske øvelser.

Send inn kursforespørsel hvis du vil vite mer om røykdykkerøvelse.

Meld på deltakere Send meg info

Røykdykkerøvelse

Bedriften velger selv om de varme røykdykkerøvelsene skal gjennomføres i vårt røykdykkerhus eller i en 100 meter lang tunnel. I tunnelen kan vi øve realistisk på lange innsatsveier med stort volum, noe som er vanskelig å gjennomføre i egen bedrift.

  Målgruppe for røykdykkerøvelse

  Røykdykkertjenesten i bedriften.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Varighet

  En dag ved åpent kurs, ev. to dager for lukket kurs i forhold
  til øvelsens formål og innhold.

  Påmelding til røykdykkerøvelse

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Gjennomføring

  Myndighetskrav

  Veiledningen for røyk og kjemikaliedykking krever varm øvelse minimum en gang i året. Røykdykkere må vedlikeholde og utvikle egne kunnskaper og ferdigheter gjennom årlige, tilrettelagte øvelser. Personell som utøver røykdykkerinnsats må ha minst fire øvelser pr. år, og minst en av disse skal være en varm øvelse.

  Kursbeskrivelse og kursinnhold i Røykdykkerøvelse

  Primært praktiske øvelser og demonstrasjoner basert i risikovurderinger og beredskapsplan.

  Røykdykkerøvelser på If Sikkerhetssenter

  If Sikkerhetssenter i Ringvoll er Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har If god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

  Røykdykkerøvelse sikrer at deltakerne får gode forutsetninger til å håndtere de oppgavene som er lagt til industrivernets røykdykkere ved hendelser med brann og røyk.

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser

  Prisliste for Røykdykkerøvelse

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift


  På forespørsel
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

  Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
  kr 5 500