Brannvern - Førstehjelp, brann og sikkerhet

Det er de første minuttene som teller - både ved behov for førstehjelp og ved brann. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn både fra brannvesen og ambulansetjeneste. De loser deltakerne trygt igjennom en nyttig og spennende kursdag.

Påmeldingsskjema Send meg info

Kursbeskrivelse Førstehjelp, brann og sikkerhet

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori, praktiske demonstrasjoner og realistiske øvelser hvor deltakerne virkelig får prøvd seg i brannvern og førstehjelp.

Deltakerne går gjennom

 • Livreddende førstehjelp og opptreden på skadestedet
 • De vanligste brannårsakene
 • Brannvern - hvordan forebygge brann
 • Brannteori med praktiske demonstrasjoner i auditoriet og på brannscenen
 • Realistiske slokkeøvelser og bruk av håndslokkere og ulike slokkemidler
 • Vi setter mennesket i sentrum, både i forhold til daglig skadeforebyggende arbeid, brannvern og bevissthet, og hvordan vi skal opptre ved brann og ulykker
 • Deltakerne får kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon

Målgruppe

 • Ledere og ansatte i alle typer virksomheter
 • Kurset er egnet for alle, også de som ikke har et spesielt ansvar eller spesielle oppgaver i forbindelse med førstehjelp, brannvern og brannsikkerhet i bedriften.

Målsetting

 • Etter endt kurs, skal deltakerne være godt kjent med «Førstehjelpens ABC og HLR»
 • Økt kunnskap om de vanligste brannårsakene, brannvern og skadeforebyggende tiltak som reduserer risikoen for brann

Deltakerne skal også kunne

 • Utføre livreddende førstehjelp og varsle alarmsentralen
 • Delta i det skadeforebyggende arbeidet i bedriften
 • Opptre rasjonelt i brannsituasjoner
 • Benytte tilgjengelig slokkeutstyr og slokke en brann i startfasen

Varighet

 • 1 dag, kl. 09.00 – 15.30
 • Når det gjelder eget kurs tilpasset din bedrift, kan andre tider avtales.

Annet

 • Vårt kurssenter har et flott auditorium med tilhørende brannscene, og meget gode fasiliteter for øvelser med fokus på brann, brannvern og førstehjelp
 • En variant av kurset kan avtales gjennomført lokalt i egen bedrift.

Kurs spesielt tilpasset din bedrift

 • Alle bedrifter er unike, og kan ha spesielle behov og utfordringer. Derfor kan vi skreddersy et kurs spesielt tilpasset for din bedrift
 • Vi kan også avtale at deltakerne får oppleve en dramatisk bilbrann i vår 100 meter fullskala veitunnel

Åpne kurs

Åpne kurs har deltakere fra flere forskjellige bedrifter. Vi benytter da et standard program med innhold som erfaringsmessig egner seg for de aller fleste bedrifter. Åpne kurs passer godt for bedrifter som ønsker å melde på enkeltdeltakere eller noen få deltakere til kurs

Prisliste og kursalternativer
Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale
Deltaker(e) til åpent kurs
kr 3 700 per deltaker
Kurs er fritatt for merverdiavgift.

Neste åpne kurs

6. oktober