Slokke- og evakueringskurs

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

Påmeldingsskjema Send meg info

Største faren ved brann er panikk. Beste middel mot panikk er kunnskap og øvelser.

Kursbeskrivelse

Opplæring i bruk av slokkemateriell, opptreden i brannsituasjoner og evakuering av personer. Med økt kunnskap og erfaring fra praktiske øvelser blir det lettere å opptre riktig og unngå panikk. For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

Målgruppe

Ledere og ansatte i bedriften.​

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha bedre forutsetninger for – rasjonell handling i brannsituasjoner – å kunne slokke en brann i startfasen – å gjennomføre sikker rømning av personer

Varighet

Tre timer.

Kursinnhold

  • Teknikk og taktikk ved bruk av slokkemateriell
  • Praktiske slokkeøvelser
  • Branninstruksen i praksis
  • Løfte- og bæreteknikk
  • Evakuering fra røykfylte rom

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale.

Prisliste for Slokke- og evakueringskurs

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift

Prisene gjelder hvis vi arrangerer et lukket kurs med bare deltakere fra din bedrift.
På forespørsel