Slokke- og evakueringskurs

Opplæring i bruk av slokkemateriell, opptreden i brannsituasjoner og evakuering av personer. Med økt kunnskap og erfaring fra praktiske øvelser blir det lettere å opptre riktig og unngå panikk. For de som ønsker et lukket slokke- og evakueringskurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

Send inn hvis du ønsker mer informasjon om Slokke- og evakueringskurs.

Meld på deltakere Kursinformasjon

Slokke- og evakueringskurs på If Sikkerhetssenter

Største faren ved brann er panikk. Beste middel mot panikk er kunnskap og øvelser. Se hva vi kan tilby på vårt slokke- og evakueringskurs.

  Målgruppe for Slokke- og evakueringskurs

  Ledere og ansatte i bedriften.​

  Målsetting

  Etter kurset skal deltakerne ha bedre forutsetninger for – rasjonell handling i brannsituasjoner – å kunne slokke en brann i startfasen – å gjennomføre sikker rømning av personer

  Varighet

  Tre timer.

  Kursinnhold - Slokke- og evakueringskurs

  • Teknikk og taktikk ved bruk av slokkemateriell
  • Praktiske slokkeøvelser
  • Branninstruksen i praksis
  • Løfte- og bæreteknikk
  • Evakuering fra røykfylte rom

  Deltakelse

  Antall deltakere etter nærmere avtale.

  Påmelding til Slokke- og evakueringskurs

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Prisliste for Slokke- og evakueringskurs

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift

  Prisene gjelder hvis vi arrangerer et lukket kurs med bare deltakere fra din bedrift.
  På forespørsel