Industrivernøvelse


Ved gjennomføring av Industrivernøvelse tar vi utgangspunkt i bedriftens egen risikovurdering og beredskapsplan, og kurset gjennomføres
med praktiske øvelser tilpasset bedriftens behov.

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om Industrivernøvelse.

Meld på deltakere Kursinformasjon

Industrivernøvelse på If Sikkerhetssenter

Industrivernøvelse gjennomføres på If Sikkerhetssenter i Ringvoll - Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har If god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

Norsk industri er mangfoldig, og for mange passer det ikke med standard industrivernkurs. Derfor har vi valgt å tilby kurs og øvelser for industrivernet etter skreddersømprinsippet. Kurset utformes i samarbeid med bedriften, slik at deltakerne kjenner seg igjen med tanke på innhold og spesielle utfordringer.

  Forskrift om industrivern

  Siste versjon av forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

  Innsatspersonell skal ha nødvendig kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen, samt være kvalifisert for å håndtere uønskede hendelser i virksomheten.

  I tillegg skal innsatspersonellet øve på uønskede hendelser minst hver sjette måned.

  Kursbeskrivelse og kursinnhold

  På kurset tar vi utgangspunkt i bedriftens egen risikovurdering og beredskapsplan, og kurset gjennomføres med praktiske øvelser tilpasset bedriftens behov.

  Målsetting

  Etter endt kurs skal deltakerne ha gode forutsetninger for å kunne håndtere uønskede hendelser som brann, ulykke og akutt sykdom.

  Målgruppe

  Industrivernet i bedriften.

  Varighet

  En, to eller flere dager. Dette avtales i forhold til øvelsens formål, samt til bedriftens risikovurderinger og handlingsplan/beredskapsplan.

  Påmelding til Industrivernøvelse

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Industrivernøvelse - kurs på If Sikkerhetssenter

  På Industrivernøvelse får deltakerne delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering.

  Utfordring

  1. januar 2012 ble forskriften om industrivern innført. Forskriften er senere revidert 1. januar 2020. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

  I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets Sikkerhetsorganiasjon (NSO) viser det seg at bedriften ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

  Kursbeskrivelse for Industrivernøvelse

  Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale.

  På kurset får deltakerne fra industrivernet delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering. For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

  Prisliste for kurset Industrivernøvelse

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

  Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
  kr 5 250

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser