Industrivernøvelse for industrivernet i bedriften

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

Industrivernet i bedriften

På kurset får deltakerne delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering.

Utfordring

1. januar 2012 ble den nye forskriften om industrivern innført. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets Sikkerhetsorganiasjon (NSO) viser det seg at bedriften ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Kursbeskrivelse

Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale. På kurset får deltakerne fra industrivernet delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering.

Tilpasset bedriften din

Norsk industri er mangfoldig, og for mange passer det ikke med standard industrivernkurs. Derfor har vi valgt å tilby kurs og øvelser for industrivernet etter skreddersømprinsippet. Kurset utformes i samarbeid med bedriften, slik at deltakerne kjenner seg igjen med tanke på innhold og spesielle utfordringer.

Målgruppe

Industrivernet i bedriften.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha økt kunnskap om industrivern etter NSOs krav.

Varighet

En til to dager etter behov, med kursstart kl. 09.00 og avslutning kl. 15.00.

Kursinnhold

Tilpasses bedriftens risikovurdering og behov.

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale. Deltakerne bør være involvert i industrivernet i bedriften.