Industrivernøvelse for industrivernet i bedriften

Send inn kursforespørsel hvis du vil ha mer informasjon om kursdatoer, priser og kursinnhold.

Påmeldingsskjema Send meg info

Industrivernet i bedriften

På kurset får deltakerne delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering.

Utfordring

1. januar 2012 ble forskriften om industrivern innført. Forskriften er senere revidert 1. januar 2020. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets Sikkerhetsorganiasjon (NSO) viser det seg at bedriften ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Kursbeskrivelse

Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale.

På kurset får deltakerne fra industrivernet delta i trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering. For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

Tilpasset bedriften din

Norsk industri er mangfoldig, og for mange passer det ikke med standard industrivernkurs. Derfor har vi valgt å tilby kurs og øvelser for industrivernet etter skreddersømprinsippet. Kurset utformes i samarbeid med bedriften, slik at deltakerne kjenner seg igjen med tanke på innhold og spesielle utfordringer.

Målgruppe

Industrivernet i bedriften.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha økt kunnskap om industrivern etter NSOs krav.

Varighet

En til to dager etter behov, med kursstart kl. 09.00 og avslutning kl. 15.00.

Kursinnhold

Tilpasses bedriftens risikovurdering og behov.

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale. Deltakerne bør være involvert i industrivernet i bedriften.

Prisliste for kurset Industrivernøvelse

Prisliste og kursalternativer Pris
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
kr 4 500
Neste åpne kurs:
  22. april.
  8. november.