Praktisk innføring i brannsikkerhet (brannvernleder)

Praktisk innføring i brannsikkerhet.

Vi tilbyr kurs for ansvarlig for brannsikkerhet i bedriften. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn bl.a. fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Påmeldingsskjema Send meg info

Kursinnhold for ansvarlig for brannsikkerheten

Kurset er for ansvarlige for brannsikkerheten i bedriften og gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjon og risikovurdering, samt realistiske slokke- og evakueringsøvelser.

Etter endt kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å kunne ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende oppgaver. For den som er ny i rollen som ansvarlig vil kurset gi et godt grunnlag for å komme i gang med det brannforebyggende arbeidet.

For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

På kurset blir følgende temaer gjennomgått

 • Branntekniske lover og gjeldende forskrifter
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging med fokus på eiers og brukers plikter og oppgaver
 • Forsikringsselskapenes krav i sikkerhetsforskrifter
 • Eiers og brukers plikter og roller vedrørende brannsikkerhet
 • Branndokumentasjon med struktur, innhold og eksempler på de vanligste forhold som skal dokumenteres, inklusiv rutiner for egenkontroller
 • Vær forberedt til kommunens tilsyn kommer
 • Risikokartlegging i egen virksomhet. Hva er risiko, hvordan kartlegge og hvordan behandle risiko
 • Brannteori i praksis og realistiske demonstrasjoner
 • Hvordan branner oppstår, og de vanligste brannårsakene
 • Praktiske demonstrasjoner som viser hvordan ulike tekniske installasjoner virker ved brann
 • Gjennomgang av slokkeutstyr og slokkemidler, rutiner for kontroll og vedlikehold

Målgruppe for kurset

Kurset er ment for alle som har ansvar for, eller har oppgaver rettet mot, brannsikkerhet i bygg. HMS-ledere, driftsansvarlige, bedriftsledere, byggeiere, eiendomsforvaltere og andre med ansvar for og oppgaver rettet mot brannsikkerhet.

Eksamen / sertifisering

Deltakerne får kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon.

Varighet

 • 2 dager kl. 09.00 – 15.00
 • Når det gjelder eget kurs tilpasset din bedrift, kan andre tider avtales.

Annet

Vårt kurssenter har bl.a. et flott auditorium med tilhørende brannscene, og meget gode fasiliteter for øvelser.

 • En variant av kurset kan avtales gjennomført lokalt i egen bedrift

Kurs spesielt tilpasset din bedrift

 • Alle bedrifter er unike, og kan ha spesielle behov og utfordringer. Derfor kan vi skreddersy et kurs spesielt tilpasset for din bedrift
 • Vi kan også avtale at deltakerne får oppleve en dramatisk bilbrann i vår 100 meter fullskala veitunnel.

Åpne kurs

Åpne kurs har deltakere fra flere forskjellige bedrifter. Vi benytter da et standard program med innhold som erfaringsmessig egner seg for de aller fleste bedrifter. Åpne kurs passer godt for bedrifter som ønsker å melde på enkeltdeltakere eller noen få deltakere til kurs.

Prisliste Praktisk innføring i brannsikkerhet (brannvernleder)

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale
Deltaker (e) til åpent kurs
kr  5 100 per deltaker
Kurs er fritatt for merverdiavgift.

Neste åpne kurs:
  15. – 16. februar.
    7. -   8. juni.