Ansvarlig for brannsikkerheten (Brannvernleder)Kurs for ansvarlig for brannsikkerheten i bedriften gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjoner og risikovurderinger, samt realistiske slokke- og evakueringsøvelser.

Send inn kursforespørsel hvis du vil vite mer om kurs for Ansvarlig for brannsikkerheten i bedriften.

Meld på deltakere Send meg info

Kurs for ansvarlig for brannsikkerheten (Brannvernleder)

Målsettingen med kurs for ansvarlig for brannsikkerheten er at deltakerne etter endt kurs har nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å ivareta og videreutvikle virksomhetens brannvern og brannforebyggende arbeid.

Brannvern - ansvarlig for brannsikkerheten

  Målgruppe

  Alle som har ansvar for, eller som har oppgaver rettet mot, brannsikkerhet og brannvern i bygg. For eksempel brannvernleder, HMS-ledere, byggdriftere, bedriftsledere, byggeiere og andre.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Varighet

  To dager.

  Påmelding til Ansvarlig for brannsikkerheten

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Brannvernleder - gjennomføring og kursinnhold

  • Branntekniske lover og gjeldende forskrifter
  • Forsikringsselskapenes krav i sikkerhetsforskrifter
  • Eiers og brukers plikter og roller vedr. brannsikkerhet
  • Branndokumentasjon med struktur, innhold og
   eksempler på de vanligste forholdene
  • Risikokartlegging i egen virksomhet; hva er risiko,
   hvordan kartlegge og hvordan behandle risiko
  • Brannteori i praksis med realistiske demonstrasjoner
  • Generelt brannvern

  Kurs - Ansvarlig for brannsikkerheten (Brannvernleder)

  If Sikkerhetssenter i Ringvoll er Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har If god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

  Kursinnhold for ansvarlig for brannsikkerheten

  Kurset er for brannvernleder og ansvarlig for brannsikkerheten i bedriften og gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjon og risikovurdering, samt realistiske slokke- og evakueringsøvelser.

  Etter endt kurs for brannvernleder, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å kunne ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende oppgaver. For den som er ny i rollen som brannvernleder vil kurset gi et godt grunnlag for å komme i gang med det brannforebyggende arbeidet.

  For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

  Prisliste Ansvarlig for brannsikkerheten (brannvernleder)

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale
  Deltaker (e) til åpent kurs
  kr  6 200 per deltaker
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.

  Ansvarlig for brannsikkerheten - neste åpne kurs:
   
  11. - 12. desember.
  Ingår inte