Brannvernkurs på If Sikkerhetssenter

Brannvernkurs og kurs og øvelser innen industrivern, brannforebyggende arbeid og førstehjelp.

Vi er et kompetansesenter innenfor brannvernkurs og brannsikkerhet og tar et viktig samfunnsmessig ansvar innen sikkerhet og trygghet. Hensikten er å hindre personskader, redde liv og minimalisere tap av verdier.

Velkommen til brannvernkurs hos oss!

Brannvernkurs og skadeforebyggende øvelser

Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn både fra brannvesen og ambulansetjeneste. De loser årlig 3 500 kursdeltakere trygt igjennom nyttige og spennende kursdager.

De fleste av kursene hos oss er skreddersydd for den enkelte bedrift. I tillegg arrangerer vi åpne kurs der du kan melde på en eller flere enkeltdeltakere.

Ekspertpartner - brannvernkurs og skadeforebyggende tiltak

Vi hjelper bedrifter med å oppnå en høy standard for brannsikkerhet. Vi tilbyr omfattende brannvernkurs og andre kurs som hjelper til å oppnå bedre brannsikkerhet.

Kursene er designet for å utstyre ansatte med nødvendig kunnskap og ferdigheter til å forebygge og håndtere brannhendelser effektivt.

Våre erfarne instruktører og skreddersydde opplæringsprogrammer sikrer at din bedrift er godt forberedt og i samsvar med gjeldende brannsikkerhetsstandarder.

Bilde frqa øvelse i branntunnelen

Brann i tunnel

I vår 100 meter lange fullskala veitunnel arrangeres forskjellige brann-/slokkeøvelser. Her får du oppleve hvordan en bilbrann i tunnel utarter seg og observere både kraftig varme og røykutvikling.

Kurskalender

Åpne brannvernkurs med ledige plasser.