Bedriftens kjentmann for nødetatene

Deltakerne skal etter kurset Bedriftens kjentmann for nødetatene vite hva som forventes for å være et bindeledd mellom industrivernet og nødetatene under innsats.

De skal også være trygge på funksjon og kunne bruke følgemaske og/eller pressluftapparat.

Om kurset Bedriftens kjentmann for nødetatene

En godt kvalifisert kjentmann i industrivernet kan gjøre en forskjell på liv og død. Samarbeide med nødetatene betyr å ha evnen til å kommunisere med politi, brann og ambulansepersonell. Nødetatene kjenner i de fleste tilfeller lite til din virksomhet og hva som møter dem når de kommer frem.

Husk at det er fagleder industrivern og/eller kjentmann for nødetatene som kjenner området og trusselbildet best. Kjentmannsfunksjonen skal forberedes og være en del av beredskapsplanen. Kursdagen er sammensatt av teoretiske og praktiske oppgaver og øvelser, med hovedvekt på den praktiske delen.

Kursinnhold - Bedriftens kjentmann for nødetatene

  • Forberedelser for innsats - sikkerhet
  • Røykdykkerteori
  • Pressluftapparatets virkemåte
  • Påkledning og tilvenning av utstyr
  • Innsats i varme omgivelser
  • Bruk av forskjellige slokkemidler
  • Førsteinnsats

Målsetting med Bedriftens kjentmann for nødetatene

Deltakerne skal etter endt kurs vite hva som forventes av vedkommende for å være et bindeledd mellom industrivernet og nødetatene under innsats. De skal også være trygge på funksjon og kunne bruke følgemaske og/eller pressluftapparat.

Målgruppe

Bedriftens kjentmann for nødetatene.

Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

Varighet

En dag.

Påmelding

Kontakt oss på telefon 69 92 06 00, eller sende e-post til sikkerhetssenteret@if.no hvis du vil delta på Bedriftens kjentmann for nødetatene.

Prisliste for kurset Bedriftens kjentmann for nødetatene

Prisliste og kursalternativer Pris Ingår inte
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale Ingår inte
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter
Kr 5 250 Ingår inte
Kurs er fritatt for merverdiavgift.
Ingår inte Ingår inte

Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser