Brannteknisk kurs for byggdriftere

På Brannteknisk kurs for byggdriftere vektlegger vi at deltakerne skal bli kjent med kravene som gjelder for de fleste virksomhetstyper/bygg, og får en oversikt over lover og forskrifter hvor de kan finne frem til det som er spesielt for dem.

Kursdagen er sammensatt av teoretiske og praktiske oppgaver og øvelser, med hovedvekt på den praktiske delen.

Send inn skjema hvis du vil vite mer om Brannteknisk kurs for byggdriftere.

Meld på deltakere Kursinformasjon

Brannteknisk kurs for byggdriftere og driftspersonell

Og andre som er ansvarlige for brannsikkerheten

  Kursinnhold - Brannteknisk kurs for byggdriftere

  • Eier og brukers ansvar og oppgaver
  • Brannalarmanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Branntetting og seksjonering
  • Varme arbeider
  • Praktiske øvelser på vårt øvelsesområde

  Målsetting

  Deltakerne skal etter endt kurs kjenne til relevante lover, forskrifter og forsikringskrav som gjelder for drift, kontroll og vedlikehold som ivaretar brannsikkerheten i eget bygg. De skal også være trygge på funksjon og virkemåte for de vanligste branntekniske installasjoner.

  Målgruppe for Brannteknisk kurs for byggdriftere

  Byggdriftere, driftspersonell og ansvarlige for brannsikkerheten.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Varighet

  En dag.

  Påmelding til Brannteknisk kurs for byggdriftere

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Brannteknisk kurs for byggdriftere, driftspersonell og ansvarlige for brannsikkerheten

  Kursdagen er sammensatt av teori og praktiske demonstrasjoner og øvelser, med hovedvekt på den praktiske delen.

  Emneliste for Brannteknisk kurs for byggdriftere

  • Eier og brukers ansvar og oppgaver
   Lover, forskrifter og forsikringskrav.

  • Brannalarmanlegg
   Virkemåte, betjening, egenkontroll og rutiner.

  • Sprinkleranlegg
   Virkemåte, betjening, egenkontroll og rutiner.
   Demonstrasjoner med forskjellig sprinklerhoder og spredemønstere.

  Demonstrasjonene på Brannteknisk kurs for byggdriftere viser sprinkleranlegg som tar kontroll over brann, og viktigheten av å ikke «forstyrre, endre eller ødelegge» anleggets funksjonalitet.

  • Branntetting og seksjonering
   Vi ser på godkjente løsninger som er integrert i vårt bygg, og hvordan dette virker med tanke på å opprettholde brannvegger/branncellenes funksjoner ved brann.

  • Varme arbeider
   Myndighetenes og forsikringsselskapenes krav og huseiers og håndverkerens/entreprenørens ansvar og oppgaver.

  • Praktiske øvelser på vårt øvelsesområde
   Slokkemidler og håndslokkere, slokkeøvelser, sikker oppbevaring og håndtering av gass, brann og røykspredning i store lokaler (p-hus, garasjeanlegg og lager m.m.).

  Prisliste brannteknisk kurs for byggdriftere

  Prisliste og kursalternativer Pris Ingår inte
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale Bestill
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter
  kr 4 300 Bestill
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.
  Ikke inkludert Ikke inkludert

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser