Brannteknisk kurs for byggdriftere

Både byggeiere og brukere har ansvar og oppgaver som skal ivareta brannsikkerheten i bygg jfr. krav fra myndighetene i form av lover og forskrifter, samt forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter i forsikringsvilkårene.

På kurset vektlegger vi at deltakerne skal bli kjent med kravene som gjelder for de fleste virksomhetstyper/bygg, og får en oversikt over lover og forskrifter hvor de kan finne frem til det som er spesielt for dem.

Påmelding Send meg kursinformasjon

Brannteknisk kurs for byggdriftere, driftspersonell og ansvarlige for brannsikkerheten

Kursdagen er sammensatt av teori og praktiske demonstrasjoner og øvelser, med hovedvekt på den praktiske delen.

Emneliste for dagen

 • Eier og brukers ansvar og oppgaver
  - Lover, forskrifter og forsikringskrav.

 • Brannalarmanlegg
  - Virkemåte, betjening, egenkontroll og rutiner.

 • Sprinkleranlegg
  - Virkemåte, betjening, egenkontroll og rutiner.
  - Demonstrasjoner med forskjellig sprinklerhoder og spredemønstere.

Demonstrasjonene viser sprinkleranlegg som tar kontroll over brann, og viktigheten av å ikke «forstyrre, endre eller ødelegge» anleggets funksjonalitet.

 • Branntetting og seksjonering
  - Vi ser på godkjente løsninger som er integrert i vårt bygg, og hvordan dette virker med tanke på å opprettholde brannvegger/branncellenes funksjoner ved brann.

 • Varme arbeider
  - Myndighetenes og forsikringsselskapenes krav
  - Huseiers og håndverkerens/entreprenørens ansvar og oppgaver

 • Praktiske øvelser på vårt øvelsesområde
  - Slokkemidler og håndslokkere
  - Slokkeøvelser
  - Sikker oppbevaring og håndtering av gass
  - Brann og røykspredning i store lokaler (p-hus, garasjeanlegg og lager mm..)

Målgruppe

Byggdriftere, driftspersonell og ansvarlige for brannsikkerheten

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kjenne til relevante lover, forskrifter og forsikringskrav som gjelder for drift, kontroll og vedlikehold som ivaretar brannsikkerheten i bygninger og andre konstruksjoner. De skal også være trygge på funksjon og virkemåte for de vanligste branntekniske installasjoner.

Forkunnskaper

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Varighet

En dag, kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurssted

If Sikkerhetssenter

Påmelding

Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00 eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

Prisliste brannteknisk kurs for byggdriftere

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale Bestill
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter
kr 3 700 Bestill
Kurs er fritatt for merverdiavgift.
Ikke inkludert Ikke inkludert
Neste åpne kurs: 10. juni, 13. oktober.
Ikke inkludert Ikke inkludert