Bedriftsinformasjon

Fakta om oss som forsikringsselskap.

Hovedkontor

I Norge har If Skadeforsikring NUF hovedkontor i Oslo.
Besøksadresse er Drammensveien 264, 0283 Oslo.
Postadresse er Postboks 240, 1326 Lysaker.

Konsernsjef
Morten Thorsrud.

Eiere
If eies av det finske finanskonsernet Sampo. Konsernet er notert på børsen i Helsingfors.

Antall ansatte
Ca. 7 900 ansatte i Norden, hvorav 1 800 i Norge.

Markedsposisjon
Størst i Norden.

Premieinntekter
Ca. 44 milliarder SEK i 2017.

Antall kunder
3,7 milliioner kunder i Norden og Baltikum.

Antall skadesaker
Vi får inn 1,4 millioner skadesaker hvert år og håndterer halvparten av disse innen 24 timer. Ni av ti kunder som har hatt en skade gir oss toppkarakter for vår skadebehandling.