Forsikring for fritidsulykke og sykdom

Med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

Få tilbud på ulykkesforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
  • Fullverdig persondekning

    Sammen med yrkesskade er du dekket for ulykke og sykdom på jobb og fritid, året rundt.

  • Utbetaling uansett sykdom

    Forsikringen gir erstatning for de vanligste årsakene til sykdomsdødsfall som kreft og hjerte-/karsykdommer.

  • Gjelder også farlige aktiviteter

    Vi har ingen begrensninger ved farlige aktiviteter.

 

Innhold i fritidsulykke- og sykdomsforsikring

Forsikringsalternativer Super Standard Grunn Yrkesskade
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Våre personforsikringspakker

Velg mellom våre forsikringspakker for selvstendig næringsdrivende eller deg som har ansatte:

Et tillegg til yrkesskadeforsikringen

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker ulykker og sykdom som ikke er forårsaket av yrke. Yrkesskadeforsikring følger «Lov om yrkesskadeforsikring» og dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrke. De fleste årsakene til uførhet og død finner vi imidlertid utenfor yrket.

For mange bedrifter er derfor ikke yrkesskadeforsikring nok. Vi anbefaler alle bedrifter fritidsulykke- og sykdomsforsikring tilleggsforsikringen. Da sikrer du de ansatte uavhengig av om skaden skjer på jobb eller i fritiden.

Hva forsikringen dekker

Forsikringen dekker ulykker og sykdom som ikke er yrkesrelatert. Eksempel på sykdommer som dekkes er belastningsskader, kreft, hjerte og karsykdommer. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død, arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet.

Medisinsk invaliditet – varige mén etter sykdom/ulykke

Ménerstatning er en engangsutbetaling som gis ved varig medisinsk invaliditet, uavhengig av arbeidsevne og inntekt. Med medisinsk invaliditet menes varig skade eller mén som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen, men som reduserer livskvaliteten. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Erstatningsbeløpene som oppgis utbetales ved 100 % invaliditet. Er invaliditetsgraden lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatningssummen avtaler du når du kjøper forsikringen.

Behandlingsutgifter – ved ulykker

Dekker utgifter som er anbefalt av lege, ved medisinsk invaliditet. Egenandel på behandlingsutgifter er 1 000 kroner.

Arbeidsuførhetserstatning – arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom

Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet. Erstatningen skal dekke fremtidig inntektstap når den ansatte ikke lenger har evnen til å utføre inntektsgivende arbeid på grunn av hel eller delvis arbeidsuførhet. Erstatningsbeløpet bestemmes av inntekt, alder og grad av uførhet. Erstatningsbeløpene som oppgis utbetales ved 100 % invaliditet. Utbetaling skjer når arbeidsuførheten er vurdert til å være varig og ved mer enn 50 % uførhet. Er uførhetsgraden lavere enn 100 % reduseres erstatningen tilsvarende.

Psykologisk førstehjelp – inntil 10 timers psykologbistand

Forsikringen gir inntil 10 timers psykologbistand. Den kan gis til enkeltpersoner eller grupper, ved psykiske reaksjoner som skyldes f.eks. trafikkulykke, arbeidsulykke, ran eller andre opprivende hendelser for den ansatte og familien.

Dødsfallerstatning – til ektefelle/samboer/barn

Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle eller samboer. Hvis ikke forsikrede etterlater seg ektefelle eller samboer, utbetales erstatningen til dødsboet og vanlige arveregler gjelder. Barnetillegget utbetales til forsørgede barn under 20 år.

Fritidsforsikring gjør bedriften mer attraktiv

Få et forsikringstilbud

Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg. Begynn med å angi ditt organisasjonsnummer øverst på siden.

Guide for personforsikringer

Er du usikker på hva som er riktig for bedriften din?

Prøv vår guide for personforsikringer. Her svarer du på noen enkle spørsmål og får en oversikt over anbefalte forsikringer.

Guide for personforsikringer