Ulykkesforsikring

Med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

Meld sykdom eller skade

Bestill et uforpliktende tilbud

Forsikring for fritidsulykke og sykdom

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer
 • Fullverdig persondekning

  Sammen med yrkesskade er du og dine ansatte dekket for ulykke og sykdom på jobb og fritid, året rundt.

 • Utbetaling uansett sykdom

  Forsikringen gir erstatning dødsfall uansett sykdom, også for de vanligste årsakene til sykdomsdødsfall som kreft og hjerte-/karsykdommer.

 • Gjelder også farlige aktiviteter

  Vi har ingen begrensninger ved farlige aktiviteter.

 • Medisinsk rådgivning inkludert

  Fri tilgang til døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste. Erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Innhold i fritidsulykke- og sykdomsforsikring

Alternativer Super Super Standard Standard Basis Basis Yrkesskade Yrkesskade

Ménrstatning er en personlig erstatning for varig sykdom eller skade. Erstatningen utbetales til den ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, og som fører til redusert livskvalitet.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, og som fører til at han eller hun helt eller delvis misten evnen til inntektsgivende arbeid.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av sykdom som ikke er yrkesrelatert. Denne dekningen kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved ulykke som skjer i fritiden, og som fører til redusert livskvalitet. Denne dekningen kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved ulykke som skjer i fritiden, og som fører til at han eller hun helt eller delvis misten evnen til inntekstgivende arbeid.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en ulykke som skjer i fritiden. Denne dekningen kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som skjer i fritiden, og som fører til at han eller hun helt eller delvis misten evnen til inntekstgivende arbeid.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Et tillegg til yrkesskadeforsikringen

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker ulykker og sykdom som ikke er forårsaket av yrke. Yrkesskadeforsikring følger «Lov om yrkesskadeforsikring» og dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrke. De fleste årsakene til uførhet og død finner vi imidlertid utenfor jobben.

Vi anbefaler alle bedrifter fritidsulykke- og sykdomsforsikring tilleggsforsikringen. Da sikrer du de ansatte uavhengig av om skaden skjer på jobb eller i fritiden.

Medisinsk invaliditet – varige mén etter sykdom/ulykke

Ménerstatning er en engangsutbetaling som gis ved varig medisinsk invaliditet, uavhengig av arbeidsevne og inntekt. Med medisinsk invaliditet menes varig skade eller mén som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen, men som reduserer livskvaliteten. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Erstatningsbeløpene som oppgis utbetales ved 100 % invaliditet. Er invaliditetsgraden lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatningssummen avtaler du når du kjøper forsikringen.

Eksempel på erstatningsutbetalinger ved ulykke eller sykdom

Dersom den ansatte både blir invalid og arbeidsufør, for eksempel 40 % invalid og 100 % ufør, vil erstatningssummene under begge punktene bli utbetalt. Alle erstatningsutbetalinger av forsikringen regnes ut fra folketrygdens grunnbeløp og omtales i antall G. Grunnbeløpet justeres årlig av folketrygden.

 • Medisinsk invaliditet
  For en ansatt på 45 år som blir 100 % medisinsk invalid vil utbetalingen være 4,5G.
 • Arbeidsuførhet
  For en ansatt på 45 år, med lønn til og med 7G, som blir 100 % varig arbeidsufør vil utbetalingen være 22G.
 • Dødsfall
  Grunnutbetalingen er 0,5G. Dersom den ansatte etterlater seg ektefelle eller samboer utbetales et ektefelletillegg på 15G.
Personforsikring - Ta vare på folka dine

Personforsikringer er viktige både for den ansatte og bedriften. Men hvilke personforsikringer er de riktige for akkurat dere? Se våre anbefalinger for personforsikringer for din bransje.