IPID

Insurance product information document

Som kunde skal du før avtaleinngåelse gis relevant informasjon om forsikringsproduktet i en form som er forståelig slik at  du kan treffe en informert beslutning. For skadeforsikring skal denne informasjon om produktet gis i form av et standardisert dokument (Insurance Product Information Dokument (IPID), utarbeidet av produsenten av produktet. Det er fastsatt krav til både form og innhold i dette dokumentet.

I boksene under finner du vår IPID-informasjon