Insurance product information document

Før du inngår en avtale med oss, skal du få relevant informasjon i en form som er forståelig, slik at du kan ta en informert beslutning. For skadeforsikring skal informasjon om produktet gis i form av et standardisert dokument (Insurance Product Information Document - IPID), utarbeidet av produsenten av produktet. Det er fastsatt krav til både form og innhold i dette dokumentet.

I boksene under finner du vår IPID-informasjon