Ved skade - hva gjør du når skaden har skjedd?

Meld skade hele døgnet

Når en skade har inntruffet er det viktig at du kontakter oss snarest mulig. Du kan melde skader 24 timer i døgnet. Utenom vanlig åpningstid kan du benytte vår vakttelefon, eller melde skaden direkte på nettet.

Meld skade direkte på nettet

Skade på bil og arbeidsmaskin - velg skadetype her

Vil du kontakte oss kan du gjøre det her

Veihjelp fra Falck eller Viking

Vi samarbeider både med Falck og Viking. Ved behov for veihjelp, ring 02400. Ved delkasko, kasko eller Super er veihjelp inkludert i forsikringen. Vi hjelper deg i hele Norden ved:

  • Motorstopp
  • Kollisjon
  • Punktering
  • Hvis du låser deg ute eller ved andre uhell med bilen

Meld skade til politiet

Personskade eller skade ved brann, tyveri, innbrudd og hærverk skal alltid meldes til politiet.