Skade på firmaets kjøretøy?

Jeg trenger veihjelp

Her finner du telefonnummerne du skal bruke hvis du trenger veihjelp.

Skade på bilglass

Har du fått steinsprut, en sprekk eller er glassruten knust?

Meld skade på nettet

Har du f.eks. kollidert eller fått en annen skade? Meld skaden direkte.

vi tar vare på deg underveis

Når en skade har inntruffet er det viktig at du kontakter oss snarest mulig. Du kan melde skader 24 timer i døgnet. Utenom vanlig åpningstid kan du benytte vår vakttelefon, eller melde skaden direkte på nettet.

Telefon

21 49 24 00

Skriv til oss

Send skjema

Postadresse

If Skadeforsikring
Postboks 240
1326 Lysaker

Les mer om kjøretøyskader

Meld skade til politiet

Personskade eller skade ved brann, tyveri, innbrudd og hærverk skal alltid meldes til politiet.