Skadeoppgjør ansvarsforsikring


Når det oppstår en skade som kan tenkes å være dekket av ansvarsforsikringen, er det viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig.

De erstatningskrav som reises mot bedriften din etter en slik skade, er det vi som behandler for deg. Vi vil ta stilling til om, og i hvilken grad bedriften er erstatningsansvarlig, og det er derfor viktig at de krav du mottar sendes videre til oss for vurdering.

Meld skade direkte på nettet

Fast track for små og enkle skader

Skade på annens eiendom, utstyr og ting

Skademelding ansvar og underslag

Skade på person

Kontakt oss hele døgnet

Telefon 02400

Send e-post