Forsikring for maskiner, eiendeler og varer

Vår eiendomsforsikring beskytter dine varer, maskiner og verktøy som brukes i virksomheten. Vi hjelper deg med å forsikre det som er verdifullt for bedriften din.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

En verdifull eiendomsforsikring for bedrifter

 • Få rask erstatning

  Vi erstatter raskt det som er skadet eller borte, så bedriften slipper å dra på seg ekstra kostnader.

 • Beskyttelse mot uforutsette hendelser

  Gjelder for tyveri, brann, ulykke og andre plutselige skader.

 • Tilpasset din bedrift

  Forsikre deg mot brann eller legg til flere andre typer skader.


Beskytt de viktigste eiendelene

Det er oftest menneskene og ikke tingene som skaper bedriften. Men det er enkelte ting som har en høy verdi for firmaet. Selvfølgelig skal man ta godt vare på utstyr og dyre maskiner. Samtidig kan det være vanskelig å forutse alle ting som kan skje. Hvis for eksempel en maskin som er kritisk for at bedriften skal kunne produsere sine varer, går i stykker, vil dette få store økonomiske konsekvenser.

Med en eiendelsforsikring beskytter du bedriften mot de økonomiske konsekvensene av for eksempel innbrudd, brann eller ulykke. Vi arbeider raskt med at du skal få erstatning, slik at virksomheten kan fortsette som vanlig.

Hva menes med eiendom?

I dette tilfellet snakker vi om eiendeler, maskiner og varer, men vi hjelper deg også å forsikre bygninger og lokaler. Hva som er viktig å forsikre, avhenger av verdien gjenstanden har for bedriften din. Det gjelder både den økonomiske verdien, og hva som skulle skje om gjenstanden ikke kan brukes i den daglige driften. Snakk med oss, så sørger vi for at dine viktigste ting blir forsikret.

Gjenstander som for eksempel:

 • Brukes i bedriften
 • Skal selges av bedriften
 • Er kjøpt eller leies av bedriften

Dette kan være:

 • Verktøy, maskiner og innredning
 • Varer
 • Elektronisk utstyr
 • Vindusruter og skilt.
Forsikringen omfatter i tillegg

Eiendomsforsikring beskytter mot

 • Brann

  Forsikringen erstatter skader som følge av brann og eksplosjon.

 • Tyveri og hærverk

  Forsikringen gjelder ved skader eller tap som følge av tyveri og skadeverk.

 • Vannskade

  Forsikringen gjelder for vannskader som følge av rørbrudd eller oversvømmelse.

 • Elektrisk skade

  Forsikringen gjelder ved skader som følge av lynnedslag, kortslutning, lysbue og overslag.

 • Naturskader

  Forsikringen gjelder ved for eksempel storm, skred eller flom.

 • Annen skade

  Forsikringen kan også gjelde om ting blir skadet eller går i stykker på annen måte.

Få tilbud tilpasset bedriften din

Avbrudd i virksomheten

Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet og faste kostnader, hvis driften stanser opp på grunn av en skade. For eksempel på utstyr som brukes i forbindelse med arbeidet.

Les mer om avbruddsforsikring

Prosjekt og entreprenørforsikring

Prosjekt og entreprenørforsikring ved oppføring av et enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Erstatter også skader på materialer eller utstyr som inngår i prosjektet og lagres på området der prosjektet gjennomføres. Forsikringen kan kjøpes for et enkelt prosjekt, eller for alle prosjekter i løpet av et år. Man kan utvide forsikringen slik at den dekker ved stans i arbeidet. For eksempel om noe må repareres eller om ansatte skades slik at de ikke kan utføre arbeidet.

Les mer om prosjekt og entreprenørforsikring

 • Bygninger og lokaler

  Vi forsikrer bygningene som bedriften din eier. Det kan være ulike typer av bygninger, boliger, lager eller kontorlokaler.

  Bygningsforsikring
 • Transport

  Transportforsikring hjelper deg dersom varer skades eller forsvinner. Enten om du transporterer godset selv eller bruker transportør.

  Transportforsikring
 • Husdyr i landbruk

  Dersom du forsikrer landbruket ditt hos oss, kan du få forsikring for besetninger av storfe, gris, sau, geit, fjørfe, samt alpakka, lama og hjort. Du kan også forsikre hest og hund.

  Husdyr i landbruk
 • Beskytt bedriften mot innbrudd

  Beskytt bedriften mot innbrudd gjennom å ha riktig beskyttelsesklasse for lokaler og verdisaker.

  Beskyttelsesklasser mot innbrudd
 • Brannsikkerhet

  For å stoppe brann er tiden ofte en avgjørende faktor. Les om hvordan du kan oppdage og forhindre brann.

  Øk bedriftens brannsikkerhet
 • Kurs i brannvern

  If Sikkerhetssenter tilbyr blandt annet et kurs i førstehjelp, brann og sikkerhet.

  Les om kurset

Nyttig informasjon om eiendomsforsikring