Forsikring for maskiner, eiendeler og varer

Forsikring for maskiner, eiendeler og varer gir erstatning hvis noe skjer med tingene som er viktig for å holde virksomheten i gang.

Gjelder alle typer eiendeler, gjenstander, ting, maskiner og varer som benyttes i virksomheten, og som i hovedsak befinner seg inne i en bygning.

Meld skade

Be om tilbud på forsikring

 1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
 2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
 3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Dekker vannlekkasje

  Hvis det oppstår en vannlekkasje fra etasjen over og vannlekkasjen gir skade på inventar og varebeholdning vil forsikringen dekke dette.

 • Super dekker plutselige og uforutsette hendelser

  Hvis firmaet har en dyr PC/Mac som plutselig faller i gulvet eller noen velter en kaffekopp på den slik at den blir ødelagt vil superdekningen dekke dette.

 • Få rask erstatning

  Vi erstatter raskt det som er skadet eller borte, så bedriften slipper å dra på seg ekstra kostnader.

En verdifull eiendomsforsikring for bedrifter

Beskytt de viktigste eiendelene

Det er oftest menneskene og ikke tingene som skaper bedriften. Men det er enkelte ting som har en høy verdi for firmaet. Selvfølgelig skal man ta godt vare på utstyr og dyre maskiner. Samtidig kan det være vanskelig å forutse alle ting som kan skje. Hvis for eksempel en maskin som er kritisk for at bedriften skal kunne produsere sine varer, går i stykker, vil dette få store økonomiske konsekvenser.

Med en eiendelsforsikring beskytter du bedriften mot de økonomiske konsekvensene av for eksempel innbrudd, brann eller ulykke. Vi arbeider raskt med at du skal få erstatning, slik at virksomheten kan fortsette som vanlig.

Dette er inkludert i forsikringen

Super Super Standard Standard Brann Brann
Inkludert Inkludert Inkludert

Skader ved ild som er kommet løs

 • eksplosjon
 • plutselig nedsoting
 • utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse
 • utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg
 • luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting
Inkludert Inkludert Inkludert

Skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved

 • skred
 • storm
 • flom, stormflo, flodbølge
 • meterorittnedslag
 • jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring.

Med skade menes også ustabil grunn under forsikret bolighus og fritidshus som følge av slik naturulykke.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skade ved

 • snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og skade på bygningen
 • vind som er svakere enn storm
 • for veksthus omfattes i tillegg hagl som treffer bygningen
Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr.

 • skader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng eller grunnen i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet
 • oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium
Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skade ved tyveri og skadeverk i eller på det forsikrede objektet.

 • Tyveri av sykkel/el-sykkel inntil kr 30 000
 • Ran og overfall
 • Transport til nattsafe inntil kr 200 000
Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skade forårsaket av elektrisk fenomen og direkte lynnedslag.

Elektrisk fenomen er

 • kortslutning, lysbue
 • overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær

Direkte lynnedslag er når tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skader på/av glass i vindu, vegg, dørinnredning eller skilt ved

 • brudd
 • skadeverk
 • tyveri

Dersom ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid, dekkes ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Skade av annen plutselig ytre årsak på forsikrede ting, i tillegg til ovenfor nevnte skadeårsaker.

Tilleggsdekninger Super Super Standard Standard
Inkludert Inkludert

For varer i kjøl, frys eller klimaregulert lager.

Inkludert Ikke inkludert

Gjelder en spesifikk maskin som virksomheten er spesielt avhengig av, eller for alle maskiner hvis du velger en samlet forsikringssum for maskiner, eiendeler og varer. Maskinskade betyr at teknisk/mekanisk svikt er dekket.

Skadeeksempler
 • Kostbar PC/Mac som plustelig faller ned i gulvet, eller noen velter en kaffekopp på den slik at den blir ødelagt.
 • Hylle eller reol som knekker/faller sammen, og varer faller i gulvet og blir ødelagt.
 • Uregistert kjøretøy eller uidentifisert kjøretøy som kjører på bensinpumpe, vaskemaskin.
 • Truck som kjører på og skader maskin/pumpe/varer i lokale.

Vi hjelper deg

Finn riktig forsikring for bedriften din

Du kan enten bruke en av våre forsikringsguider for å finne riktig forsikring, benytte nettbutikken, eller du kan snakke med en av forsikringsrådgiverne våre.

 • Få et uforpliktende tilbud

  Forsikringsrådgiverne våre kjenner din bransje og hvilke forsikringer du trenger. Her kan du sende inn et skjema og bli kontaktet for en prat om forsikringer for bedriften din.

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din
  3. En av rådgiverne våre kontakter deg
  Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
  Jeg har ikke org.nr
 • Forsikringsguide

  En god bedriftsforsikring er tilpasset din bedrift og dine behov. Du skal betale for den tryggheten du trenger, hverken mer eller mindre. Finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Personforsikring for din bransje

  Synes du det er vanskelig å forstå hvilke personforsikringer bedriften trenger? Se hva vi anbefaler for din bransje, og finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Sjekk pris og kjøp bilforsikring

  I nettbutikken for bilforsikring hjelper vi deg med å finne riktig bilforsikring for bedriften din. Det tar bare to til tre minutter.

 • Kontakt kundeservice

  Vår kundeservice for bedrifter består av erfarne forsikringsrådgivere som kjenner bransjen din og vet hvilke forsikringer du trenger. Kontakt oss alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.

Nyttig informasjon om eiendomsforsikring