Forsikring for maskiner, eiendeler og varer

Vår eiendomsforsikring beskytter dine varer, maskiner og verktøy som brukes i virksomheten. Vi hjelper deg med å forsikre det som er verdifullt for bedriften din.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

En verdifull eiendomsforsikring for bedrifter

 • Få rask erstatning

  Vi erstatter raskt det som er skadet eller borte, så bedriften slipper å dra på seg ekstra kostnader.

 • Beskyttelse mot uforutsette hendelser

  Gjelder for tyveri, brann, ulykke og andre plutselige skader.

 • Tilpasset din bedrift

  Forsikre deg mot brann eller legg til flere andre typer skader.


Beskytt de viktigste eiendelene

Det er oftest menneskene og ikke tingene som skaper bedriften. Men det er enkelte ting som har en høy verdi for firmaet. Selvfølgelig skal man ta godt vare på utstyr og dyre maskiner. Samtidig kan det være vanskelig å forutse alle ting som kan skje. Hvis for eksempel en maskin som er kritisk for at bedriften skal kunne produsere sine varer, går i stykker, vil dette få store økonomiske konsekvenser.

Med en eiendelsforsikring beskytter du bedriften mot de økonomiske konsekvensene av for eksempel innbrudd, brann eller ulykke. Vi arbeider raskt med at du skal få erstatning, slik at virksomheten kan fortsette som vanlig.

Hva menes med eiendom?

I dette tilfellet snakker vi om eiendeler, maskiner og varer, men vi hjelper deg også å forsikre bygninger og lokaler. Hva som er viktig å forsikre, avhenger av verdien gjenstanden har for bedriften din. Det gjelder både den økonomiske verdien, og hva som skulle skje om gjenstanden ikke kan brukes i den daglige driften. Snakk med oss, så sørger vi for at dine viktigste ting blir forsikret.

Gjenstander som for eksempel:

 • Brukes i bedriften
 • Skal selges av bedriften
 • Er kjøpt eller leies av bedriften

Dette kan være:

 • Verktøy, maskiner og innredning
 • Varer
 • Elektronisk utstyr
 • Vindusruter og skilt.
Forsikringen omfatter i tillegg

Eiendomsforsikring beskytter mot

Få tilbud tilpasset bedriften din

Avbrudd i virksomheten

Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet og faste kostnader, hvis driften stanser opp på grunn av en skade. For eksempel på utstyr som brukes i forbindelse med arbeidet.

Les mer om avbruddsforsikring

Prosjekt og entreprenørforsikring

Prosjekt og entreprenørforsikring ved oppføring av et enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Erstatter også skader på materialer eller utstyr som inngår i prosjektet og lagres på området der prosjektet gjennomføres. Forsikringen kan kjøpes for et enkelt prosjekt, eller for alle prosjekter i løpet av et år. Man kan utvide forsikringen slik at den dekker ved stans i arbeidet. For eksempel om noe må repareres eller om ansatte skades slik at de ikke kan utføre arbeidet.

Les mer om prosjekt og entreprenørforsikring

Nyttig informasjon om eiendomsforsikring