Forsikring for maskiner, eiendeler og varer

Få et tilbud på forsikring ved å sende oss noen få opplysninger. Forsikringsrådgiverne våre hjelper deg. Start med organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Bygninger, eiendeler og varer
 4. Maskiner, eiendeler og varer

Forsikring av bedriftens eiendeler​. Når du skal velge forsikring for maskiner, eiendeler og varer kan du velge mellom tre forsikringsalternativer. Superforsikring er den mest omfattende forsikringen.


Innhold i eiendomsforsikring Super Standard Brann
Annen plutselig skade

Skade av annen plutselig ytre årsak på forsikrede ting, i tillegg til skadeårsaker nevnt videre i tabellen.

Glass- og skiltskade

Skader ved brudd, skadeverk eller tyveri av glass i vindu, vegg, dørinnredning eller skilt. Dersom ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid, dekkes ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort.

Lyn og elektrisk skade

Skade forårsaket av elektrisk fenomen og direkte lynnedslag. Elektrisk fenomen er kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Direkte lynnedslag er når tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget.

Tyveri og skadeverk

Skade ved tyveri og skadeverk i eller på det forsikrede objektet. Tyveri av sykkel/el-sykkel inntil kr 30 000. Ran og overfall. Transport til nattsafe inntil kr 200 000.

Vann, annen væske, rørbrudd

Skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr. Vi dekker også skader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng eller grunnen i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet, samt oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Annen naturskade

Skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak.

Naturskade etter lov

Forsikringen omfatter skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring.

Brannskade

Skader ved ild som er kommet løs, eksplosjon, plutselig nedsoting, utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg, luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting.

Forsikringen omfatter i tillegg
Kunders eiendeler

100 000 kroner.

Penger og verdipapirer
 • 50 000 kr i FG-godkjent verdiskap
 • 15 000 kr i låst skuff eller skap
 • 5 000 kr i ulåst kassaapparat 
 • 200 000 kr ved ran, brann eller lignende
Rekonstruksjon/re-installasjon

250 000 kroner (3 millioner produksjon)​.

Riving og rydding
 • 3 millioner
 • 6 millioner for produksjonsbygning
 • Inntil fullverdigrunnlaget for borettslag/sameier
 • Inntil 300 000 for villa og fritidsbolig.
Du kan utvide forsikringen Super Standard Brann
Maskinskade

Gjelder en spesifikk maskin, eller for alle maskiner hvis du velger en samlet forsikringssum for maskiner, eiendeler og varer. Maskinskade betyr at teknisk/mekanisk svikt er dekket.

Transportforsikring (varer)

Det er mulighet til å utvide hovedproduktet med en liten transportdekning. Dersom behovet er stort, anbefales en egen transportforsikring.

Kjøle- og fryseskade

For varer i kjøl, frys eller klimaregulert lager.

Bygningsmessig innredning

Denne tilleggsdekningen velges hvis leietaker har gjort innredning i bygget, som er tilpasset sin virksomhet, og som ikke er dekket under en vanlig bygningsforsikring.

Få et forsikringstilbud

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på forsikringer for bedriften din. Begynn med å angi ditt organisasjonsnummer øverst på siden.

Andre eiendomsforsikringer

Flere forsikringer som sikrer bedriftens varer og eiendeler
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Bygninger, eiendeler og varer
 4. Maskiner, eiendeler og varer