Innbruddssikring - hvordan stoppe tyven

I forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter stilles minstekrav til fysisk sikring av virksomhetens dører, vinduer og andre åpninger. I tillegg er innbruddsalarm en effektiv stopper for innbruddstyver.

​​​Beskyttelsesklasser

Forsikringsselskapenes krav til innbruddssikring er inndelt i tre nivåer, eller klasser som det heter på fagspråket, der klasse 3 er den høyeste.

Beskyttelsesklasse B1

Omfatter de fleste virksomheter, hvor kravene bl.a. er at dører inn til virksomheten skal låses med FG-godkjente låser.

Beskyttelsesklasse B2

Omfatter mer innbruddsutsatte virksomheter, for eksempel gullsmed, urmaker, tobakk og bensinstasjoner, hvor det i tillegg til krav om godkjente låser, også er bestemmelser om sikring av vinduer med f.eks. gitter.

Beskyttelsesklasse B3

Forbeholdt frittliggende kiosker o.l. Det kan imidlertid være grunner til at virksomheter må sikres bedre enn minstekravene. Det kan for eksempel skyldes beliggenhet, spesielt utsatt varesammensetning, samling av store verdier eller lignende.​​

Innbruddsalarm

Stopp tyven! Innbrudd hos næringslivet er et problem selv med innbruddsforsikring, i form av egenandeler, forsinket levering av varer og tjenester, ekstra arbeid og ergrelser.

Vi må derfor gå sammen om å gi innbruddstyvene vanskelige arbeidsforhold.