Ansvarsforsikring bedrift


Det kan bli dyrt hvis du er uheldig og ødelegger noe, eller om dine produkter eller tjenester fører til at noe skades. La oss hjelpe deg å finne riktig ansvarsforsikring for bedriften din.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Ansvarsforsikring - vi er på din side hvis noe går galt

  • Vi betaler erstatningskrav

    Dersom du blir erstatningsansvarlig for en ulykke eller feil.

  • Vi er på ditt lag og taler din sak

    Våre jurister og advokater trer inn og fører saken for deg.

  • Skaper trygghet

    Forsikringen skaper trygghet for både deg og kunden.

Ansvarsforsikring gir bedriften økonomisk trygghet

Forestill deg at du produserer et produkt som fører til at noen skades. Eller at du som rådgiver eller konsulent gir råd som fører til at kunden din taper penger. Det er vanskelig å forutse en ulykke eller feiltakelse, derfor er ansvarsforsikring viktig.

Hos oss får du en forsikring som er tilpasset din virksomhet. Våre jurister og advokater taler din sak. Hvis utfallet blir at du må betale erstatning, vil forsikringen dekke dette.

Arbeider på byggeplass

Ansvarsforsikring kan være et krav fra kunder og oppdragsgivere

Kunder og oppdragsgivere kan kreve at bedriften din har ansvarsforsikring. I visse bransjer er det en stor fordel å kunne vise til at bedriften har ansvarsforsikring. Forsikringen skaper trygghet for både deg og kunden.

Slik beskytter forsikringen

Pris på forsikring - ansvar

Våre forsikringsrådgivere kjenner bransjen din og sørger for at bedriften din er riktig forsikret. Start med å oppgi ditt organisasjonsnummer øverst på siden.

Hvilken forsikring skal du velge?

Det er mange forskjellige ansvarsforsikringer. Hvilken du skal velge avhenger av om du selger varer eller tjenester, hvilken bransje du er i og hvilke krav som kan komme mot deg. Eller kanskje du er styremedlem og trenger en forsikring som sikrer deg i den rollen? Vi sørger for at bedriften din er riktig forsikret.

Er du konsulent eller rådgiver?

Dersom du jobber med rådgivning hos en kunde i ulike prosjekter, kan det selvfølgelig gjøres feilvurderinger som er vanskelige å forutse. Derfor har vi en beskyttelse, kalt profesjonsansvarsforsikring (konsulentforsikring). Forsikringen gjelder dersom virksomheten holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Er du ute etter privat ansvarsforsikring for bil?
Kjøp privat ansvarsforsikring her

Hva er ansvarsforsikring - en kort oppsummering

En ansvarsforsikring hjelper bedriften dersom det oppstår en ulykke eller feil som fører til at bedriften får et erstatningskrav. Ansvarsforsikringen kan hjelpe bedriften med utredning og forhandling, samt jurister som fører saken for deg. Videre dekker ansvarsforsikringen utbetaling av eventuelle erstatningskrav. Forsikringen gjelder både skader på eiendeler, men også om personer skulle skades.

Eksempel 1: Erstatningskrav for en ulykke i butikken

Du eier en butikk og har akkurat vasket gulvet når en kunde kommer inn og ramler. Dersom kunden skader seg kan bedriften bli ansvarlig for skaden. En slik skade kan bli dyr dersom kunden ber om erstatningskrav.

Eksempel 2: Erstatningskrav mot eiendomsmegler

Du jobber som eiendomsmegler og skriver feilaktig i salgsprospektet at det følger garasjeplass med en leilighet. Dette viste seg ikke å stemme. Tapet dette medfører er dekket av profesjonsansvarsforsikringen.​