Advokatforsikring

Få hjelp av våre dyktige advokater når du trenger juridisk hjelp. Du trenger bare å skrive inn organisasjonsnummeret ditt, så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Har ikke org.nr.

Advokatforsikring gir deg trygghet

 • Beskyttelse mot juridiske kostnader

  Kan dekke kostnadene ved juridisk bistand og rettssaker, som ellers kan være svært kostbart for en bedrift.

 • Profesjonell juridisk rådgivning

  Tilgang til profesjonell juridisk ekspertise og rådgivning, som kan være avgjørende i komplekse juridiske saker.

 • Overholdelse av lover og forskrifter

  Advokatforsikring kan hjelpe bedriften med å sikre at de overholder relevante lover og forskrifter.

Advokathjelp når du trenger det

Forsikringen består av to deler – juridisk rådgivning og bistand hvis det oppstår en tvist.

Vi hjelper bedriften din med spørsmål og problemstillinger innen rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie (næringsleie).

Juridisk rådgivning

Med advokatforsikring får du enkel tilgang til spesialiserte advokater. Advokatene kan gjøre hverdagen din enklere, og spare deg for tid og kostnader. Så kan du fokusere på kjernevirksomheten din.

Tvister

I noen tilfeller er ikke tvist til å unngå og det kan være både krevende og kostbart. Da er det fint å kunne overlate saken til spesialister.

Advokatforsikring – en ny måte å tilby advokattjenester på

Med forsikringen får du tilgang til advokater du kan sparre med og søke råd hos. Rådgivningen er inkludert i forsikringen, og advokatene er kun en telefonsamtale unna. Dermed er det enkelt å få et juridisk blikk på spørsmål og utfordringer du kan møte i hverdagen.

Du bestemmer selv hvordan du vil bruke rådgivningen, men vi anbefaler å bruke advokatene aktivt og så tidlig som mulig. Vår erfaring er at kunder som rådfører seg med oss når de er usikre på noe, reduserer risikoen for å havne i juridisk konflikt.

Hvorfor lønner forsikring seg?

Få bedrifter tar seg råd til å kontakte advokat for å rådføre seg før man inngår avtaler, selv om jridisk rådgivning kan forebygge konflikter. Advokatforsikringen inkluderer 15 timer rådgivning uten egenandel. 

Advokatforsikring - bilde av en kvinne på kontor

Forutsigbare advokatkostnader

I tillegg til rådgivningen du kan benytte deg av uten egenandel, dekker vi også advokathjelp, mot en egenandel, hvis det oppstår en tvist.  Dette kan spare bedriften din for store kostnader. Vi vet at forutsigbarhet er viktig. Med forsikring hos oss behøver du ikke å bekymre deg for fakturaen – den vil ikke by på ubehagelige overraskelser. Med advokatforsikring sørger du for forutsigbarhet. Vi hjelper deg å finne riktig advokat til saken.

Dekker også motpartens saksomkostninger

Faren for å måtte dekke motpartens sakskostnader kan avskrekke bedriften fra å ta en sak til retten. Forsikringen dekker også motpartens saksomkostninger hvis du skulle tape saken.

Hvem trenger advokatforsikring?

Alle bedrifter beveger seg i et rettslig terreng. Derfor kan alle bedrifter ha behov for en forsikring de kan bruke hvis det oppstår en uenighet eller en tvist.

Advokatforsikring - bilde av en kvinne i telefon

Flere fordeler

 • Risikominimering: Bedriften reduserer risikoen for juridiske konsekvenser i tilfelle tvister, søksmål eller andre juridiske problemer.
 • Sikkerhet og trygghet: Bedriften er mer sikker og trygg i sin daglige drift, vel vitende om at de har tilgang til juridisk støtte ved behov.
 • Økonomisk beskyttelse: Forsikringen kan bidra til å beskytte bedriftens økonomi ved å dekke kostnadene ved juridiske utfordringer og rettssaker, og dermed redusere potensiell finansiell risiko.

Rettsområder som er inkludert

Samarbeid med Advokatfirmaet Solver

Vi samarbeider med Advokatfirmaet Solver AS som kan bistå deg med den advokathjelpen du har krav på med advokatforsikring.

Advokatene i Solver har bransjekunnskapen som trengs for å gi deg gode juridiske råd. De bistår deg for å unngå at du havner i konflikt og har fokus på å finne gode løsninger ved en tvist.

Besøk nettsiden til Solver