Advokatforsikring

Få hjelp av våre dyktige advokater når du trenger juridisk hjelp. Du trenger bare å skrive inn organisasjonsnummeret ditt, så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Har ikke org.nr.
Skjemaet blir sendt...

Har du allerede advokatforsikring og trenger hjelp?

Kontakt advokatene

Advokatforsikring

Advokatforsikring gir deg spesialisert advokathjelp når du trenger det. Forsikringen består av to hoveddeler – juridisk rådgivning og bistand hvis det oppstår en tvist.

Vi hjelper bedriften din med spørsmål og problemstillinger innenfor rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie (næringsleie).

Juridisk rådgivning

Med advokatforsikring får du enkel tilgang til spesialiserte og serviceinnstilte advokater. Advokatene vil gjøre en forskjell for din hverdag og virksomhet – og spare deg for tid og kostnader. Så kan du fokusere på kjernevirksomheten din.

Tvister

I noen tilfeller er ikke tvist til å unngå og det kan være både krevende og kostbart. Med advokatforsikring kan du overlate tvisteløsningen til spesialister. Din advokat vil gjøre selv vanskelige tvister rimeligere og enklere.

Juridisk rådgivning

Vi tilbyr 15 timer med juridisk rådgivning for å hjelpe bedriften din med spørsmål og problemstillinger.

Advokatforsikring ved tvist

Har du advokatforsikring, dekker vi advokatutgiftene dine. Dermed slipper du å bekymre deg for den økonomiske siden ved et søksmål.

Advokatkostnader ved tvister

Har bedriften din advokatforsikring, dekkes både påløpte kostnader i forbindelse med tvist, og eventuelt idømte sakskostnader.

Ingen økonomisk risiko ved tvist

Det er svært kostbart å føre sak for domstolene. Mange bedrifter har rettmessige krav de ikke risikerer å bringe inn for domstolene i frykt for å måtte bære store kostnader. Med advokatforsikring styrker vi rettsikkerheten til kundene våre og gir dem selvtillit til å hevde sin rett.

Risikoen for å måtte betale motpartens sakskostnader i tillegg til egne utgifter, omtales som prosessrisiko. Med advokatforsikring gjøres prosessrisikoen så lav som mulig. Advokatforsikringen dekker egne advokatkostnader (advokatsalæret), rettsgebyr og kostnader til bevisopptak og sakkyndige. I tillegg dekkes motpartens sakskostnader hvis det blir idømt.

Med advokatforsikring sikrer vi tilgang til advokat og styrker rettssikkerheten.