Advokatforsikring

Få hjelp av våre dyktige advokater når du trenger juridisk hjelp. Du trenger bare å skrive inn organisasjonsnummeret ditt, så gir vi deg et tilbud.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Har ikke org.nr.
Skjemaet blir sendt...

Har du allerede advokatforsikring og trenger hjelp?

Kontakt advokatene

Advokatforsikring

Spesialisert advokathjelp når du trenger juridisk bistand. Advokatforsikring består av to hoveddeler - juridisk rådgivning og bistand ved tvister.

Vi  hjelper bedriften din med spørsmål og problemstillinger innenfor rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie (næringsleie)

Juridisk rådgivning

Med advokatforsikring får du enkel tilgang til spesialiserte og serviceinnstilte advokater, som vil gjøre en forskjell for din hverdag og virksomhet - og spare deg for tid og kostnader. Så kan du fokusere på kjernevirksomheten din.

Tvister

I noen tilfeller er ikke tvist til å unngå, noe som er både krevende og kostbart. Overlat tvisteløsningen til spesialister. Din advokat gjør at også vanskelige tvister blir rimeligere og enklere.

Vi tilbyr 15 timer med juridisk rådgivning for å hjelpe bedriften din med spørsmål og problemstillinger.

Har du advokatforsikring, dekker vi advokatutgiftene dine. Dermed slipper du å bekymre deg for den økonomiske siden ved et søksmål.

Advokatkostnader ved tvister

Har bedriften advokatforsikring, dekkes både påløpte kostnader i forbindelse med tvisten, og eventuelt idømte sakskostnader.

Ta kontakt med oss på telefon 21 49 24 00, eller bestill et møte med advokat. Vi vil kunne henvise dere til spesialiserte advokater på tvisteløsning.

Ingen økonomisk risiko ved tvist

Advokatforsikring dekker egne advokatkostnader (advokatsalæret), rettsgebyr, sakkyndigvurderinger etc. Den som taper saken vil også kunne bli idømt motpartens sakskostnader. Risikoen for å tape saken, og måtte betale motpartens sakskostnader i tillegg til egne kostnader, er det vi omtaler som prosessrisikoen.

Av og til er rettslig tvisteløsning helt nødvendig. Vi opplever stadig at det ikke alltid finnes et entydig og ett riktig svar på det spørsmålet man står ovenfor.

Siden det å føre sak for domstolene er svært kostbart, kan dette etter vår oppfatning være en skranke for rettsikkerheten. Mange har dessverre rettmessige saker som de ikke risikerer å bringe inn for domstolene i frykt for å måtte bære store kostnader. Med advokatforsikring styrker vi rettsikkerheten og gjør det mulig å hevde sin rett.

Nylig har det også kommet lovendringer. Disse sørger for at det innføres ytterligere begrensninger for hva man kan kreve av advokatkostnader, hvis tvistesummen utgjør mindre enn 250 000 kroner.