Advokatforsikring

Få hjelp av våre dyktige advokater når du trenger juridisk hjelp. Du trenger bare å skrive inn organisasjonsnummeret ditt, så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Har ikke org.nr.

Advokatforsikring - advokathjelp når du trenger det

Advokatforsikring gir deg spesialisert advokathjelp når du trenger det. Forsikringen består av to hoveddeler – juridisk rådgivning og bistand hvis det oppstår en tvist.

Vi hjelper bedriften din med spørsmål og problemstillinger innenfor rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie (næringsleie).

Juridisk rådgivning

Inkludert i forsikringen får du enkel tilgang til spesialiserte og serviceinnstilte advokater. Advokatene vil gjøre en forskjell for din hverdag og virksomhet – og spare deg for tid og kostnader. Så kan du fokusere på kjernevirksomheten din.

Tvister

I noen tilfeller er ikke tvist til å unngå og det kan være både krevende og kostbart. Da er det fint å kunne overlate tvisteløsningen til spesialister. Din advokat vil gjøre selv vanskelige tvister rimeligere og enklere.

Advokatforsikring – den nye måten å tilby advokattjenester på

Advokatforsikring er en tjeneste som styrker din bedrifts rettssikkerhet. Med forsikringen får du tilgang til advokater du kan sparre med og søke råd hos. Advokatene er kun en telefonsamtale unna, rådgivningen er inkludert i forsikringen, og terskelen for å ta kontakt er lav. Dermed sørger vi for at du enkelt får et juridisk blikk på spørsmål og utfordringer du møter på i hverdagen.

Hvordan du ønsker å bruke rådgivningen er opp til deg, men vi anbefaler å bruke advokatene aktivt og så tidlig som mulig. Vår erfaring er at kunder som rådfører seg med advokatene våre når de er usikre på noe, minsker risikoen for å havne i juridisk konflikt.

Eksempler på slik forebygging, er en taktekker som kontakter oss for en gjennomgang av et nytt vilkår i oppdragsbekreftelsen, eller en frisør som lurer på om omplassering av en ansatt er innenfor styringsretten.

Hvorfor lønner forsikring seg?

Juridisk rådgivning virker forebyggende og hindrer konflikt. De færreste bedrifter tar seg råd til å kontakte advokat for å rådføre seg før en viktig kontraktsinngåelse, selv når advokathjelpen kan være avgjørende for kontraktens lønnsomhet. Med advokatforsikring får du femten timer rådgivning inkludert uten egenandel. En erfaren advokat som kjenner bransjen kan gi deg råd som gir stabilitet og sikkerhet for bedriften, både internt og utad mot kunder. Slik kan vi bistå deg med å profesjonalisere driften og spare deg for tid og belastning.

Rimelig advokathjelp ved tvist

I tillegg til rådgivning får du rimelig advokathjelp hvis det oppstår en tvist. Med forsikringen får du dekket advokatkostnader ved tvist mot en egenandel. Dette vil spare bedriften din for store kostnader.

Riktig advokat til rett sak

Det kan være vanskelig å finne riktig advokat til å håndtere saken din når det skal tas hensyn til både kompetanse, tilgjengelighet og pris. Advokatbransjen er kjent for å ha høye timepriser og vi tror ikke at det er likhetstegn mellom høye kostnader og kvalitet. Med advokatforsikring sørger vi for forutsigbarhet. Vi hjelper deg å finne riktig advokat til saken.

Forutsigbare advokatkostnader og mindre bekymringer

Alle som kjøper tjenester, også advokattjenester, har opplevd en følelse av manglende oversikt over de påløpte kostnadene. Vi vet hvor viktig forutsigbarhet og likviditet er for en bedrift. Med forsikring hos oss behøver du ikke å bekymre deg for fakturaen – den vil ikke by på ubehagelige overraskelser.

Advokatforsikring dekker også prosessrisikoen

Når en sak bringes inn for domstolene, er det alltid en viss risiko for at man ikke vinner frem. Etter norsk rett er hovedregelen at den tapende part må betale motpartens sakskostnader. Dette kalles prosessrisiko.

Faren for å måtte dekke motpartens sakskostnader kan i seg selv avskrekke bedrifter fra å ta saken til retten. Med advokatforsikring er prosessrisikoen dekket, og rettssikkerheten til din bedrift styrket.

Hvem passer advokatforsikring for?

Alle bedrifter beveger seg i et rettslig terreng hele tiden. Ethvert brød som selges eller gulv som legges bygger på et avtaleforhold. Enhver ansatt utløser rettigheter og plikter for bedriften. Derfor er vår påstand at advokatforsikring passer for alle bedrifter.

Advokatbistand til rett tid er med på å profesjonalisere bedriften din og forebygger konflikt. Om tvist skulle oppstå vil du også slippe å bekymre deg for høye advokatregninger. Derfor er vårt klare råd å tegne advokatforsikring, fordi det lønner seg.

Du skal være trygg på at advokatforsikringen beskytter din rettssikkerhet, så du slipper å være urolig for uventede konflikter og tvister. Slik kan du fokusere på å utvikle dine ansatte og bedriften.

Samarbeid med Advokatfirmaet Solver AS

If samarbeider med Advokatfirmaet Solver AS, som vil kunne bistå med å gi deg den advokathjelpen du har krav på under advokatforsikringen.

Advokatene i Solver har bransjekunnskapen som trengs for å kunne gi deg gode juridiske råd. De bistår deg for å unngå at du havner i konflikt og har fokus på god tvisteløsning.

Hos Solver brenner de for å løse dine juridiske utfordringer – enten du representerer en virksomhet eller er en privat part.

Besøk nettsiden til Solver