Personforsikring

Hvis du er blitt påført en skade eller en sykdom som er dekket av forsikringen, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig.

Meld skade eller sykdom

Du melder skade eller sykdom til oss enklest ved å benytte skademeldingsskjemaene våre:

Meld skade på person
Meld sykdom
Meld skade med helseforsikring
Report personal injury in english

Ved yrkesskade må skaden også meldes til NAV via din arbeidsgiver.

Vi hjelper deg med råd og veiledning

Du har kanskje mange spørsmål og er usikker på hvordan du skal forholde deg. Vi har lang erfaring i behandling av slike saker og vil hjelpe deg med råd og veiledning når det gjelder økonomiske og praktiske forhold.

Egen kontaktperson

Kontaktpersonen din vil være en saksbehandler fra vår avdeling. Saksbehandler vil ta kontakt snarest etter at skaden er meldt til oss.

Kontakt oss

Personskadeavdelingen

Dagtid: 21 49 00 49
Hele døgnet: 02400

Send e-post

Informasjonsbrosjyrer

I brosjyrene finner du litt generell informasjon om saksgangen og hvilke rettigheter du har som skadet. Vi anbefaler at du tar en titt på brosjyren som er aktuell for deg.