Meld ulykke eller sykdom

Hvis du er blitt påført en skade eller en sykdom som er dekket av forsikringen, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig.