Meld ulykke eller sykdom

Hvis du er blitt påført en skade eller en sykdom som er dekket av forsikringen, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig.

Vi samarbeider med Vertikal Helse, og de vil hjelpe deg å finne det beste behandlingstilbudet for din diagnose. Du får din egen medisinske rådgiver som følger deg opp både før, under og etter behandlingen.

Dagtid: 21 49 00 49

Hele døgnet: 21 49 24 00

Send e-post