Personskade eller sykdom

Hvis du eller noen i din nærmeste familie er rammet av en ulykkesskade eller sykdom, og du ønsker å søke erstatning via forsikringen, er det viktig at vi får beskjed så snart som mulig. 

Helseforsikring

Vårt medisinske team, Vertikal Helse, vil hjelpe deg med å finne rett behandling.

Bruk helseforsikringen