Barneforsikring

En god barneforsikring sikrer barnets fremtid skulle det oppstå alvorlig sykdom eller en ulykke som fører til skade. Vår forsikring gir markedets beste erstatning ved varig skade og sykdom, i tillegg til utbetalinger ved arbeidsuførhet. Derfor ble vår barneforsikring kåret til en av de beste i årets test utført av Norsk Familieøkonomi.

 • Norges mest kjøpte barneforsikring

  Markedets beste erstatning ved varig skade og sykdom, samt tilgang til Helsetelefonen hele døgnet.

 • Uførdekning i voksen alder

  Erstatning hvis barnet blir arbeidsufør etter sykdom eller ulykke. Gjelder også psykiske lidelser.

 • Økonomisk hjelp ved varig skade

  Skulle barnet bli medisinsk invalid ved sykdom eller ulykke får du erstatning.


Hva dekker barneforsikringen? Super Standard
Helsetelefon med sykepleier og lege

Når du ringer Helsetelefonen 21 49 24 01 får du snakke med erfarne sykepleiere som kan svare på små og store spørsmål om sykdom og helse. Du kan ringe når du vil, døgnet rundt.

Sykepleierne vurderer om du bør snakke med lege, spesialist eller psykolog, og setter deg i videre kontakt. 

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen kostnader til psykologisk førstehjelp gjennom Psykologvakten.

Dette gjelder både for barnet og familien til barnet.

Økonomisk førstehjelp

Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner som kan brukes til å dekke merkostnader som følge av ulike sykdommer eller skader. Utbetalingen kommer raskt etter at en diagnose er stilt. Barneforsikringen gir økonomisk førstehjelp ved sykdommer og skader valgt ut i samråd med lege. I tillegg gis økonomisk førstehjelp ved andre alvorlige sykdommer eller skader som ikke er listet opp, men som fører til over 50% medisinsk invaliditet.

Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • alvorlige brannskader
 • alvorlig hjerneskade
 • amputasjon
 • cystisk fibrose
 • diabetes type 1
 • epilepsi
 • kreft, eller svulster i hjerne/ ryggmarg
 • leddgikt
 • multippel sklerose (MS)
 • Morbus Crohn
 • nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • ulcerøs kolitt

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Dagpenger ved sykehusopphold og ved langvarig sykdom

Ved sykehusopphold i mer enn 10 dager utbetales dagpenger på 500 kroner per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med første dag på sykehus, i inntil 365 døgn.

Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 30 døgn sammenhengende, gis utbetaling på 500 kroner per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med døgn 30, i inntil ett år.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Dekker nødvendige behandlingsutgifter Norden ved ulykke. Dekker f.eks. tannbehandling, egenandel hos kiropraktor og fysioteraput med offentlig refusjonsrett, medisiner og forbindingssaker og reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling.

CT og MR dekkes etter forhåndsgodkjenning fra If.

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Forsikringen gir utbetaling ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden.

Ved alvorlig sykdom eller ulykke kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der sykdom eller ulykke fører til over 50% medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner. 

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15% for arr og vansiring, eller invaliditetsgrader under 20% for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.

AV1 Skolerobot

Hvis barnet må være hjemme fra skolen i mer enn 30 dager på grunn av langvarig sykdom eller skade, får barnet mulighet til å låne en AV1 skolerobot.

Ombygging av bolig

Dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade dekkes med inntil 400 000 kroner. Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av NAV eller andre offentlige støtteordninger. 

Engangsutbetaling ved uførhet- med unntak

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Unntak er arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelser.

Du kan velge mellom 500 000 eller 1 million kroner i forsikringssum.

Engangsutbetaling ved uførhet- uansett årsak

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade - uansett årsak.

Du kan velge mellom 500 000 eller 1 million kroner i forsikringssum.

Månedlig utbetaling ved uførhet – uansett årsak

Fast månedlig utbetaling på inntil 3 000 eller 6 000 kroner hvis barnet blir mer enn 40% arbeidsufør, uansett årsak. Utbetalingen begynner etter 12 måneders sykemelding, og fortsetter så lenge barnet er ufør.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden.

Hvorfor trenger du barneforsikring?

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barn. Likevel er over halvparten av norske barn forsikret.  

Les mer om hvorfor du trenger barneforsikring

Hvilken hjelp gir barneforsikringen? 

 • Støtte til familien her og nå:

  • Tilgang til helsepersonell døgnet rundt gjennom Helsetelefonen
  • Hjelp av krisepsykolog hvis noe alvorlig skjer med barnet
  • Utlån av A1 skolerobot hvis barnet må være hjemme fra skolen i en lenger periode
  • 500 kroner i dagpenger ved lengre sykehusopphold
  • 500 kroner i dagpenger ved langvarig sykdom som gjør at barnet må være hjemme
  • 300 000 kroner i økonomisk førstehjelp ved alvorlig sykdom eller skade
  • Bidrag til ombygging av bolig etter nærmere regler
 • Dette gir barneforsikringen på lang sikt:

  • Inntil 4 mill. kroner i erstatning hvis barnet blir varig skadet som følge av en ulykke eller sykdom.
  • Månedlig utbetaling på opptil 6.000 kroner hvis barnet blir ufør og ikke kommer seg ut i full jobb som voksen.
  • Utbetaling på inntil 1 mill. kroner hvis barnet blir varig arbeidsufør som voksen.
 • Gravid- og spedbarnsforsikring

  Visste du at vi har gravid- og spedbarnsforsikring som gjelder inntil barnet er 6 måneder?

  Les mer og kjøp
 • Døgnåpen helsetelefon

  Erfarne sykepleiere svarer på alle helsespørsmål. Ingen spørsmål er for store eller for små.

  Helsetelefon
 • Topplassering i test!

  Norsk Familieøkonomi kåret vår Super barneforsikring til en av de beste i sin test. Her kan du lese om hvorfor.

  Topplassering i test

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall