BarneforsikringTakk for gode skussmål!

 • Best i test

  Super barneforsikring er best i test både hos Norsk Familieøkonomi og Smarte Penger!

 • Hjelp ved alvorlig sykdom og skade

  Få utbetalt inntil 4 millioner hvis barnet ditt skulle bli invalid etter sykdom eller en ulykke.

 • Uførhet uansett årsak

  Hvis barnet blir uføre gir vi engangsutbetaling og månedlig utbetaling frem til pensjonsalder.

Best i test!

Vår Super barneforsikring er best i test både hos Norsk Familieøkonomi og Smarte Penger.

Les testen hos Norsk Familieøkonomi
Les testen hos Smarte Penger

Forsikringens innhold

Dette dekker barneforsikringen

Dekninger Super Super Standard Standard
Inkludert Inkludert

Familien får fri tilgang til vår medisinske rådgivningstjeneste, hvor dere får snakke med erfarne sykepleiere som kan svare på små og store spørsmål om sykdom og helse. Du kan ringe når du vil, døgnet rundt.

Sykepleierne kan sette deg i videre kontakt med lege ved behov. 

Tlf: 21 49 24 01

Inkludert Inkludert

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen inntil 10 behandlinger hos psykolog.  

Dette gjelder både for barnet og familien til barnet.

Inkludert Inkludert

Skjer det noe alvorlig og uventet, blir livet satt på hodet. Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner hvis barnet får en alvorlig sykdom eller skade. Den kan brukes til det familien ønsker for å få hverdagen til å gå rundt, for eksempel dekke merutgifter til å ta seg fri fra jobb i en utfordrende periode. Utbetalingen kommer raskt etter at en diagnose er stilt.

Barneforsikringen gir økonomisk førstehjelp ved sykdommer og skader valgt ut i samråd med lege. I tillegg gis økonomisk førstehjelp ved andre alvorlige sykdommer eller skader som ikke er listet opp, men som fører til over 50% medisinsk invaliditet.

Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • alvorlige brannskader
 • alvorlig hjerneskade
 • amputasjon
 • cystisk fibrose
 • diabetes type 1
 • epilepsi
 • kreft, eller svulster i hjerne/ ryggmarg
 • leddgikt
 • multippel sklerose (MS)
 • Morbus Crohn
 • nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • ulcerøs kolitt
 • alle sykdommer og skader over 50% invaliditet 

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Inkludert Inkludert

Ved sykehusopphold i mer enn 10 dager utbetales dagpenger på 500 kroner per dag. Utbetalingen gjelder fra og med første dag på sykehus, i inntil ett år. Dagene på sykehus trenger ikke være sammenhengende. Erstatningen kan brukes fritt etter familiens behov. 

Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 30 dager sammenhengende, gis utbetaling på 500 kroner per dag. Utbetalingen gjelder fra og med dag 31, i inntil ett år. 

Inkludert Inkludert

Dekker nødvendige behandlingsutgifter Norden ved ulykke, uten egenandel. Dette kan for eksempel være tannbehandling, egenandelen hos kiropraktor og fysioteraput med offentlig refusjonsrett, medisiner, bandasjer og annet materiell og reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling. 

CT og MR dekkes etter forhåndsgodkjenning fra oss.

Inkludert Inkludert

Forsikringen gir erstatning ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden.

Ved alvorlig sykdom eller ulykke kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der sykdom eller ulykke fører til over 50% medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner. 

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15% for arr og vansiring, eller invaliditetsgrader under 20% for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.

Inkludert Inkludert

Hvis barnet må være hjemme fra skolen i mer enn 30 dager på grunn av langvarig sykdom eller skade, får barnet mulighet til å låne en AV1 skolerobot.

Inkludert Inkludert

Dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade dekkes med inntil 400 000 kroner. Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av NAV eller andre offentlige støtteordninger. 

Inkludert Inkludert

Hvis barnet får innvilget og utbetalt hjelpestønad fra NAV, får dere en ekstra økonomisk støtte av oss. Beløpet avhenger av satsen for hjelpestønaden som er innvilget fra folketrygden, men beløpet er minimum 10 000 kroner og maksimum 182 500 kroner per år. Erstatningen gis i inntil 5 år.

Standard har unntak for psykiske lidelser.

* Gjelder sykdom/tilstand og vedtak inntruffet etter 7. november 2020

Inkludert Inkludert

Hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av en sykdom eller skade utbetaler vi en engangssum (uførekapital).

Ved kjøp av forsikringen kan du velge forsikringssum på 500 000 eller 1 million kroner. Beløpet indeksreguleres årlig på samme måte som G-reguleringen, som betyr at beløpet blir høyere hvert år. Erstatningen utbetales tidligst når barnet har fylt 20 år, og barnet må være minst 40% varig ufør.

Standard har unntak for psykiske lidelser.

Inkludert Ikke inkludert

Fast månedlig utbetaling hvis barnet blir mer enn 40% ufør, uansett årsak.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden. Du kan ved kjøp av forsikringen velge 3 000 eller 6 000 kroner i forsikringssum, men beløpet indeksreguleres årlig på samme måte som G-reguleringen. Det betyr at beløpet blir høyere hvert år.

Etter første utbetaling som tidligst skjer når barnet har fylt 19 år og har vært sykemeldt i 12 måneder sammenhengende, "fryses" beløpet. Ønsker du at beløpet likevel skal økes årlig, kan du kjøpe tilleggsdekningen under.

Valgfri tilleggsdekning Super Super Standard Standard
Inkludert Ikke inkludert

Kjøper du denne tilleggsdekningen, vil den månedlige utbetalingen ved uførhet (som normalt "fryses" ved første utbetaling) indeksreguleres 2% hvert år mens forsikringen er under utbetaling.

Hvorfor bør du forsikre barnet ditt?

Barna våre er det mest verdifulle vi har, men mange glemmer å forsikre dem. I Norge har vi gode offentlige støtteordninger, men skulle barnet ditt bli utsatt for en alvorlig sykdom eller ulykke, gir en barneforsikring dere en økonomisk trygghet – både på kort og lang sikt. Forsikringen sikrer også barnets fremtid hvis det skulle bli arbeidsufør.

Hvorfor er barneforsikring lurt?

Mor og far ligger på senga med en baby

Hva dekker barneforsikringen?

Forsikringen gir først og fremst økonomisk støtte på lang sikt gjennom blant annet:

 • Engangsutbetaling ved invalditet på opptil 4 millioner kroner (beløpet oppjusteres årlig).
 • Engangsutbetaling hvis barnet blir uføre på opptil 1 million (beløpet oppjusteres årlig).
 • Månedlig utbetaling ved uførhet på opptil 6 000 kroner (beløpet oppjusteres årlig frem til første utbetaling).

Forsikringen er også til stor økonomisk hjelp på kort sikt, og gir tilgang til verdifulle tjenester som:

 • 300 000 kroner i økonomisk førstehjelp.
 • 400 000 kroner til ombygging av bolig. 
 • Dagpenger ved sykehusopphold og/eller lengre opphold fra barnehage og skole.
 • Ekstra erstatning i inntil 5 år ved innvilget hjelpestønad fra NAV.
 • Tilgang til helsepersonell døgnet rundt gjennom vår medisinske rådgivningstjeneste.
 • Psykologisk førstehjelp ved akutte kriser.

Eksempel på utbetaling ved uførhet:

Barnet ditt på 20 år har blitt ung ufør som følge av en psykisk lidelse. Du har heldigvis kjøpt vår barneforsikring Super og utbetalingen kan da se slik ut:

Månedlig utbetaling:
7 500 kroner i måneden fra fylte 19 år og frem til 67 år, totalt 4 320 000 kroner.

Engangsutbetaling ved varig uførhet:
1 700 000 kroner som utbetales ved fylte 20 år.

* Eksempelet viser barneforsikring med 1 million kroner i erstatning ved uførhet og 6 000 kroner i månedlig sum på uførepensjon ved kjøp av forsikringen.

– Tør ikke tenke på livet uten barneforsikring

Mats (21) var et stortalent i ishockey, men ulykken på banen i 2020 endret alt. Les historien hans her, og hvordan barneforsikringen ble avgjørende for familien.

Les saken

Ofte stilte spørsmål

Trenger du hjelp til å velge riktig forsikring?

Skjemaet blir sendt...

Forsikringer for deg og dine nærmeste