Barneforsikring

Barneforsikringen som hjelper barnet livet ut

Vår barneforsikring er best i test!

Når et barn blir utsatt for en ulykke eller får en alvorlig sykdom, påvirker det hele familien. En god barneforsikring gjør en krevende situasjonen litt enklere. Det aller viktigste er likevel å sikre barnets fremtid. Vår barneforsikring gir markedets beste erstatning ved varig skade og sykdom, i tillegg til utbetalinger ved arbeidsuførhet. Derfor er vår forsikring kåret til best i test.


 • Døgnåpen helsetelefon

  Få svar på dine helsespørsmål fra sykepleiere døgnet rundt.

 • Uførdekning i voksen alder

  Erstatning hvis barnet blir arbeidsufør etter sykdom eller ulykke. Gjelder også psykiske lidelser.

 • Økonomisk hjelp ved varig skade

  Skulle barnet bli medisinsk invalid ved sykdom eller ulykke får du erstatning.

Hva dekker barneforsikringen? Super Standard
Økonomisk førstehjelp - engangsutbetaling

Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner som kan brukes til å dekke merkostnader som følge av ulike sykdommer eller skader. Utbetalingen kommer etter at en diagnose er stilt og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. 

Barneforsikringen gir en økonomisk førstehjelp ved 13 sykdommer og skader valgt ut i samråd med leger. I tillegg gis økonomisk førstehjelp ved andre alvorlige sykdommer eller skader som ikke er listet opp, men som fører til over 50 % medisinsk invaliditet. Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • kreft
 • andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • multippel sklerose (MS)
 • epilepsi
 • cystisk fibrose
 • ulcerøs kolitt
 • Morbus Crohn
 • leddgikt
 • diabetes type 1
 • nyresvikt
 • amputasjon
 • alvorlig hjerneskade
 • alvorlige brannskader

Forsikringen dekker også annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Dagpenger ved sykehusopphold

Ved sykehusopphold i mer enn 10 dager utbetales dagpenger på 450 kroner, per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med første dagen, i inntil 365 døgn.

Dagpenger ved langvarig sykdom

Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 45 døgn sammenhengende, gis utbetaling på 450 kroner per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Dekker nødvendige behandlingsutgifter i hele Norden ved ulykke. Dekker alt fra medisiner og forbindingssaker til tannbehandling, kiropraktikk, fysioterapi, CT og MR. Forsikringen dekker også reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling.

CT eller MR må være forhåndsgodkjent av If.

Ombygging av bolig

Dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade dekkes med inntil 200 000 kroner. Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av NAV eller andre offentlige støtteordninger.

Dødsfall engangsutbetaling

Ved dødsfall utbetales en erstatning på 100 000 kroner, uansett årsak.

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen kostnader til psykologisk førstehjelp for barnet og familien til barnet, gjennom Psykologvakten.

Døgnåpen tilgang til Helsetelefonen

Tilgang til helsepersonell hos Helsetelefonen. Her kan du stille store og små helserelaterte spørsmål og få svar fra erfarne leger og sykepleiere. 

Utbetaling ved varig skade etter sykdom

Forsikringen gir utbetaling ved varig skade, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden. Ved alvorlig sykdom kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Fører sykdommen til over 50 prosent medisinsk invaliditet utbetales dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser.

I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, eller invaliditetsgrader under 20 prosent for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.

Utbetaling ved varig skade etter ulykke

Forsikringen gir utbetaling ved varig skade, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden.

Ved alvorlig ulykke kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring.

Engangsutbetaling ved uførhet, med unntak

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Unntak er arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelser. Forsikringssummen er på 500 000 eller 1 million kroner, forsikringssummen bestemmer du selv.

Engangsutbetaling ved uførhet – uansett årsak

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade - uansett årsak.

Forsikringssummen er 500 000 eller 1 million kroner, forsikringssummen bestemmer du selv.

Månedlig utbetaling ved uførhet – uansett årsak

Fast månedlig utbetaling på inntil 3 000 eller 6 000 kroner hvis barnet blir mer enn 40 prosent arbeidsufør, uansett årsak. Utbetalingen begynner etter 12 måneders sykemelding, og fortsetter så lenge barnet er ufør.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden.

Ny kjøpsløsning

Du kan nå handle flere forsikringer i ett og samme kjøp på våre nettsider. Forsikringene du kan handle er bil, innbo, reise, barn, hund og katt.

Vi har dessverre ikke fått med alle forsikringene i første runde, men jobber hele tiden med å utvide kjøpsløsningen. Her kan du lese mer om vår nye kjøpsløsning

HVORFOR trenger vi BARNEFORSIKRING?

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barn. Likevel er over halvparten av norske barn forsikret.  

Les mer om hvorfor du trenger barneforsikring

Hvilken hjelp gir barneforsikringen? 


Støtte til familien her og nå:

 • Tilgang til helsepersonell døgnet rundt gjennom Helsetelefonen
 • Hjelp av krispsykolog hvis noe alvorlig skjer med barnet
 • 450 kroner i dagpenger ved lengre sykehusopphold
 • 450 kroner i dagpenger ved langvarig sykdom som gjør at barnet må være hjemme
 • 300 000 kroner i økonomisk førstehjelp ved alvorlig sykdom eller skade
 • Bidrag til ombygging av bolig etter nærmere regler

Dette gir barneforsikringen på lang sikt:

 • Inntil 4 mill. kroner i erstatning hvis barnet blir varig skadet som følge av en ulykke eller sykdom.
 • Månedlig utbetaling på opptil 6.000 kroner hvis barnet blir ufør og ikke kommer seg ut i full jobb som voksen.
 • Utbetaling på inntil 1 mill. kroner hvis barnet blir varig arbeidsufør som voksen.

Gravid- og spedbarnsforsikring

Visste du at vi har gravid- og spedbarnsforsikring som gjelder inntil barnet er 6 måneder?

Les mer og kjøp

Døgnåpen helsetelefon

Erfarne sykepleiere svarer på alle helsespørsmål. Ingen spørsmål er for store eller for små.

Helsetelefon

Best i test - terningkast 6!

Norsk Familieøkonomi kåret vår Super barneforsikring til best i test. Her kan du lese om hvorfor.

Best i test

Når kan jeg kjøpe barneforsikring?

Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er 3 måneder og frem til fylte 16 år. Når barnet blir 25 år kan forsikringen overføres til voksenforsikring.

Må jeg fylle ut en helseerklæring for barnet?

Når du kjøper en barneforsikring hos oss må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Det gir oss viktig informasjon om barnet slik at vi kan sikre at barnet er riktig forsikret.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis barnet ditt skulle bli utsatt for en ulykke.

Spørsmål og svar om helseerklæring​

Hva betyr det at barneforsikringen har karenstid?

Barneforsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår den første måneden etter at forsikringen ble godkjent. Dette kalles karenstid eller symptomklausul.

Hva skjer når barneforsikringen opphører?

Når barneforsikringen opphører, vil barnet få tilbud om overføring til voksenforsikringer uten krav om ny helsevurdering.

Vilkår (PDF)

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall