Hvorfor barneforsikring?

En liten forsikring kan utgjøre en stor forskjell.

Den viktigste oppgaven til en barneforsikring er å hjelpe deg og barnet ditt der den offentlige støtten ikke er nok – både i dag og i fremtiden.

I Norge har vi et godt offentlig helsevesen som gir barn høy prioritet og rask behandling hvis de blir syke. Og slik bør det være. Barneforsikring er derfor ikke en helseforsikring for barn.

En barneforsikring sikrer barnet muligheten til et selvstendig liv som voksen, selv om han eller hun skulle bli rammet av alvorlig sykdom eller skade. På kort sikt gir en barneforsikring familien muligheter for større grad av tilrettelegging og støtte for å tilpasse seg de nye utfordringene.

Støtte for barnet på lang sikt Offentlige støtteordninger Ifs barneforsikring
Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert
Ikke inkludert Inkludert
Ikke inkludert Inkludert
Støtte for familien på kort sikt Offentlige støtteordninger Ifs barneforsikring
Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert
Inkludert Ikke inkludert
Ikke inkludert Inkludert
Ikke inkludert Inkludert

En liten forsikring kan utgjøre den store forskjellen

Dette tenker barna om egen fremtid:

Dette gir Ifs barneforsikring til familien på kort sikt:

  • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
  • Dagpenger ved sykehusopphold
  • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
  • Støtte til ombygging av bolig

Dette gir Ifs barneforsikring for å sikre barnets økonomiske fremtid:

  • Erstatning hvis barnet for varige skader som følge av sykdommen eller ulykken
  • Månedlig utbetaling hvis det skjer noe i barndommen som gjør at barnet ikke kommer ut i full jobb som voksen, enten midlertidig eller permanent
  • Engangsutbetaling hvis barnet får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan delta i arbeidslivet som voksen

Les mer om barneforsikring og hvilke støtteordninger som finnes gjennom NAV

Hvorfor velge Ifs barneforsikring?