Mine sider for meglere

Vi har en ny og forbedret innloggingstjeneste. Kom i gang allerede i dag!

Har du ikke BankID? Bestill BankID

  • Se alle forsikringer

    Samt fakturaer, vilkår og tilbud.

  • Endre eksisterende forsikringer

    Og du kan bestille nye forsikringer.

  • Melde skader

    Og holde kontakt med skadebehandleren.

Nyhet - erstatningskalkulator for forsikringer via arbeidsgiver!

Hva blir egentlig utbetalt hvis man kommer i en situasjon der en ansatt må bruke forsikringene de har via arbeidsgiver?

På Mine sider for ansatte kan arbeidstakere nå prøve erstatningskalkulatoren. Dette er en enkel måte å beregne hva man har krav på hvis noe skjer.

Ansatte kan logge inn her