Forsikring for tekniske konsulenter

En tilpasset forsikring for deg som er teknisk konsulent. Forsikringen omfatter f.eks. rettsvern og faglig ansvar som vil hjelpe deg med feil rådgivning.

Hos oss kan du se pris og kjøpe forsikringen online. 

Se pris og kjøp

Teknisk konsulent

Dette er viktig å forsikre

Se pris og kjøp

Slik hjelper vi deg med et erstatningskrav

Eksempler på skader

Du gir tilfeldigvis uriktige råd angående tegninger, instruksjoner eller lignende som viser seg å føre til skadeerstatning eller rettstvister. For eksempel; Du har oppgitt i byggetegningen at det skal være 100 mm bjelke når det faktisk trengs 100 cm bjelke. Små detaljer som kan få ødeleggende konsekvenser.

Slik hjelper forsikringen

Gjennom forsikringen representerer vi deg som kunde og du får juridisk hjelp til å undersøke saken og eventuell erstatning for de skadene du skylder.

Det er viktig å forsikre både seg selv og de ansatte

Menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Derfor er det viktig å forsikre både dem som enkeltpersoner, men også for å beskytte bedriften økonomisk dersom noen skulle bli langtidssykemeldt. Her kan du beregne kostnaden ved sykefravær.

Bli en attraktiv arbeidsgiver gjennom gode ytelser

Å beholde ansatte i dagens arbeidsmarked er en utfordring. Det er viktig både å ta vare på sine ansatte, sørge for at de har det bra på jobben og tilby gode og attraktive ytelser. Helseforsikring er en ytelse som er attraktiv på arbeidsmarkedet. Med den får du rask hjelp dersom du blir syk.

Bilde av to kollegaer

Rådgivning som passer deg

Vi forteller deg gjerne mer om hva som er viktig for deg som teknisk konsulent. Hvilke risikoer er store for deg, og hvordan kan forsikringen vår hjelpe deg? For oss er det viktig at du føler deg trygg.

Kontakt oss via dette skjemaet eller ring oss på 62 51 65 31