Tre steg for å starte konsulentfirma

Drømmer du om å bli konsulent, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Vi har laget en trestegsmodell som hjelper deg å komme i gang som selvstendig konsulent.

Konsulentforsikring

1. Definér din rolle som konsulent

Når du vurderer å starte ditt eget konsulentfirma, er første steg å forstå verdien din og hva du kan tilby som konsulent.

Kompetanse

Som konsulent er det først og fremst viktig at du har kompetanse på et klart definert område. Hva er du god til og hvordan kan du bruke det til å skape verdi for en kunde? Her er det viktig at du har gode kommunikasjonsevner slik at du kan presentere komplekse ideer på en lettfattelig måte.

Dette gjelder også når du skal formidle egen kompetanse. Her er det en fordel at du er spesifikk og ikke generell. Når en bedrift ansetter en ekstern konsulent, ser de vanligvis etter en spesialist. Etabler en tydelig identitet som du kan formidle.

Problemløser

Bedrifter leier ofte inn konsulenter som problemløsere i forbindelse med konkrete oppgaver og her er det viktig å kunne jobbe løsningsorientert og prosjektorientert.

Hva er en konsulent?

En konsulent er en rådgiver som leverer verdi i form av ekspertkunnskap og veiledning. Det er ikke en beskyttet tittel og det er ingen formelle krav til for eksempel utdanning. Alle kan med andre ord kalle seg konsulent og starte sin egen konsulentvirksomhet. Men for å lykkes som konsulent kreves det både gode kommunikasjonsevner og kompetanse innen et veldefinert fagområde, f.eks. økonomi, IT, ledelse eller kommunikasjon.

Vanligvis er en konsulent ansatt i en begrenset periode knyttet til et konkret prosjekt eller oppdrag. Det anses som en av konsulentens styrker at han eller hun ikke er en del av selskapet og derfor bidrar med et eksternt perspektiv på interne problemstillinger.

Du står utenfor bedriften og kan derfor bidra med nye perspektiver. En dyktig konsulent har øye for både helheten og detaljene. Selvtilliten er nødvendig for å kunne gjøre jobben din og her er det sentralt at du besitter både selvtillit og ydmykhet.

Frihet og fleksibilitet

Det beste med å være selvstendig næringsdrivende er også den vanskeligste delen. Siden du er din egen sjef vil du kunne nyte mye av friheten, men samtidig krever det tid, fleksibilitet og motivasjon. Det kan være en utfordring i starten før man etablerer en sikker kundebase.

2: Finn kundene

Din første store oppgave blir å finne din første kunde og deretter jobbe for å etablere en bærekraftig kundebase. En synlig tilstedeværelse og en tydelig nettprofil i form av en nettside kan være avgjørende. Fysisk markedsføringsmateriell er sjelden verdt pengene eller tiden.

Nettverk

Venner, klassekamerater, tidligere arbeidsgivere og kolleger er grunnlaget for et sterkt nettverk. De kjenner din personlighet og mange av dem vil sannsynligvis jobbe i bransjer som er relevante for tjenestene du tilbyr. Du skal ikke være redd for å ta oppdrag fra din siste arbeidsplass, for her har du fordelen av at du kjenner bedriften og at de kjenner dine evner.

Bilde av en konsulent

Vis frem dine styrker

Når du begynner å komme i kontakt med kunder, må du være forberedt på at kunden ofte ikke er klar over sitt behov for akkurat dine tjenester. Som nevnt ovenfor må du kunne presentere profilen din kort og tydelig, men du må også ha tålmodighet og forståelse for kundens beslutningsprosess. Spesielt for mindre bedrifter der en konsulent kan representere en betydelig kostnad.

Ikke legg på for mye

I jakten på den første kunden kan det være fristende å overselge egne evner, men ikke ta på deg oppgaver du ikke orker. Kunden har vist deg tillit ved å ansette deg, og en skuffet kunde vil ikke ansette deg igjen. I tillegg, hvis du har blitt anbefalt av folk i nettverket ditt, kan dette ikke reflektere godt på dem, noe som igjen vil bety at de ikke vil anbefale deg igjen.

Sett riktig pris

Sørg for å skape resultater og husk at fornøyde kunder er de beste ambassadørene. Du må lytte til kundene og alltid prioritere møter og tidsfrister. Du må være klar over hva du koster slik at du raskt kan møte kundens prisforespørsel. Du bør heller ikke sette en for lav pris da kunden som ønsker å ansette en konsulent til syvende og sist vil foretrekke en god konsulent fremfor en som er billig.

3. Økonomi, lover og forsikring

Det tredje og siste trinnet handler om hva du skal holde styr på når du starter et nytt konsulentfirma.

Godt å vite

Som næringsdrivende i Norge må du være klar over hva som gjelder for akkurat din virksomhet. Her kan du finne god informasjon om hva som er viktig å tenke på.

Forsikring

For konsulenter er det også svært viktig å være bevisst det juridiske ansvaret man har i rollen som rådgiver. Dersom din klient lider et økonomisk tap som følge av rådene dine, kan du som rådgiver stå overfor et stort erstatningskrav.

Sjekkliste

Når du starter ditt eget konsulentselskap er du utenfor strukturen som følger med en jobb som ansatt. Det gir deg mye frihet, men det betyr også at du må være ekstra oppmerksom på noe av det som ellers ville blitt tatt hånd om av din arbeidsgiver.

Starte enkeltpersonforetak

En konsulentforsikring opprettes for å beskytte konsulentselskaper i saker som er bransjespesifikke. Den erstatter blant annet kostnader påløpt ved erstatningskrav og bistår også med representasjon og undersøkelser. Til slutt, sørg for å sikre ditt konsulentfirmas viktigste ressurs: deg selv og eventuelle ansatte. Små bedrifter er svært sårbare for langtidssykefravær og her er helseforsikring et billig sikkerhetsnett. Forsikring ved sykefravær hjelper også økonomisk ved langtidssykefravær til å dekke faste kostnader som fortsatt påløper.

Registrer selskapet

Når du starter din bedrift, sørg for å registrere bedriften din for å få et organisasjonsnummer. Det er også viktig å åpne en bankkonto knyttet til bedriften og i forbindelse med det få tilgang til bedriftens BankID.

Forsikringer for ulike typer konsulenter