Bygningsforsikring

Bygningsforsikring som beskytter mot vannskader, brannskader, skade ved tyveri, naturskader samt andre skader som bygninger kan bli utsatt for.

Be om tilbud på forsikring av bygninger.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Når du skal velge bygningsforsikring kan du velge mellom tre forsikringsalternativer, der den mest omfattende dekningen er superforsikring.

  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Norges beste kundeservice

    Vi er kåret til Norges beste kundeservice femte år på rad.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Innhold i bygningsforsikring Super Standard Brann
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Bygningsforsikringen omfatter i tillegg

Bygningsforsikring - eksempler på bygninger du kan forsikre

Bygningsforsikring kan du blant annet kjøpe til boligbygning, næringsbygning, produksjonsbygning, lager, våningshus og fritidsboliger.

Hva er huseieransvar

Huseieransvar dekker ditt erstatningsansvar hvis du er ansvarlig for en skade enten som eier, leier eller bruker av bygningen/lokalene/eiendommen du bruker i virksomheten.

Få tilbud på forsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bygningsforsikring.

Be om tilbud øverst på siden

Flere eiendomsforsikringer

Andre forsikringer som sikrer eiendelene og varene dine