Bobilforsikring

Trygghet på ferien

Uansett hvilken forsikring du velger får du maks 10 % bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig for deg.


  • Maks 10 % bonustap ved skade

    Du får nå maks 10 % bonustap ved skade.

  • Feriegaranti med Super

    Avbrytes ferien grunnet skade får du inntil 1 500 kr dagen til overnatting

  • Null bonustap ved parkeringsskade

    Får du en parkeringsskade som ikke er din feil får du null bonustap

Hva dekker bobilforsikringen? SUPER KASKO DELKASKO ANSVAR
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Dekker ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Bilhjelp hjemme

Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte.

Fylling av feil drivstoff

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes dette av forsikringen. Ved reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor gjelder valgt egenandel og vanlig bonustap.

Tømmes drivstofftanken før kjøretøyet brukes med feil drivstoff, dekker vi transport til verksted med Veihjelp med en egenandel på 500 kroner.

Bagasje/løsøre

Erstattes med inntil 50 000 kroner med Standarddekning, 100 000 kroner med Superdekning.

Leiebil i inntil 10 dager

Leiebil i inntil 10 dager, om du ikke trenger leiebil får du 150 kroner dagen.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Skulle du overstige avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader. Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bobilen er inntil tre år gammel og har kjørt inntil 100 000 km får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Vannlekkasje

Dekker skader som følge av vannlekkasje fra boenhetens røranlegg. Gjelder bobiler som er inntil 15 år gamle.

Feriegaranti

Feriegaranti dekker inntil 1 500 kr pr dag til alternativ overnatting om påbegynt ferietur må avbrytes grunn av en skade som dekkes av forsikringen. 

Motor og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.


Oversikt over fullstendige vilkår (PDF)

SPAR PENGER VED Å SAMLE FLERE FORSIKRINGER HOS OSS

Nyttig informasjon til deg

Kjøper du flere forsikringer får du gode rabatter. Her kan du lese om de ulike forsikringene vi kan tilby og om dine fordeler som kunde hos oss.