Bobilforsikring

Trygghet på veien

Hos oss får du mindre bonustap. Uansett hvilken bobil-forsikring du velger får du maks 10% bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig for deg.


  • Ekstra erstatning ved ferieavbrudd

    Blir ferien avbrutt på grunn av en skade på bobilen, dekker Super inntil 1 500 kroner per dag for alternativ overnatting.

  • Helt ny bobil ved totalskade

    Med Super får du ny bobil hvis bobilen din blir totalskadet før den er 3 år gammel og har kjørt under 100 000 km.

  • Maks 10% bonustap ved skade

    Du får nå maks 10% bonustap ved skade, uansett hvilken forsikring du velger for din bobil.

Sammenlign dekningene SUPER KASKO DELKASKO ANSVAR
Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bobilen er inntil tre år gammel og har kjørt inntil 100 000 km får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Motor og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.

Feriegaranti

Feriegaranti dekker inntil 1 500 kr pr dag til alternativ overnatting om påbegynt ferietur må avbrytes grunn av en skade som dekkes av forsikringen. 

Vannlekkasje

Dekker skader som følge av vannlekkasje fra boenhetens røranlegg. Gjelder bobiler som er inntil 15 år gamle.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Om du overstiger avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen. 
Forsikringen dekker ikke maskinskader.
Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Leiebil i inntil 10 dager

Leiebil i inntil 10 dager, om du ikke trenger leiebil får du 150 kroner dagen.

Bagasje/løsøre

Erstattes med inntil 50 000 kroner med Standarddekning, 100 000 kroner med Superdekning.

Fylling av feil drivstoff

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes dette av forsikringen. Ved reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor gjelder valgt egenandel og vanlig bonustap.

Tømmes drivstofftanken før kjøretøyet brukes med feil drivstoff, dekker vi transport til verksted med Veihjelp med en egenandel på 500 kroner.

Bilhjelp hjemme

Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Dekker ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Bonustap maks 10%

Nå får du maks 10% bonustap ved skade uansett hvilken forsikring du velger.

Bedre bonus

Trafikkforsikringsavgift

Fra 2018 blir årsavgiften gjort om til Trafikkforsikringsavgift. Hva betyr dette for deg? 

Trafikkforsikringsavgift

Planlegg neste road trip

Selv om det er vinter og glatte veier kan man starte å tenke på ferien. Sjekk hva du burde ha med deg her.

Reise med bil

SPAR PENGER VED Å SAMLE FLERE FORSIKRINGER HOS OSS

Nyttig informasjon til deg

Kjøper du flere forsikringer får du gode rabatter. Her kan du lese om de ulike forsikringene vi kan tilby og om dine fordeler som kunde hos oss.