Bobilforsikring

Trygghet på veien
 1. Bobilforsikring

Med vår bobilforsikring er ferien trygg for uhell på veien.

Vårt store nettverk av samarbeidspartnere står klare til å hjelpe deg der du er.


 • Ekstra erstatning ved ferieavbrudd

  ​Hvis ferien må avlyses på grunn av en skade på bobilen, dekker Super inntil 1 500 kroner per dag for alternativ overnatting.

 • Helt ny bobil ved totalskade

  Med Super får du ny bobil hvis bobilen din blir totalskadet før den er 3 år gammel og har kjørt under 100 000 km.

 • Dekker skader grunnet vannlekkasje

  Super gir erstatning ved skader som skyldes vannlekkasje i røranlegg, inntil bobilen er 15 år gammel.

Sammenlign dekningene SUPER KASKO DELKASKO ANSVAR
Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bobilen er inntil tre år gammel og har kjørt inntil 100 000 km får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Motor og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.

Feriegaranti

Feriegaranti dekker inntil 1 500 kr pr dag til alternativ overnatting om påbegynt ferietur må avbrytes grunn av en skade som dekkes av forsikringen. 

Vannlekkasje

Dekker skader som følge av vannlekkasje fra boenhetens røranlegg. Gjelder bobiler som er inntil 15 år gamle.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Om du overstiger avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen. 
Forsikringen dekker ikke maskinskader.
Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Leiebil i inntil 10 dager

Leiebil i inntil 10 dager, om du ikke trenger leiebil får du 150 kroner dagen.

Bagasje/løsøre

Erstattes med inntil 50 000 kroner med Standarddekning, 100 000 kroner med Superdekning.

Bilhjelp hjemme

Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Dekker ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % rabatt
 1. Bobilforsikring