Uføreforsikring

Sjekk pris på uføreforsikring og andre personforsikringer vi anbefaler deg.Takk for gode skussmål!

Uføreforsikring sikrer inntekten din hvis du blir helt eller delvis ufør

  • Sikrer inntektsnivået

    Månedlig utbetaling som gir et tillegg til uføretrygden (uførepensjon) fra NAV.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer, får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Medisinsk rådgivning

    Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt.

Forsikringens innhold

Dette dekker uføreforsikring

Dekning Inkludert Inkludert
Inkludert

Hvis du blir sykmeldt i mer enn 12 måneder sammenhengende, får du en fast månedlig utbetaling som varer så lenge du er syk. Når du blir frisk igjen, stopper utbetalingen, og du kan beholde forsikringen videre.

Du kan velge fra 3 000 til 12 000 kroner i månedlig utbetaling, avhengig av inntekt og om du har uførepensjon via arbeidsgiver.

Forsikringen gjelder ved minimum 40 prosent arbeidsuførhet, uansett årsak. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år. Det er ingen regulering hvis forsikringen er under utbetaling.

Inkludert

Fri tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivingstjeneste hvor du raskt kan få snakke med erfarne sykepleiere. Her kan du få svar på spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom og skader. 

Tlf: 21 49 24 01

Hvorfor trenger du forsikring ved uførhet?

Når du har vært syk grunnet skade eller sykdom i mer enn 12 måneder, går du fra å motta sykepenger fra arbeidsgiver, til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette vil for de fleste medføre et stort inntektstap og dermed også en nedgang i levestandard. Støtten fra NAV reduseres da fra sykepenger som tilsvarer full lønn, til en inntekt som tilsvarer kun 66 prosent av tidligere lønn, opptil en årsinntekt på 711 720 kroner i 2023 (6G).

1 av 10 mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd

Uføreforsikring gir deg månedlig utbetaling, også kalt uførepensjon, hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til du er 67 år.

Så mye vil inntekten minske uten uføreforsikring

Med en årslønn på 550 000 kroner brutto, vil du i dette regneeksempelet ha utbetalt 9 350 kroner mindre i måneden hvis du kun mottar uføretrygd fra NAV. Med høyere inntekt, vil inntektstapet bli enda større.

Trygghet ved både ulykke, sykdom og død

En alvorlig sykdom eller ulykke kan snu opp ned på hverdagen. Gode personforsikringer gir deg økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste ved både ulykke, sykdom og død. Få en anbefaling på hvilke personforsikringer du bør ha ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

Våre personforsikringer:

Ofte stilte spørsmål