Uføreforsikring – månedlig utbetaling

Hva om du ikke kan jobbe lenger?

Få en anbefaling her
  • Sikrer inntektsnivået

    Månedlig utbetaling som gir et tillegg til uføretrygden.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer, får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​


Mange opplever en betydelig nedgang i inntekt og levestandard ved langvarig sykdom. Uføreforsikring gir deg månedlig utbetaling, også kalt uførepensjon, hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til du er 67 år.

Dette dekker Uføreforsikring Inkludert
Inkludert
Inkludert

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, alvorlig sykdom og dødsfall