Innboforsikring

For deg som eier eller leier

Innboforsikring – for alt du eier i hjemmet

Velger du Super innboforsikring, inkluderer denne også forsikring mot uhell og tyveri når du tar dem med ut av hjemmet ditt. Søler du kaffe over den nye PC-en din eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket. 


 • Best på sykkel

  Kos deg på sykkelen, vi ordner opp hvis noe skulle skje

 • Mobilforsikring inkludert

  Med Super får du erstatning skulle skjermen på mobilen knuse

 • Best på skadedyr

  Har du Super kan du slippe å bekymre deg for skadedyr

Hva dekker innboforsikringen? Super Standard
Brannskade

Blir tingene dine skadet eller nedsotet i brann, rammet av kortslutning eller lynnedslag erstatter vi gjenstandene dine.

Vannskade

Blir tingene dine ødelagt av vannskader, dekkes skadene av forsikringen. 

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Blir du blir utsatt for tyveri eller innbrudd i hjemmet ditt erstatter vi gjenstander som blir ødelagt eller stjålet. Dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra hage, balkong eller arbeidsplassen din.

Velger du Super, dekker vi også tyveri fra allment tilgjengelige steder som butikk, skole, treningssenter og lignende med inntil 30 000 kroner. 

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell krasjer med sykkel inn i en parkert bil. Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner. For eksempel hvis du havner i en tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser.

Vi dekker ikke utgifter ved tvister som har sitt utspring i at du er mistenkt eller siktet for en kriminell handling, eller som omfatter skilsmisse, barnefordeling og lignende.

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst utenfor hjemmet, på jobb, skole, utenfor butikk eller annet sted, erstattes med inntil 30 000 kroner.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Sted å bo etter skade

Blir boligen din ubebolig etter skade som for eksempel brann- eller vannskade hjelper vi deg med annen bolig frem til boligen din blir reparert.

Tyveri utenfor hjemmet

Vi erstatter tyveri av alle tingene dine også utenfor hjemmet. Dette gjelder tyveri fra skole, arbeidsplass, treningsenter, bil og lignende. Vi erstatter alle typer gjenstander du tar med ut av huset, for eksempel smykker, klokke og nettbrett.

Forsikringen gjelder i hele Norden, med inntil 30 000 kroner per gjenstand. Egenandelen ved bruk av forsikringen er 1000 kroner per gjenstand.

Utleieforsikring

Får du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag, hjelper vi deg. Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner. Forsikringen dekker ikke slitasje ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt, tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneder depositum, eller har gitt tilsvarende bankgaranti før innflytting. Du må også oppgi til oss at du leier ut hele, eller deler av boligen.

Mobilforsikring

Vi erstatter mobilen din om du skulle være uheldig å få den frastjålet eller ødelagt. Egenandelen ved bruk av mobilforsikringen er 1000 kroner. Forsikringen dekker ikke skader som skyldes slitasje, eller mistet/gjenglemt telefon.

Utvidet sykkelforsikring

I tillegg til å dekke tyveri av låst sykkel dekker vi også skade på sykkel som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 30 000 kroner.

Vi dekker sykkeltyveri, uansett om sykkelen står låst på arbeidsplass, skole eller annet sted. Egenandelen er 1 000 kroner per sykkel.

Eier du sykkel med verdi over 30 000 kroner, kan du kontakte oss for å utvide forsikringssummen.

Bekjempelse av mus og rotter, skjeggkre og andre skadeinsekter

Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr og insekter i hjemmet ditt på en rask og effektiv måte. Dette vil for eksempel innebære at vi transporterer sengen din og andre infiserte gjenstander til et fryselager for å bli kvitt problemet. Vi bekjemper alle typer skadeinsekter, som for eksempel veggedyr, kakerlakker og skjeggkre. Kostnadene er dekket med inntil 100 000 kroner.

Forsikringen dekker ikke bygningsskader eller fjerning av døde skadedyr i bygningskonstruksjonen som medfører vond lukt. Dette vil derimot være omfattet hvis du har vår hytte- eller husforsikring.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid, for eksempel havner i rullestol etter en bilulykke, får du dekket ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Dobbel boligforsikring

Kjøper du en ny bolig og ikke får solgt den gamle, dekker vi rentekostnadene og forsikringen på din gamle bolig. Rentekostnadene blir erstattet med inntil 10 000 kroner per måned og forsikringen gjelder i 9 måneder.

For at forsikringen skal være gyldig må det gå tre måneder fra du overtar ny bolig, og bud på inntil 85 % av prisantydningen må aksepteres. 

ID-tyveriforsikring

Vi hjelper deg hvis ID-tyver bruker identiteten din til å opprette lån og kundeforhold i ditt navn. Vi dekker opp til 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Sportsutstyrforsikring

Vi dekker tyveri av sportsutstyr også utenfor hjemmet ditt i hele Norden. Vi erstatter også skader på sportsutstyret når det er i bruk, for eksempel hvis du er uheldig i skibakken og knekker en ski eller stav. Du får erstattet inntil 30 000 kroner på både skade og tyveri.

Skader på luftsportsutstyr dekkes ikke.

Flytteforsikring

Vi erstatter skader på tingene dine under transport og inn- og utbæring som skjer under flytting, uavhengig av om du bruker flyttebyrå eller flytter selv.

Vi dekker skader som oppstår under flytting uansett årsak, for eksempel hvis TV-skjermen knuses under transport eller et stolbein blir ødelagt.

Uhellsforsikring

Mister du for eksempel speilreflekskameraet ditt i bakken eller søler kaffe på pc-en din dekker forsikringen dette. Uhellsskader på tingene dine både i og utenfor hjemmet dekkes med inntil 30 000 kroner, og du betaler kun 1 000 kroner i egenandel.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg.

Garantien gjelder i 2 år.

Ny kjøpsløsning

Du kan nå handle flere forsikringer i ett og samme kjøp på våre nettsider. Forsikringene du kan handle er bil, innbo, reise, barn, hund og katt.

Vi har dessverre ikke fått med alle forsikringene i første runde, men jobber hele tiden med å utvide kjøpsløsningen. Her kan du lese mer om vår nye kjøpsløsning

Verdien på tingene dine

Når du skal kjøpe innboforsikring kan det være vanskelig å vite verdien på alt du eier. Ofte tror vi at vi eier mindre enn det vi egentlig gjør. Vi kan hjelpe deg. Med vår innbokalkulator kan du ved et par tastetrykk finne ut av hvor store verdier du skal forsikre deg for. Sjekk verdien av innboet ditt her!


Sykkelforsikring

Innboforsikringen dekker tap av sykkel og andre gjenstander  inntil 30 000 kroner. Er verdien høyere kan du vurdere Verdisakforsikring.

Verdisakforsikring

Meld skade

Hos oss kan du enkelt og raskt melde skade på nett. Fyll ut skademeldingsskjema her.

Meld skade på innboet ditt

If Start - for deg under 26

If Start inkluderer reise-, ulykke- og innboforsikring i hele Norden. Er du mellom 18 og 26 år kan du kjøpe pakken her.

If Start kun 129,- pr.mnd

Husforsikring

Eier du hus trenger du både husforsikring og innboforsikring. Dette kan du kjøpe sammen på husforsikring.

Sjekk husforsikring

Uhellsforsikring

Alle kan ha uflaks og ved et uhell kan gjenstander bli skadet. Med Super innboforsikring er du dekket. 

Les mer om uhellsforsikring

Hvilken forsikringer trenger du for boligen din?

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus

Du trenger både en husforsikring som forsikrer bygningen, og en innboforsikring som forsikrer alle tingen du har i boligen. Du kjøper både hus- og innboforsikring gjennom husforsikringen.

Leilighet, bokollektiv og tre-/firemannsbolig

Selve bygningen er forsikret gjennom sameiet/borettslaget/felleskapet slik at du som privatperson ikke trenger å forsikre din del av bygningen. Du trenger derimot en innboforsikring som forsikrer alle tingene du har i boligen.

Hva er innbo?

Innbo er alle tingene dine som hører til hjemmet ditt og som det er naturlig at man tar med seg når man flytter inn eller ut fra en bolig. Eksempler på hva som er innbo er klær, møbler, mobiltelefoner, bruksgjenstander, sportsutstyr, sykler, hagemøbler. Ting og inventar som er montert fast i bygningen eller fundamentert i bakken, som for eksempel kjøkkeninnredning og flaggstang, går under husforsikringen.

Hvem gjelder forsikringen for?

Innboforsikringen gjelder for personen som kjøper forsikringen (forsikringstaker) og dennes ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Forsikringen gjelder også for barn som bor hjemme. Barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet er dekket i 2 år fra de flyttet hjemmefra, så sant barnet ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret.

Har barnet bodd 2 år utenfor hjemmet i forbindelse med utdanning eller førstegangstjeneste eller har meldt adresseendring i Folkeregisteret, trenger barnet egen innboforsikring.

Forsikringen gjelder ikke for leietakere hvis du leier ut deler av boligen, eller medboere hvis du bor i et bokollektiv.

Trenger jeg innboforsikring for hytta?

Ja, innboforsikring omfatter tingene du har i boligen din og ting som er midlertidig utenfor hjemmet ditt. Tingene du har på hytta trenger derfor en egen innboforsikring. Du får tilbud om innboforsikring for hytte/fritidsbolig når du kjøper hytteforsikring, eller du kan kontakte Kundeservice. 

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturskade: 8 000 kroner.
 • Rettshjelp: 4 000 kroner, pluss 20 %

Slik får du rabatt på innboforsikring

Automatisk 10 % fordelsrabatt 

Kjøper du innboforsikring med forsikringssum over 650 000 kroner, blir du automatisk fordelskunde. Da får du 10 % fordelsrabatt på alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris. Har du i tillegg bilforsikring hos oss, får du hele 15 % i fordelsrabatt.

Les mer om fordelsprogrammet

Vilkår (PDF)

Flere detaljer om innboforsikring finner du i vilkårene: