Innboforsikring

For deg som eier eller leier

Innboforsikring – for alle tingene dine

En innboforsikring dekker skade på alle tingene du har i hjemmet ditt.

Velger du super innboforsikring er tingene dine også forsikret mot uhell og tyveri når du tar dem med ut av hjemmet ditt, for eksempel hvis du søler kaffe over den nye PC-en din eller mobilen din blir stjålet.


 • Best på sykkel

  Kos deg på sykkelen, vi ordner opp hvis noe skulle skje

 • Mobilforsikring inkludert

  Med Super får du erstatning både ved tyveri og knust skjerm

 • Best på skadedyr

  Har du Super kan du slippe å bekymre deg for skadedyr

Forsikringen dekker Super Standard
Brannskade

Du får dekket brannskader på tingene dine etter for eksempel brann og nedsoting inntil valgt forsikringssum. Vi hjelper deg også hvis du blir rammet av kortslutning eller lydnedslag som for eksempel ødelegger TV-en din eller andre gjenstander, inntil valgt forsikringssum.

Vannskade

Vi dekker vannskader på tingene dine uansett årsak. Vi hjelper deg for eksempel hvis vann eller kloakk ødelegger møbler og klær. Er boligen din ubeboelig betaler vi for at alle i husstanden din har et alternativt sted å bo mens boligen din blir reparert.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Du er dekket hvis du blir utsatt for tyveri eller innbrudd i hjemmet ditt. Du får erstatning inntil valgt forsikringssum. Vi hjelper deg også hvis tingene dine blir stjålet fra hagen, balkongen eller arbeidsplassen din med inntil 30 000 kroner. 

Vi dekker ikke tyveri fra allment tilgjengelige steder som butikk, skole, treningsenter og lignende hvis du velger standardforsikring.

Ran, overfall og veskenapping

Vi erstatter tingene dine hvis de blir skadet eller tapt ved ran eller overfall. Du får også erstatning hvis vesken din blir stjålet med inntil 30 000 kroner.

Naturskade

Vi dekker skader på bygning og hageanlegg som følge av naturskader som skred, storm, flom, jordskjelv på bygning.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell krasjer med sykkel inn i en parkert bil. Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner. For eksempel hvis du havner i en tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser. Vi dekker ikke utgifter ved tvister som har sitt utspring i at du er mistenkt eller siktet for en kriminell handling, eller som omfatter skilsmisse, barnefordeling og lignende.

Sykkelforsikring

Vi dekker tyveri av sykkel fra boligen din med ubegrenset sum. Vi hjelper deg også hvis sykkelen din blir stjålet når den står låst på jobb, skole, utenfor butikken eller annet sted i hele Norden, med inntil 30 000 kroner. El-sykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel.

Bosted etter skade

Vi hjelper deg hvis du må bo et annet sted i reperasjonsperioden fordi boligen din er ubeboelig etter for eksempel en brann- eller vannskade. Vi dekker dette med ubegrenset sum med mindre du har standardforsikring som begrenser hotellkostnader til 100 000 kroner.

Tyveri utenfor hjemmet

Vi dekker tyveri av tingene dine i hele Norden, med inntil 30 000 kroner. Du får hjelp ved for eksempel tyveri fra skole, arbeidsplass, treningsenter, bil og lignende. Vi dekker alle typer gjenstander du tar med ut av huset, for eksempel smykker, klokke, nettbrett med mer. Ved tyveri av en enkeltgjenstand trekker vi ingen egenandel.

Utleieforsikring

Får du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag så hjelper vi deg. Forsikringen dekker skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker med ubegrenset sum. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 9 måneder og utkastelse med inntil 20 000 kroner.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen dekker ikke slitasje som man må regne med ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende. Forsikringen forutsetter at du har oppgitt til oss at du leier ut hele eller deler av boligen. 

Bekjempelse av skadedyr og insekter

Vi dekker bekjempelse av skadedyr og insekter som veggedyr, kakerlakker, mus og rotter m.m. i hjemmet ditt med inntil 100 000 kroner. Vi hjelper deg å bli kvitt skadedyrene på en rask og effektiv måte. Dette vil for eksempel innebære at vi transporterer sengen din og andre infiserte gjenstander til ett fryselager for å bli kvitt problemet.

Forsikringen dekker ikke bygningsskader eller fjerning av døde skadedyr som for eksempel rotter i bygningskonstruksjonen som medfører vond lukt. Dette vil derimot være dekket av vår hus- og fritidsboligforsikring.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid etter for eksempel en bilulykke som fører til at familiemedlemmet havner i rullestol, dekker vi ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Dobbel boligforsikring

Vi hjelper deg med de doble rentekostnadene og forsikringspremiene hvis du kjøper ny bolig og ikke får solgt den gamle. Vi erstatter doble rentekostnader med inntil 10 000 kroner per måned og forsikringen gjelder i maksimalt 9 måneder. Det må gå tre måneder fra du overtar ny bolig før forsikringen gjelder.

ID-tyveriforsikring

Vi hjelper deg hvis ID-tyver bruker din identitet til å opprette lån og kundeforhold i ditt navn. Vi bruker opp til 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger. Du får også hjelp med å forebygge og begrense skadene ID-tyvene kan påføre deg.

Mobilforsikring

Vi dekker mobilen din om du skulle være uheldig å få den frastjålet eller at den blir ødelagt. Forsikringen dekker også knust skjerm. Det er ingen egenandel ved tyveri, mens egenandelen er 1000 kroner ved uhellsskader som for eksempel knust skjerm.

Forsikringen dekker ikke skader som skyldes slitasje eller tap der tyveri ikke er en sannsynlig årsak.

Utvidet sykkelforsikring

I tillegg til å dekke låst sykkel i hele Norden dekker vi også skader som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 30 000 kroner. Ved tyveri av sykkelen din trekker vi ingen egenandel, uansett om sykkelen stod låst på arbeidsplass, skole eller annet sted. Ved uhellsskader er egenandelen 1000 kroner. Forsikringen gjelder også for el-sykkel.

Flytteforsikring

Dekker skader på innbo under transport til ny bolig, eller ved ut- og innbæring mellom bolig og bil. Gjelder uansett om du flytter selv eller bruker et flyttebyrå. 

Uhellsforsikring

Mister du speilreflekskameraet ditt i bakken, søler kaffe på PCn din eller TV-en går i tusen knas, så hjelper vi deg. Du får dekket inntil 30 000 kroner per hendelse og betaler kun 1000 kroner i egenandel.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.

Verdien på tingene dine

Når du skal kjøpe innboforsikring kan det være vanskelig å vite verdien på alt du eier. Ofte tror vi at vi eier mindre enn det vi egentlig gjør. Vi kan hjelpe deg. Med vår innbokalkulator kan du ved et par tastetrykk finne ut av hvor mye verdier du skal forsikre deg for.  Sjekk verdien av ditt innbo her!


Verdisakforsikring

Har du smykker, kunst eller annet utstyr med høy verdi, kan du ha behov for en verdisakforsikring.

Verdisakforsikring

Sykkelforsikring

Innboforsikringen dekker tyveri av sykkel inntil 30 000 kroner. Ved dyrere sykkel anbefales egen forsikring.

Sykkelforsikring

If Start - for deg under 26

Er du mellom 18 og 26 år kan du også velge If Start med både reise-, ulykke- og innboforsikring, i hele Norden.

If Start kun 119,- pr.mnd

Flytting ingen hindring

Mange lurer på hva som skjer med forsikringen under flytting. Med Super får du flytteforsikring inkludert.

Les våre flyttetips

Husforsikring

Eier du hus trenger du både husforsikring og innboforsikring. Dette kan du kjøpe sammen på husforsikring.

Sjekk husforsikring

Uhellsforsikring

Alle kan ha uflaks og ved et uhell kan gjenstander bli skadet. Med Super innboforsikring er du dekket. 

Les mer om uhellsforsikring

Hva er innbo?

Innbo er alle tingene dine som hører til hjemmet ditt og som det er naturlig at man tar med seg når man flytter inn eller ut fra en bolig. Eksempler på hva som er innbo er klær, møbler, mobiltelefoner, bruksgjenstander, sportsutstyr, sykler, hagemøbler. Ting og inventar som er montert fast i bygningen eller fundamentert i bakken, som for eksempel kjøkkeninnredning og flaggstang, går under husforsikringen.

Hvem gjelder forsikringen for?

Innboforsikringen gjelder for personen som kjøper forsikringen (forsikringstaker) og dennes ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Forsikringen gjelder også for barn som bor hjemme. Barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet er dekket i 2 år fra de flyttet hjemmefra, så sant barnet ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret.

Har barnet bodd 2 år utenfor hjemmet i forbindelse med utdanning eller førstegangstjeneste eller har meldt adresseendring i Folkeregisteret, trenger barnet egen innboforsikring.

Forsikringen gjelder ikke for leietakere hvis du leier ut deler av boligen, eller medboere hvis du bor i et bokollektiv.

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturskade: 8 000 kroner.
 • Rettshjelp: 4 000 kroner, pluss 20 %

Slik får du rabatt på innboforsikring

Automatisk 10 % fordelsrabatt 

Kjøper du innboforsikring med forsikringssum over 650 000 kroner, blir du automatisk fordelskunde. Da får du 10 % fordelsrabatt på alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris. Har du i tillegg bilforsikring hos oss, får du hele 15 % i fordelsrabatt.

Les mer om fordelsprogrammet

Få rabatt med boligalarm  

Har du boligalarm tilknyttet alarmstasjon får du rabatt på innboforsikringen. Via vår samarbeidspartner Sector Alarm får du markedets mest komplette alarmtjeneste til en gunstig pris.


Les mer om tilbudet på boligalarm  ​​​​​​​​

Se hele oversikten over forsikringen i vilkår (PDF)

Flere detaljer om innboforsikring finner du i vilkårene: