Innboforsikring

For deg som eier eller leier bolig
 1. Innboforsikring

Innboforsikring – sikrer eiendelene dine

Uforutsette skader og hendelser er ofte både irriterende og dyrt. Med innboforsikring hos oss har du økonomisk trygghet dersom du ved et uhell velter kaffekoppen over den nye PC-en, sykkelen din blir stjålet eller du opplever innbrudd i kjellerboden. Du er også garantert omfattende dekninger ved større hendelser som brann, vannskade og innbrudd i boligen.


 • Trygghet ved ID-tyveri

  Vi handler raskt for å hjelpe deg å begrense skadene, og bistår med fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger.

 • Vær trygg – også ved flytting

  Vi har gjort det enkelt, og har inkludert flytteskader i innboforsikringen. Trygt, og litt mindre å huske på for deg.

 • Få rask hjelp ved skade

  Vi vet hva som trengs for å løse nettopp din skade, og gjør alt vi kan for at du skal bli fornøyd.

Sammenlign dekningene Super Standard
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Utvidet dekning for nyere gjenstander

Ved skade på nyere gjenstander som TV, nettbrett, hvitevarer og mer, så er egenandelen kun 1 000 kroner.

Uhellsforsikring

Dekning hvis gjenstander skades ved uhell, for eksempel hvis gjenstanden mistes i bakken. Gjelder både i og utenfor hjemmet.

Dobbel renteforsikring

Får du ikke solgt den gamle boligen din etter at du har kjøpt ny bolig, dekker vi rentekostnadene og forsikringsutgiftene på din gamle bolig.

ID-tyveri

Forsikringen dekker inntil 100 000 kroner i nødvendig juridisk bistand i forbindelse med fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger. Vi hjelper deg også med å forebygge og begrense skader i forbindelse med ID-tyveri.

Utvidet dekning av vannskader

Dekker vannskader på innbo uansett årsak.

Utvidet tyveridekning i Norden

Dekker tyveri fra bil, båt eller campingvogn. Også fra andre steder som er unntatt i standardvilkårene, med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Skade ved flytting

Dekker skader på innboet ditt under transport til ny bolig, eller ved ut- og innbæring mellom bolig og bil.

Brann

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke.

Vannskade

Dekker lekkasje fra rør eller akvarium eller ved vanninntrenging fra terrenget.

Vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket) erstattes ikke hvis det ikke er dekket av bygningens forsikring.

Tyveri

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra pleie/eldrehjem erstattes med inntil 100 000 kroner.  Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 10 000 kroner ved standard dekning.

Tyveri fra fellesrom eller fellesgarasje, selv om ting oppbevares i låst skap og lignende og tyveri fra bygning som er åpen for alle, f.eks. ventehall, offentlige lokaler og lignende dekkes ikke.

Sykkel

Tyveri av låst sykkel eller sykkeltilhenger, hvor som helst. Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner per sykkel. Super innboforsikring dekker inntil 20 000 kroner per sykkel.

Veskenapping

Ran og veskenapping erstattes med inntil 16 000 kroner med Standard innboforsikring. Super innboforsikring dekker inntil 32 000 kroner.

Merutgifter til alternativt bosted etter skade

Dekker merutgifter til alternativ bosted dersom boligen din er ubeboelig som følge av skade. Standard innboforsikring dekker inntil 100 000 kroner. Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Matvarer i fryser

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd. Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner. Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Naturskade

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom og tung snø.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du har pådratt deg som privatperson innenfor Norden, og/eller som eier av bygningen. Forsikringen dekker også utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til bygningen, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Trygghetsgaranti

Garasje, naust, båthus, uthus, tilbygg og påbygg under oppføring/oppført siden siste hovedforfall dekkes av forsikringen fram til neste hovedforfall. Husk å gi oss beskjed om endringen senest ved neste hovedforfall for å være dekket etter dette tidspunktet.


Hva er innbo?

Innbo er løse gjenstander i boligen, som for eksempel møbler, bilder, klær, sportsutstyr, sykler og andre bruksgjenstander.​​​ Med andre ord alt som du tar med deg når du flytter. ​

Eier du eget hus?

Da trenger du husforsikring, som gjelder selve boligen, i tillegg til innboforsikring.

Bor du i leilighet?

Hvis du bor i leilighet, så er selve boligen og alt av overflater (gulv, vegger, tak og lignende) og faste installasjoner (kjøkken, fastskrudde skap, varmtvannsbereder og lignende) dekket av bygningsforsikringen til sameiet eller borettslaget ditt.

Er du usikker på hvor mye du eier? 

Prøv innbokalkulatoren

Hvilken forsikring passer for deg?

Standard innboforsikring

Standard innboforsikring dekker i hovedsak skader som følge av brann, vannskade og tyveri.

Super innboforsikring

S​uper innboforsikring dekker flere typer skader og har høyere forsikringssummer på blant annet tyveri av sykkel. I tillegg garanterer vi deg minst like gode vilkår som ditt forrige forsikringsselskap, dersom du flytter innboforsikringen din til oss.

Verdisakforsikring

Har du smykker, bunad, golfutstyr, kunst eller teknisk utstyr med høy verdi, kan det være at du har behov for en verdisakforsikring. 

Dyrere sykler

Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner per sykkel. Super innboforsikring dekker inntil 20 000 kroner per sykkel. Har du dyrere sykler, kan du kjøpe en egen sykkelforsikring. 

Er du mellom 18 og 25 år?

Da kan kanskje If Start, forsikringspakken for unge, passe for deg. Den inneholder både innbo-, ulykke- og reiseforsikring til kun 119 kroner måneden. 

Slik får du rabatt på innboforsikring

Automatisk 10 % fordelsrabatt 

Kjøper du innboforsikring med forsikringssum over 650 000 kroner, blir du automatisk fordelskunde. Da får du 10 % fordelsrabatt på alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris. Har du i tillegg bilforsikring hos oss, får du hele 15 % i fordelsrabatt.

Les mer om fordelsprogrammet

Få rabatt og lavere egenandel med boligalarm  

Har du boligalarm tilknyttet alarmstasjon får du rabatt på innboforsikringen. Du får også redusert egenandel med 4000 kroner ved tyveriskader, når alarm er utløst.

Via vår samarbeidspartner Sector Alarm får du markedets mest komplette alarmtjeneste til en gunstig pris.

Les mer om tilbudet på boligalarm  ​​​​​​​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturskade: 8 000 kroner.
 • Rettshjelp: 4 000 kroner, pluss 20 %.
 • Skade på nyere gjenstander (Super innboforsikring): 1 000 kroner.
 • Ved tyveri reduseres egenandelen med 4 000 kroner hvis FG-godkjent alarm har blitt utløst.
 • Ved sykkeltyveri halveres egenandelen hvis sykkelen er meldt inn i et FG-godkjent sykkelregister.

Vilkår

Flere detaljer om innboforsikring finner du i vilkårene:

 1. Innboforsikring