Innboforsikring

Innboforsikring – for deg som eier eller leier. Velger du Super innboforsikring, inkluderer denne også forsikring mot uhell og tyveri når du tar med deg eiendeler ut av hjemmet ditt. Søler du kaffe over den nye PC-en din eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket.

 • Best på sykkel

  Vi hjelper deg hvis sykkelen din blir stjålet utenfor hjemmet, jobb, skole eller andre steder.

 • Best på skadedyr

  Med innboforsikring hos oss, hjelper vi deg å bekjempe skadedyr. Raskt og effektivt.

 • Vi tar vare på flyttelasset ditt

  Vi dekker skader som oppstår under flytting - uansett hvem som frakter flyttelasset.


Vanskelig å velge innboforsikring?

Legg igjen navn og kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg.

Hva dekker innboforsikringen? Super Standard
Brannskade

Blir tingene dine skadet eller nedsotet i brann, rammet av kortslutning eller lynnedslag erstatter vi gjenstandene dine.

Vannskade

Blir tingene dine ødelagt av vannskader, dekkes skadene av forsikringen. 

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Blir du blir utsatt for tyveri eller innbrudd i hjemmet ditt erstatter vi gjenstander som blir ødelagt eller stjålet. Dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra hage, balkong eller arbeidsplassen din.

Velger du Super, dekker vi også tyveri fra allment tilgjengelige steder som butikk, skole, treningssenter og lignende med inntil 40 000 kroner. 

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell krasjer med sykkel inn i en parkert bil.

Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi inntil 100 000 kroner til advokat, sakkyndige, retten og vitner. For eksempel hvis du havner i en tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser. Vi dekker ikke utgifter ved tvister som har sitt utspring i at du er mistenkt eller siktet for en kriminell handling, eller som omfatter skilsmisse, barnefordeling og lignende.

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst utenfor hjemmet, på jobb, skole, utenfor butikk eller annet sted, erstattes med inntil 40 000 kroner.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Sted å bo etter skade

Blir boligen din ubebolig etter skade som for eksempel brann- eller vannskade hjelper vi deg med annen bolig frem til boligen din blir reparert.

Tyveri utenfor hjemmet

Vi erstatter tyveri av alle tingene dine også utenfor hjemmet. Dette gjelder tyveri fra skole, arbeidsplass, treningsenter, bil og lignende.

Forsikringen gjelder i hele Norden og dekker inntil 40 000 kroner per hendelse. Egenandelen ved bruk av forsikringen er 2 000 kroner per gjenstand, maks 4 000 kroner per hendelse.

Flytteforsikring

Vi erstatter skader på tingene dine under transport og inn- og utbæring som skjer under flytting, uavhengig av om du bruker flyttebyrå eller flytter selv.

Vi dekker skader som oppstår under flytting uansett årsak, for eksempel hvis TV-skjermen knuses under transport eller et stolbein blir ødelagt.

Utleieforsikring

Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner. Forsikringen dekker ikke slitasje eller hard bruk, for eksempel hakk og riper i parkett eller benkeplate.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt, tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneder depositum, eller at det er stilt bankgaranti tilsvarende 4 måneders husleie før innflytting. Du må også oppgi til oss at du leier ut hele, eller deler av boligen. Egenandelen er minimum 3 måneders husleie (minimum sikkerhetsstillelsen) og går alltid til fradrag i erstatningen først.

Utvidet sykkelforsikring

I tillegg til å dekke tyveri av låst sykkel dekker vi også skade på sykkel som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 40 000 kroner.

Vi dekker sykkeltyveri, uansett om sykkelen står låst på arbeidsplass, skole eller annet sted. Egenandelen er 2 000 kroner per sykkel.

Eier du sykkel med verdi over 40 000 kroner, kan du kontakte oss for å utvide forsikringssummen.

Bekjempelse av mus og rotter, skjeggkre og andre skadeinsekter

Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr og insekter i hjemmet ditt på en rask og effektiv måte. Dette vil for eksempel innebære at vi transporterer sengen din og andre infiserte gjenstander til et fryselager for å bli kvitt problemet. Vi bekjemper alle typer skadeinsekter, som for eksempel veggedyr, kakerlakker og skjeggkre. Kostnadene er dekket med inntil 100 000 kroner.

Forsikringen dekker ikke bygningsskader eller fjerning av døde skadedyr i bygningskonstruksjonen som medfører vond lukt. Dette vil derimot være omfattet hvis du har vår Super hytte- eller husforsikring.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid, for eksempel havner i rullestol etter en bilulykke, får du dekket ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

ID-tyveriforsikring

Vi hjelper deg hvis ID-tyver bruker identiteten din til å opprette lån og kundeforhold i ditt navn. Vi dekker opp til 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Sportsutstyrforsikring

Vi dekker tyveri av sportsutstyr også utenfor hjemmet ditt i hele Norden. Vi erstatter skader på sportsutstyret når det er i bruk, for eksempel hvis du er uheldig i skibakken og knekker en ski. Du får erstattet inntil 40 000 kroner på både skade og tyveri.

Skader på luftsportsutstyr dekkes ikke. Egenandelen er 2 000 kroner per skadet gjenstand, maks 4 000 kroner per hendelse.

Uhellsforsikring

Mister du for eksempel speilreflekskameraet ditt i bakken eller søler kaffe på PC-en din kan forsikringen dekke skaden. Uhellsskader på tingene dine både i og utenfor hjemmet dekkes med inntil 40 000 kroner.

Egenandelen er 2 000 kroner per gjenstand, men maks 4 000 kroner per hendelse.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg.

Garantien gjelder i 2 år.

Se hva som dekkes av forsikringen

Bruk vår 3D- modell for å se hva som inkluderes i innboforsikringen.

Hva er verdien av tingene dine?

Når du skal kjøpe innboforsikring kan det være vanskelig å vite verdien på alt du eier. Ofte tror vi at vi eier mindre enn det vi egentlig gjør. Vi kan hjelpe deg.

Med vår innbokalkulator kan du ved et par tastetrykk finne ut av hvor store verdier du skal forsikre deg for. Sjekk verdien av innboet ditt her!

 • Sykkelforsikring

  Har du en sykkel verdt mer enn 40 000 kroner kan du vurdere å kjøpe Verdisakforsikring.

  Verdisakforsikring
 • If Start - kun 129,- pr/md.

  Forsikringspakke for deg mellom 18 og 26 år: Reise-, ulykke- og innboforsikring i hele Norden.

  Kjøp If Start
 • Meld skade

  Hos oss kan du enkelt og raskt melde skade på nett. Fyll ut skademeldingsskjema her.

  Meld skade
 • Husforsikring

  Eier du hus trenger du både husforsikring og innboforsikring. Dette kan du kjøpe sammen på husforsikring.

  Sjekk husforsikring
 • Uhellsforsikring

  Alle kan ha uflaks og ved et uhell kan gjenstander bli skadet. Med Super innboforsikring er du dekket. 

  Les mer om uhellsforsikring