Utleieforsikring

Utleieforsikring er nå inkludert i både innbo-, hus- og hytteforsikringen vår.

Innboforsikring Husforsikring

Det kan være smart og økonomisk å leie ut boligen eller hytta, men hva dekkes egentlig av skader og uhell? 

Forsikring ved utleie av hus, leilighet og hytte

Tidligere trengte du en egen utleieforsikring hvis du skulle leie ut bopelen eller hytta di, kalt If Utleieforsikring. Denne har vi nå bakt inn i både i husforsikringen, innboforsikringen og hytteforsikringen vår, slik at du har én mindre ting å tenke på!

Forsikringen dekker hærverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekkes ubetalt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker for inntil 20 000 kroner. Med hærverk menes skader som leietakeren har gjort med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av boligen, hytta og/eller eiendeler blir derimot ikke regnet som skadeverk. Dette gjelder blant annet:

  • kaffeflekker i sofaen
  • riper i parkett og benkeplater
  • kondensskader på grunn av lukkede lufteluker
  • oppsvulmede benkeplater på grunn av vannsøl
  • vasking og rydding av etterlatte eiendeler eller søppel

For utleie av bolig gjelder forsikringen dersom leietaker har betalt inn minimum 2 måneders depositum eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum 3 måneders husleie og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor 3 måneders depositum for å redusere eget tap.

Få juridisk hjelp

Har du juridiske spørsmål knyttet til utleie, for eksempel om leiekontrakt? Ta kontakt med Solver, vårt samarbeidende advokatfirma, så får du profesjonell hjelp av deres advokater. De nås på telefon 21 49 03 01