Avbruddsforsikring

Avbruddsforsikring sikrer driftsresultatet ditt. Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap.

Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd.

Meld skade

Be om tilbud på avbruddsforsikring

 1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
 2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
 3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Du velger selv dekning og egenandel.
 • Våre kunder gir oss 4,6 av 5 stjerner på Trustpilot.
 • ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Dette er inkludert i avbruddsforsikring

Avbrudd Avbrudd Maskinavbrudd Maskinavbrudd
Inkludert Ikke inkludert

Tap i dekningsbidrag

Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd (tapt dekningsbidrag).

Avbruddsforsikring kan du kjøpe hvis du har bygninsforsikring eller forsikring for maskiner og eiendeler.

Ikke inkludert Inkludert

Nedgang i driftsresultat som følge av plutselig og uforutsett fysisk skade med ytre (brann, vann etc) og indre årsak (teknisk/mekanisk svikt) på angitt maskin-/er.

Maskinavbruddsforsikring kan du kjøpe hvis du har maskinskadeforsikring (indre skade).

Tilleggsdekninger Avbrudd Avbrudd
Inkludert

Når maskinskade er tegnet på alle maskiner, samt en ordinær avbruddsdekning på bedriften, så kan også maskinskadeavbrudd, teknisk/mekanisk svikt (indre årsak) velges. Den ordinære avbruddsdekningen unntar maskinskadeavbrudd.

Inkludert

Forsikringen dekker avbruddstap når offentlig myndighet påviser salmonella eller listeria på forsikringsstedet, og myndighetene
med hjemmel i Lov om matproduksjon og mattrygghet eller Smittevernloven gir bedriften pålegg/restriksjoner.

Følgende tap/utgifter dekkes

 • Verditap knyttet til rekondisjonering av varene eller destruksjon av de infiserte varene
 • Ekstrautgifter som etter bakteriologisk infeksjon av varer påløper til dekning av kostnader til transport og midlertidig lagring
 • Rekondisjonering av infiserte varer med varme og/eller syrebehandling eller andre anerkjente metoder til destruksjon av infiserte varer etter pålegg fra offentlige myndigheter, rengjøring og desinfeksjon av produksjonsanlegg
 • Avbruddstap som følge av at offentlig myndighet beslutter at virksomheten må stenges på grunn av påvist bakteriologisk infeksjon eller mistanke om infeksjon i produksjonsanlegg og varer, herunder råvarer, varer i produksjon og varer på lager.

Skade og avbruddstap som skyldes virus er i alle tilfelle unntatt.

Inkludert

Kundeavbrudd og leverandøravbrudd innen Norden er inkludert med 500 000 kroner. Forsikringssummen kan utvides. Gjelder avtalen lagring av data er summen 250 000 kroner.

Inkludert

Tap ved påvist karanteneskadegjører i den forsikrede kultur når myndighetene pålegger plantekulturen restriksjoner, karantene eller påbyr fullstendig destruksjon. Tilleggsdekning til landbruk og gartnerier.

Inkludert

Forsikringen dekker avbruddstap ved tap av Debiosertifisering etter forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler av 4.oktober 205 nr.1103 på forsikringsstedet i forsikringstiden.

Det er en forutsetning at sikrede er Debiosertifisert før Forsikringsavtalen starter å løpe, og at årsaken til bortfall av sertifisering skyldes forhold utenfor sikredes kontroll.

Andre typer avbruddsforsikring

Dette er en avbruddsforsikring du bør ha om du eier en bygning som leies ut. Forsikringssummen du velger, avhenger av husleieinntekten.

Avbrudd kan forårsakes av mange ulike ting

Et avbrudd kan forårsakes av en skade på eiendommen, som for eksempel vannlekkasje eller brann. Men et hackerangrep kan også føre til at virksomheten stopper opp, for eksempel om viktige datamaskiner låses av hackere.

Vi hjelper deg

Finn riktig forsikring for bedriften din

Du kan enten bruke en av våre forsikringsguider for å finne riktig forsikring, benytte nettbutikken, eller du kan snakke med en av forsikringsrådgiverne våre.

 • Få et uforpliktende tilbud

  Forsikringsrådgiverne våre kjenner din bransje og hvilke forsikringer du trenger. Her kan du sende inn et skjema og bli kontaktet for en prat om forsikringer for bedriften din.

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din
  3. En av rådgiverne våre kontakter deg
  Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
  Jeg har ikke org.nr
 • Forsikringsguide

  En god bedriftsforsikring er tilpasset din bedrift og dine behov. Du skal betale for den tryggheten du trenger, hverken mer eller mindre. Finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Personforsikring for din bransje

  Synes du det er vanskelig å forstå hvilke personforsikringer bedriften trenger? Se hva vi anbefaler for din bransje, og finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Sjekk pris og kjøp bilforsikring

  I nettbutikken for bilforsikring hjelper vi deg med å finne riktig bilforsikring for bedriften din. Det tar bare to til tre minutter.

 • Kontakt kundeservice

  Vår kundeservice for bedrifter består av erfarne forsikringsrådgivere som kjenner bransjen din og vet hvilke forsikringer du trenger. Kontakt oss alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.