Avbruddsforsikring

Be om tilbud på avbruddsforsikring ved å sende oss noen få opplysninger. Start med organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Kundene synes vi er enestående

    Våre kunder gir oss 4,6 av 5 stjerner på Trustpilot.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd.

Tilleggsdekninger til avbruddsforsikring

Hvis du velger super som hoveddekning kan du utvide avbruddsforsikringen slik at den passer nøyaktig til ditt behov.

Andre typer avbruddsforsikring

Lønn til ansatte

Hvis skaden er så stor og langvarig at dere ikke finner anvendelse for de ansatte, er lønnskostnadene i oppsigelsestiden før de ansatte permitteres dekket. Denne arbeidsgiverperioden er 14 dager i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dersom dere ønsker å beholde noen ansatte ut over 14 dager, kan du kjøpe forsikringen Lønn til ansatte.

Avbruddsforsikring mot husleietap

Dette er en avbruddsforsikring du bør ha om du eier en bygning som leies ut. Forsikringssummen du velger, avhenger av husleieinntekten.

Ekstrautgifter

Denne forsikringen dekker nødvendige ekstrautgifter ved å fortsette driften etter en skade som er dekket av forsikringen. Forsikringen er best egnet for kontorbedrifter som kan fortsette virksomheten raskt fra nye lokaler.

Avbrudd kan forårsakes av mange ulike ting

Et avbrudd kan forårsakes av en skade på eiendommen, som for eksempel vannlekkasje eller brann. Men et hackerangrep kan også føre til at virksomheten stopper opp, for eksempel om viktige datamaskiner låses av hackere.

Les mer om cyberforsikring