Avbruddsforsikring

Be om tilbud på avbruddsforsikring ved å sende oss noen få opplysninger. Start med organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer - 9 siffer

Start med å skrive organisasjonsnummeret, så finner vi opplysninger om bedriften din. På neste side skriver du inn kontaktopplysningene dine.

Formuläret skickas...

Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en skade.


  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Tilleggsdekninger til avbruddsforsikring

Hvis du velger super som hoveddekning kan du utvide avbruddsforsikringen slik at den passer nøyaktig til ditt behov.


Dette er avbrudd som følge av plutselig og uforutsett fysisk skade med indre årsak på maskiner.

​Utvidelse av beløp for skade hos kunde-/leverandør. Dersom vanlig driftsavbrudd er tegnet, så er avbruddstap innenfor ansvarstiden som følge av skade hos sikredes kunde eller leverandør innen Norden, inkludert med 450 000 kr. Den sikrede må ha skriftlig avtale med kunden eller leverandøren. Dersom denne summen ikke er høy nok, kan den utvides i dette produktet.

Utvidelse av beløp for stans i leveranse av elektrisitet, vann og gass. Dersom vanlig driftsavbrudd er tegnet, er det i vilkåret inkludert en dekning for uforutsett stans i leveranse av nødvendig medium, som gass, vann, elektrisitet e.l., med inntil 750 000 kr. Dersom summen på 750 000 kroner ikke er tilstrekkelig, kan denne tilleggsdekningen kjøpes.

Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd.

Andre typer avbruddsforsikring

Lønn til ansatte

Hvis skaden er så stor og langvarig at dere ikke finner anvendelse for de ansatte, er lønnskostnadene i oppsigelsestiden før de ansatte permitteres dekket. Denne arbeidsgiverperioden er 14 dager i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dersom dere ønsker å beholde noen ansatte ut over 14 dager, kan du kjøpe forsikringen Lønn til ansatte.

Avbruddsforsikring mot husleietap

Dette er en avbruddsforsikring du bør ha om du eier en bygning som leies ut. Forsikringssummen du velger, avhenger av husleieinntekten.

Ekstrautgifter

Denne forsikringen dekker nødvendige ekstrautgifter ved å fortsette driften etter en skade som er dekket av forsikringen. Forsikringen er best egnet for kontorbedrifter som kan fortsette virksomheten raskt fra nye lokaler.


Andre eiendomsforsikringer

Flere forsikringer som sikrer bedriftens varer og eiendeler