Avbruddsforsikring

Be om tilbud på avbruddsforsikring ved å sende oss noen få opplysninger. Start med organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en skade.

  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd.

Tilleggsdekninger til avbruddsforsikring

Hvis du velger super som hoveddekning kan du utvide avbruddsforsikringen slik at den passer nøyaktig til ditt behov.

Andre typer avbruddsforsikring

Lønn til ansatte

Hvis skaden er så stor og langvarig at dere ikke finner anvendelse for de ansatte, er lønnskostnadene i oppsigelsestiden før de ansatte permitteres dekket. Denne arbeidsgiverperioden er 14 dager i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dersom dere ønsker å beholde noen ansatte ut over 14 dager, kan du kjøpe forsikringen Lønn til ansatte.

Avbruddsforsikring mot husleietap

Dette er en avbruddsforsikring du bør ha om du eier en bygning som leies ut. Forsikringssummen du velger, avhenger av husleieinntekten.

Ekstrautgifter

Denne forsikringen dekker nødvendige ekstrautgifter ved å fortsette driften etter en skade som er dekket av forsikringen. Forsikringen er best egnet for kontorbedrifter som kan fortsette virksomheten raskt fra nye lokaler.

Andre eiendomsforsikringer

Flere forsikringer som sikrer bedriftens varer og eiendeler