Bilforsikring

Sjekk pris og kjøp her
 1. Bilforsikring

Vi vet at det aller viktigste med en bilforsikring er hva som skjer etter en skade. Derfor har vi et stort og profesjonelt hjelpeapparat klart til å hjelpe deg hvis uhellet er ute.


 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Alltid minst 40 % bonus

  Kjøper du bilforsikring hos oss, får du alltid minst 40 % bonus. Slik kan du raskere opparbeide deg full rabatt på forsikringen.

 • Veihjelp 24/7 i hele Europa

  Vi har Norges beste kontaktnett for veihjelp i Europa.

Sammenlign bilforsikringene Super Kasko Kasko uten leiebil* Delkasko Ansvar
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel og har kjørt inntil 100 000 km får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Maskinskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.

Leiebil Super

Leiebil for inntil 500 kroner per dag så lenge bilen er på verksted og skaden dekkes av forsikringen. 

Leiebil Kasko

Leiebil for 350 kroner per dag i inntil 10 dager, så lenge bilen er på verksted og skaden dekkes av forsikringen. 

Kjøretøyskade

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Feilfylling

Dekker skade på bilen som følge av feilfylling. Vilkår for kasko gjelder.

Bagasje

Erstattes med inntil 10 000 kroner.

Bilhjelp hjemme

Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte. Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke. Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil.

Veihjelp i Norden

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke. Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

* På Kasko uten leiebil er egenandelen den samme ved alle typer skader. Det vil si minimum 4 000 kroner, også på veihjelp og glasskade. 

Hos oss får alle 40 % startbonus

Bonus er en rabatt som øker hvert år så lenge du ikke får skade på bilen. Standarden er 20 prosent når du forsikrer din første bil. Deretter øker eller minker den i forhold til om du får en skade eller ikke. Kjøper du bilforsikring hos oss, får du ikke mindre enn 40 prosent startbonus. Dette gjør at du raskere kan opparbeide deg full rabatt på forsikringen. Skal du forsikre din første bil kan det derfor lønne seg å gjøre det nå.


​​Hvordan bonusen regnes ut og hva du mister ved skade

​​Skadefri kjøring skal lønne seg. Med vårt bonussystem kan du oppnå inntil 75 prosent bonus. ​​

Slik regnes bonusen ut:

 • Du får en startbonus på 40 prosent, forutsatt at du er over 18 år.
 • Bonusen øker med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent.
 • Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i fem år, øker bonusen ytterligere til 75 prosent.

Hva du mister av bonus ved skade:

 • Har du hatt 75 prosent i mer enn 5 år mister du ikke bonus ved første skade.
 • Har du hatt 75 prosent i under 5 år mister du 15 prosentpoeng ved første skade.
 • På alle andre nivåer av bonus, reduseres bonusen med 30 prosentpoeng.
 • Ved malus (bonus lavere enn 0), mister du 40 prosentpoeng ved skade.
 • Du mister ikke bonus ved skade som skyldes brann, tyveri, glass eller redning.

Bonus på bil nr. 2

Kjøper du en bil til, kan du få samme bonus på denne som du har på din gamle bil, opptil 75 %.

Forutsetningen er at

 • Den nye motorvognen registreres på samme eier, eventuelt ektefelle eller samboer.
 • Den tidligere bilen må være forsikret i If. 
 • Dersom du eller din ektefelle/samboer har ledig bonus/malus fra en tidligere bilforsikring, må denne benyttes. Ledig bonus opprettholdes i tre år.

Les mer om bonus

Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap, når du flytter forsikringene til oss.

Les mer om vår Supergaranti

Egenandeler ved skade

Egenandel er den delen av skaden du må betale selv.​​​​​​​​​ Når du kjøper bilforsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir forsikringen. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel

 • Egenandelen reduseres med 4 000 kroner hvis du kolliderer med et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).

 • Hvis du har forsikringsgodkjent alarm på bilen, er det ingen egenandel ved tyveri av bilen. Forutsetningen er selvsagt at alarmen fungerte før tyveriet.

 • Egenandelen ved skade på glassrute er 2 000 kroner. NB: På Kasko uten leiebil og Basis delkasko er egenandelen ved glasskade forhøyet, minimum 4 000 kroner.

 • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner i Norden, men ingen egenandel i resten av Europa. NB: På Kasko uten leiebil og Basis delkasko er egenandelen ved veihjelp forhøyet, minimum 4 000 kroner.

 • Ved skade på motor og gir (forutsatt superforsikring) beregnes egenandelen ut fra kjørt distanse.

Kasko uten leiebil og Basis delkasko

​​Kasko uten leiebil er en rimeligere kaskodekning, men uten leiebil og hvor valgt egenandel også gjelder ved veihjelp og glasskade, minimum 4 000 kroner.

Basis delkasko er en rimeligere delkaskodekning, hvor egenandelen er forhøyet til 4 000 kroner ved alle typer skader, også veihjelp og glass.​​

Les mer om Kasko uten leiebil, Basis delkasko og våre andre dekninger her

Vilkår

Se detaljerte regler for hva bilforsikringen dekker

Råd og tips

Samlerabatt

Få inntil 15 % rabatt

.

 1. Bilforsikring