Kjøp bilforsikring

Få minst 10 % fordelsrabatt
 1. Bilforsikring

Vi vet at det aller viktigste med en bilforsikring er hva som skjer etter en skade. Derfor har vi et stort og profesjonelt hjelpeapparat klart til å hjelpe deg hvis uhellet er ute.

Har du kjøpt ny bil? Eller planlegger du å bytte forsikringsselskap? Med bilforsikring* hos oss blir du automatisk fordelskunde. Da får du 10 % fordelsrabatt på alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris. I tillegg får du egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Har du også hus- eller innboforsikring, får du hele 15 % fordelsrabatt.

*) Gjelder ikke ansvarsforsikring.

Ved kjøp av forsikring til bil står du ovenfor en rekke ulike alternativer. For å gjøre valget lettere har vi laget en oversikt som viser ulike typer bilforsikring. Her kan du enkelt velge dekningen som passer best til ditt behov. Du kan også beregne pris på din forsikring i kalkulatoren ovenfor.


 • Minst 10 % fordelsrabatt

  Med bilforsikring blir du fordelskunde, og får 10 % i fordelsrabatt. Har du også hus- eller innboforsikring, får du 15 % rabatt.

 • Belønning for å være skadefri

  For hvert år uten skader får du egenandelsfordel. Denne kan brukes til å dekke egenandelen hvis du skulle få en skade.

 • Alltid minst 40 % bonus

  Kjøper du bilforsikring hos oss, får du alltid minst 40 % bonus. Slik kan du raskere opparbeide deg full rabatt på din forsikring.

Sammenlign bilforsikringene Super Kasko Kasko uten leiebil* Delkasko Ansvar
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 % (inntil 60 000 kroner). Ved leasing dekkes forholdsmessig ubrukt startleie.

Maskinskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. 

Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.
Dekningen stopper når bilen har kjørt over 200 000 km (100 000 km på clutch).

Leiebil Super

Leiebil for inntil 500 kroner per dag så lenge bilen er på verksted og skaden dekkes av din bilforsikring. Har du ikke bruk for leiebil, får du 250 kroner dagen så lenge bilen står på verksted.

Leiebil Kasko

Leiebil for 350 kroner per dag i inntil 10 dager, så lenge bilen er på verksted og skaden dekkes av din bilforsikring. Trenger du ikke leiebil, får du 125 kroner dagen så lenge bilen står på verksted.

Kjøretøyskade

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Om du overskrider avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen.

Forsikringen dekker ikke maskinskader.

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Feilfylling

Dekker skade på bilen som følge av feilfylling. Vilkår for kasko gjelder.

Bagasje

Erstattes med inntil 10 000 kroner.

Bilhjelp hjemme

Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte. Driftstans gir Ikke automatisk dekning for leiebil. 

Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil. 

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke. Driftstans gir Ikke automatisk dekning for leiebil. 

Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Dekker ikke lykter eller speil.

Merk: Særskilte egenandeler for Kasko uten leiebil.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Dekker ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.


Hvilken bilforsikring

passer best for deg?


Super er vår aller beste bilforsikring. Har du helt ny bil, eller en nyere bil med høy verdi, anbefaler vi Super bilforsikring. 

Kasko dekker skader på egen bil, uansett hvem som har skylden. Du har også tilgang til leiebil når skaden dekkes av din bilforsikring.  

Kasko uten leiebil er en billigere bilforsikring for deg som ikke har behov for leiebil, og som ønsker en høyere egenandel på veihjelp og glasskade. 

Har du en gammel bil som ikke er verdt så mye? Da kan en bilforsikring med delkasko være riktig valg for deg. 

Lovpålagt bilforsikring som du må ha for å få lov til å kjøre bilen på veien.

Hos oss får alle 40 % startbonus

Bonus er en rabatt som øker hvert år så lenge du ikke får skade på bilen. Standarden er 20 prosent når du forsikrer din første bil. Deretter øker eller minker den i forhold til om du får en skade eller ikke. Kjøper du bilforsikring hos oss, får du ikke mindre enn 40 prosent startbonus. Dette gjør at du raskere kan opparbeide deg full rabatt på din forsikring. Skal du forsikre din første bil kan det derfor lønne seg å gjøre det nå.


​​Hvordan bonusen regnes ut og hva du mister ved skade

​​Skadefri kjøring skal lønne seg. Med vårt bonussystem kan du raskere oppnå maks bonus, det vil si inntil 75 prosent bonus. ​​

Slik regnes bonusen i vår bilforsikring ut:

 • Skal du forsikre din første bil, får du en startbonus på 40 prosent, forutsatt at du er over 18 år.
 • Hos oss er laveste bonus 40 prosent, uavhengig av om du har lavere bonus fra før i et annet forsikringsselskap.
 • Bonusen øker med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent.
 • Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i fem år, øker bonusen ytterligere til 75 prosent.

Hva du mister av bonus ved skade:

 • Har du hatt 75 prosent i mer enn 5 år mister du ikke bonus ved første skade.
 • Har du hatt 75 prosent i under 5 år mister du 15 prosentpoeng ved første skade.
 • På andre nivåer av bonus, reduseres bonusen med 30 prosent, inntil du er på laveste bonusnivå som er 40 prosent.
 • Du mister ikke bonus ved skade som skyldes brann, tyveri, glass eller redning.

Bonus på bil nr. 2

Kjøper du en bil til, kan du få samme bonus på denne som du har på din gamle bil, opptil 75 % (første år).

Forutsetningen er at

 • Den nye motorvognen registreres på samme eier, eventuelt ektefelle eller samboer.
 • Den tidligere bilen må være forsikret i If. 
 • Dersom du eller din ektefelle/samboer har ledig bonus/malus fra en tidligere bilforsikring, må denne benyttes. Ledig bonus opprettholdes i tre år.

Les mer om bonus

Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Les mer om vår Supergaranti

Egenandeler ved skade

Egenandel er den delen av skaden du må betale selv.​​​​​​​​​ Når du kjøper bilforsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir din forsikring på bil. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel

 • Egenandelen reduseres med 4 000 kroner hvis du kolliderer med et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).

 • Hvis du har forsikringsgodkjent alarm på bilen, er det ingen egenandel ved tyveri av bilen. Forutsetningen er selvsagt at alarmen fungerte før tyveriet.

 • Egenandelen ved skade på glassrute er 2 000 kroner. NB: På Kasko uten leiebil og Basis delkasko (tilbys ikke lenger) er egenandelen ved glasskade forhøyet, minimum 4 000 kroner.

 • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner i Norden, men ingen egenandel i resten av Europa. NB: På Kasko uten leiebil og Basis delkasko (tilbys ikke lenger) er egenandelen ved veihjelp forhøyet, minimum 4 000 kroner.

 • Ved skade på motor og gir (forutsatt super bilforsikring) beregnes egenandelen ut fra kjørt distanse.

*Kasko uten leiebil

​​På Kasko uten leiebil er egenandelen den samme ved alle typer skader. Det vil si minimum 4 000 kroner, også på veihjelp og glasskade. 

Hva er If fordelsprogram?

Kjøper du en bil-, hus eller innboforsikring hos oss, og mottar forsikringsdokumentene dine elektronisk, blir du fordelskunde. Da får du 10 % rabatt alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris, som f.eks If Start. I tillegg får du egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Egenandelsfordel er penger du kan bruke til å betale hele eller deler av egenandelen dersom du senere skulle få en skade.

Maks rabatt med kun to forsikringer

Har du både bilforsikring og en hus- eller innboforsikring hos oss, får du hele 15 % i fordelsrabatt, i tillegg til økt egenandelsfordel.

Les mer om fordelsprogrammet vårt

Vilkår

Se detaljerte regler for hva vår bilforsikring dekker

Råd og tips

Årsavgift blir trafikkavgift

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 foreslått at dagens årsavgift endres til trafikkavgift til staten. Innkrevingen av trafikkavgiften skal overtas av forsikringsselskapene.

Les mer om endringen

Samlerabatt

Få inntil 15 % rabatt

.

 1. Bilforsikring