Bilforsikring

Få minst 10 % fordelsrabatt
 1. Bilforsikring

Med bilforsikring hos oss kan du få minst 10 % fordelsrabatt og leiebil så lenge bilen er på verksted


 • Helt ny bil ved totalskade

  Med Super bilforsikring får du helt ny bil hvis bilen er under tre år gammel og blir totalskadet.

 • Belønning for å være skadefri

  For hvert år uten skader får du minst 200 kroner i egenandelsfordel. Denne kan brukes til å dekke egenandelen hvis du skulle få en skade.

 • Alltid minst 40 % bonus

  Kjøper du bilforsikring hos oss, får du alltid minst 40 % bonus. Slik kan du raskere opparbeide deg full rabatt på din forsikring.

Sammenlign bilforsikringene Super Kasko Kasko uten leiebil Delkasko Ansvar
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel og har kjørt under 100 000 km, får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 % (inntil 60 000 kroner). Ved leasing dekkes den delen av startleien som er ubrukt.

Motor, gir og driftsbatteri

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.

Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.
Dekningen på clutch stopper når bilen har kjørt over 100 000 km.

Leiebil Super

Leiebil for inntil 500 kroner per dag så lenge bilen er på verksted.

Leiebil Kasko

Leiebil for 350 kroner per dag i inntil 10 dager.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Om du overstiger avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen. 
Forsikringen dekker ikke maskinskader.
Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Fylling av feil drivstoff

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes dette av forsikringen. Ved reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor gjelder valgt egenandel og vanlig bonustap.

Tømmes drivstofftanken før kjøretøyet brukes med feil drivstoff, dekker vi transport til verksted med Veihjelp med en egenandel på 500 kroner.

Bagasje

Erstattes med inntil 10 000 kroner.

Veihjelp i hele Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke. Gjelder også hvis bilen ikke vil starte hjemme.

Veihjelp gir ikke gir Ikke automatisk dekning for leiebil ved driftsstopp. 

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Glasskader

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Dekker ikke lykter eller speil.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Dekker ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.


Hvilken bilforsikring

passer best for deg?


Super er vår aller beste bilforsikring. Har du helt ny bil, eller en nyere bil med høy verdi, anbefaler vi Super bilforsikring. 

Kasko dekker skader på egen bil, uansett hvem som har skylden. Du har også tilgang til leiebil når skaden dekkes av din bilforsikring.  

Kasko uten leiebil er er en rimeligere bilforsikring for deg som ikke har behov for leiebil. Forsikringen dekker skader på egen bil, uansett hvem som har skylden. 

Har du en gammel bil som ikke er verdt så mye? Da kan en bilforsikring med delkasko være riktig valg for deg. 

Lovpålagt bilforsikring som du må ha for å få lov til å kjøre bilen på veien.

Med bilforsikring blir du fordelskunde

Kjøper du delkasko, Kasko uten leiebil, kasko eller Super bilforsikring, blir automatisk fordelskunde. Les mer om vårt fordelsprogram


Egenandeler ved skade

Egenandel er den delen av skaden du må betale selv.​​​​​​​​​ Når du kjøper bilforsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir din forsikring på bil. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel

 • Egenandelen reduseres med 4 000 kroner hvis du kolliderer med et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).

 • Hvis du har forsikringsgodkjent alarm på bilen, er det ingen egenandel ved tyveri av bilen. Forutsetningen er selvsagt at alarmen fungerte før tyveriet.

 • Egenandelen ved skade på glassrute er 2 000 kroner.

 • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner i Norden, men ingen egenandel i resten av Europa.

 • Ved skade på motor og gir (forutsatt super bilforsikring) beregnes egenandelen ut fra kjørt distanse.

Egenandelsfordel

Med egenandelsfordel kan du redusere eller slippe å betale egenandelen ved skade.

Les mer om egenandelsfordel

Slik regnes bonusen ut

Hos oss får alle 40 % startbonus

Bonus er en rabatt som øker hvert år så lenge du ikke får skade på bilen eller MC-en. Standarden i markedet er 20 prosent når du forsikrer din første bil/MC. Deretter øker eller minker den i forhold til om du får en skade eller ikke. Kjøper du bilforsikring hos oss, får du aldri mindre enn 40 prosent startbonus. Dette gjør at du raskere kan opparbeide deg full rabatt på din forsikring, det vil si inntil 75 % bonus. Skal du forsikre din første bil, lønner det seg derfor å gjøre det hos oss.

Slik regnes bonusen ut:

 • Hos oss er laveste bonus 40 prosent, uavhengig av om du har lavere bonus fra før i et annet forsikringsselskap.
 • Bonusen øker med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent.
 • Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i fem år, øker bonusen ytterligere til 75 prosent.

Bonus på kjøretøy nr. 2

Kjøper du en bil til, kan du få samme bonus på denne som du har på din gamle bil, opptil 75 % (første år).

Forutsetningen er at

 • Den nye motorvognen registreres på samme eier, eventuelt ektefelle eller samboer.
 • Den tidligere bilen må være forsikret i If. 
 • Dersom du eller din ektefelle/samboer har ledig bonus/malus fra en tidligere bilforsikring, må denne benyttes. Ledig bonus opprettholdes i tre år.

Les mer om bonus

Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 vedtatt at dagens årsavgift endres til trafikkforsikringsavgift til staten. Innkrevingen av trafikkforsikringsavgiften skal overtas av forsikringsselskapene.

Les mer om endringen

Vilkår

Se detaljerte regler for hva vår bilforsikring dekker

.

 1. Bilforsikring