Reiseforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!
 1. Helårs reiseforsikring

Europeiske Reiseforsikring er en del av If. Med en reiseforsikring hos oss kan du føle deg trygg.

 


 • Verdensomspennende nettverk

  Eget feltteam med leger, psykiatere og sykepleiere som rykker ut i katastrofesituasjoner.

 • Alltid åpen alarmsentral

  Du møter ansatte som snakker både det lokale språket og skandinavisk.

 • Vi er der du er

  Vi har et eksklusivt samarbeid med Sjømannskirken.

Helårs reiseforsikring Super Standard 

Reiseperiode/antall dager

60 dager 45 dager 
Avbestillingsforsikring enkeltperson​

Når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i boligen din, forretning eller kontor.

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker:
- det du vil få dekket av reisearrangør/transportør i henhold til deres avbestillingsbestemmelser
- skatter og offentlige avgifter
- tap av bonuspoeng
- tjenestereiser

125 000 50 000
Avbestillingsforsikring familie​

Når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i boligen din, forretning eller kontor.

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker:
- det du skal få dekket av reisearrangør/transportør i henhold til deres avbestillingsbestemmelser
- skatter og offentlige avgifter
- tap av bonuspoeng
- tjenestereiser

250 000 100 000
Reisegods/bagasje enkeltperson

Forsikringen gjelder tapt eller skadet personlig reisegods/bagasje. Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og emballasje er transportøren ansvarlig for.
Penger erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000 kroner, verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per person og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle.

Dekker ikke:
- Mindre skader på koffert, ryggsekk eller barnevogn og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l).
- Skade på innsjekket koffert, bag eller ryggsekk.
- Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk.
- Reisegods som er mistet eller gjenglemt.

100 000 30 000
Reisegods/bagasje for familie

Forsikringen gjelder tapt eller skadet personlig reisegods/bagasje. Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og emballasje er transportøren ansvarlig for.
Penger erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000 kroner, verdigjenstander med inntil 20 000 kroner for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle.

Dekker ikke:
- Mindre skader på koffert, ryggsekk eller barnevogn og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l).
- Skade på innsjekket koffert, bag eller ryggsekk.
- Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk.
- Reisegods som er mistet eller gjenglemt.

200 000 60 000

Dekker egenandel ved skade på leiebil

10 000 --

Dekker barnebarn/ oldebarn som er med på reisen

Ja --
Supergaranti ved overgang fra annet selskap

Supergaranti innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi det også. Gjelder Super reise. ​​

Ja --
Forsinkelse

Omfatter overnattingsutgifter inntil 1 500 kroner per person - inntil 4 000 kroner for familie, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport.

Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil 20 000 kroner per person - inntil 50 000 kroner for familie, og inntil 1 500 kroner per person - inntil 4 000 kroner for familie for overnatting.

Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise. Inntil 4 000 kroner per person og inntil 20 000 kroner per familie. Super reise erstatter 5 000 kroner per person, maksimalt kr 25 000 per familie.


Forsikringen dekker ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking, som flyselskapet selv er ansvarlig for.

Ja Ja
Sykdom på reise

Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Dekker ikke sykdom eller lidelse som er kjent før avreise, og når reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse, behandling og/eller operasjon.

Ja Ja
Ulykke på reise

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på reise. For voksne inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. For barn 50 000 kroner ved død og inntil 500 000 kroner ved invaliditet. Etter fylte 70 år er erstatningen ved død 100 000 kroner.

Super reise dekker 100 000 kroner ved barns død.

Ja Ja
Veterinærutgifter

Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil 1 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Dekker ikke dyr som skal delta i utstillinger eller konkurranser.

Ja Ja
Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes.

Dekker ikke idømte saksomkostninger.

60 000 20 000
Europeiske Helsetelefon - medisinske råd på reise​

Med reiseforsikring i Europeiske har du eksklusiv tilgang til Helsetelefonen 24 timer i døgnet når du er på reise. Her kan du snakke med erfarne sykepleiere som også kan gi deg medisinske råd før avreise. De kan svare på spørsmål knyttet til kroniske sykdommer, og hvilke konsekvenser disse har for reiseforsikringen.

​Telefon + 47 21 49 50 00, valg 2

Ja Ja

Helårs reiseforsikring Standard 

Du er sikret på små og store reiser i hele verden gjennom hele året. Med et vanlig norsk reisemønster er dette den mest lønnsomme forsikringen.

HELÅRS ReiseFORSIKRING SUPER  - UTVIDET DEKNING

Skal du på reiser med lengre varighet, ha med deg mye bagasje, og/eller leie bil på reisen, anbefaler vi at du utvider Helårsforsikringen med Super reise.

Har du allerede en Helårs reiseforsikring du vil oppgradere til Super? Ring oss på 02400.


Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Du kan velge om reiseforsikringen skal gjelde for bare deg, eller for deg og familien din. Har du en familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer, i tillegg til barn under 21 år som har samme folkeregistrerte adresse som deg.

Har du Super reiseforsikring, dekkes også barnebarn og oldebarn hvis de er på reise sammen med deg.

Hva menes med barn?

 • Dine egne barn
 • Særkullsbarn
 • Ektefelle/samboer/partners særkullsbarn
 • Adoptivbarn
 • Fosterbarn

Europeiske reiseforsikringskort

Har du Helårs reiseforsiking, Studentforsikring eller If Start hos oss, får du et reiseforsikringskort som det er nyttig å ha med seg på reise. Reiseforsikringskortet kan du laste ned på mobilen din, så har du det alltid tilgjengelig. Du kan også få tilsendt plastkort.

Bestill reiseforsikringskort

Europeiske app

Med Europeiske App har du alltid tilgang til Europeiskes Alarmsentral og verdensomspennende hjelpeapparat på reisen.

Last ned til iPhone

Last ned til Android​​​​

Reiseforsikring ved kjent sykdom

Lurer du på om reiseforsikringen vil dekke sykdom du har fra før? For din egen trygghet kan du ta en enkel sjekk på Europeiske.no.

Sjekk om reiseforsikringen dekker eksisterende sykdom eller helseplager

Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Les mer om vår Supergaranti

Vilkår

Forsikringen forutsetter at du er medlem av norsk folketrygd, har fast bostedsadresse registrert i folkeregisteret i Norge og at forsikringen er kjøpt før reisen starter fra Norge​​. ​​

Vilkår helårs reiseforsikring

Tips for en tryggere reise

I tillegg til å få med alt i bagasjen er det ofte noen ting du bør sjekke, noen dokumenter som må bestilles og regler som må følges.

Gode tips for en tryggere reise

Bilferie i Europa

Planlegger du å ta med bilen på ferie i år? Her får du smarte tips, land for land.

Les mer

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % rabatt
 1. Helårs reiseforsikring