Helårs reiseforsikring

Trygghet på alle reiser
 1. Helårs reiseforsikring

Det eneste reiseforsikringsselskapet med egne servicekontorer over hele verden

Europeiske Reiseforsikring er en del av If.


 • Verdensomspennende nettverk

  Våre servicekontorer - EuroCenters - og lokale samarbeidspartnere sikrer deg rask hjelp over hele verden.

 • Europeiske vet hvilke

  Vi vet hvor du får best kvalifisert hjelp. Vår database inneholder 60.000 sykehus og leger og oppdateres kontinuerlig.

 • Helsetelefon 24/7

  Få medisinske råd før og under reisen, og nyttig informasjon om hva eksisterende sykdom betyr for din forsikring.

Helårs reiseforsikring Super Standard 

Reiseperiode/antall dager

60 dager 45 dager 
Avbestillingsforsikring - Enkeltperson​

Dekker når reisen må avlyses på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, eller vannlekkasje i boligen din.

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker:
- det du vil få dekket av reisearrangør/transportør i henhold til deres avbestillingsbestemmelser
- tap av bonuspoeng
- tjenestereiser

125 000 kroner 50 000 kroner
Avbestillingsforsikring - Familie​

Dekker når reisen må avlyses på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann eller vannlekkasje i boligen din.

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker:
- det du skal få dekket av reisearrangør/transportør i henhold til deres avbestillingsbestemmelser  
- tap av bonuspoeng
- tjenestereiser

250 000 kroner 100 000 kroner
Reisegods/bagasje - Enkeltperson

Forsikringen dekker tyveri eller skade på bagasjen og reisegodset ditt. Innsjekket bagasje som aldri kommer til rette er også dekket på forsikringen (I henhold til transportørens regler).

Erstatningssummer:
- Mobiltelefon: inntil 3 000 kroner
- Penger: inntil 3 000 kroner
- Pass og billetter: inntil 10 000 kroner med Standard, 15 000 kroner med Super
- Verdigjenstander: inntil 15 000 kroner med Standard, inntil 20 000 kroner med Super
- Øvrige enkeltgjenstander: inntil 10 000 kroner per skadetilfelle med Standard, inntil 20 000 kroner med Super

Dekker ikke:
- Mindre skader på koffert, ryggsekk eller barnevogn og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l)
- Skade på innsjekket koffert, bag eller ryggsekk (denne typen skade er transportøren ansvarlig for)
- Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk
- Reisegods som er mistet eller gjenglemt
- Gjenstander som du har skaffet deg på reisen og som ikke er tolldeklarert ved innførsel til Norge

100 000 kroner 30 000 kroner
Reisegods/bagasje - Familie

Forsikringen dekker tyveri eller skade på bagasjen og reisegodset ditt. Innsjekket bagasje som aldri kommer til rette er også dekket på forsikringen (I henhold til transportørens regler).

Erstatningssummer:
- Mobiltelefon: inntil 3 000 kroner
- Penger: inntil 6 000 kroner
- Pass og billetter: inntil 50 000 kroner med Standard, inntil 100 000 kroner med Super
- Verdigjenstander: inntil 20 000 kroner med Standard, 35 000 kroner med Super 
- Øvrige enkeltgjenstander: inntil 10 000 kroner per skadetilfelle med Standard, inntil 20 000 kroner med Super

Dekker ikke:
- Mindre skader på koffert, ryggsekk eller barnevogn og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l)
- Skade på innsjekket koffert, bag eller ryggsekk (denne typen skade er transportøren ansvarlig for)
- Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk
- Reisegods som er mistet eller gjenglemt
- Gjenstander som du har skaffet deg på reisen og som ikke er tolldeklarert ved innførsel til Norge

200 000 kroner 60 000 kroner
Egenandel på leiebil

Dekker egenandelen ved skade på eller tyveri av leiebil.

Dekker ikke motorsykkel.

10 000 kroner 0

Dekker barnebarn/ oldebarn som er med på reisen

Ja Nei
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Ja Nei
Forsinkelse

Dekker overnattingsutgifter når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport.

- Enkeltperson: Inntil 1 500 kroner med Standard, inntil 3 000 kroner med Super 
- Familie: Inntil 4 000 kroner med Standard, inntil 6 000 kroner med Super 

Dekker innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, Dekker også overnatting hvis videre transport ikke er mulig samme dag.

- Enkeltperson: Inntil 20 000 kroner med Standard, inntil 30 000 kroner med Super 
- Familie: Inntil 50 000 kroner med Standard, inntil 75 000 kroner med Super  

Overnattingsutgifter:
- Enkeltperson: Inntil 1 500 kroner med Standard, inntil 3 000 kroner med Super
- Familie: Inntil 4 000 kroner med Standard, inntil 6 000 kroner med Super 

Forsikringen dekker ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking, som flyselskapet selv er ansvarlig for.

Ja Ja
Forsinket bagasje

Dekker nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dersom bagasjen er mer enn fire timer forsinket ved utreise.

- Enkeltperson: Inntil 4 000 kroner med Standard, inntil 5 000 med Super
- Familie: Inntil 20 000 kroner med Standard, inntil 25 000 kroner med Super

Ja Ja
Sykdom på reise

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Dekker ikke eksisterende sykdom/lidelse som er kjent før avreise, eller når reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse, behandling og/eller operasjon.

Ja Ja
Ulykke på reise

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på reise.

- Voksne: inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. Etter fylte 70 år er erstatningen ved død 100 000 kroner.

- Barn: 50 000 kroner ved død med Standard, 100 000 kroner med Super. Inntil 500 000 kroner ved invaliditet.

Ja Ja
Ansvar

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land.

15 000 000 kroner 10 000 000 kroner
Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes.

Dekker ikke idømte saksomkostninger.

60 000 kroner 20 000 kroner
Europeiske Helsetelefon - medisinske råd på reise​

Med reiseforsikring i Europeiske har du eksklusiv tilgang til Helsetelefonen 24 timer i døgnet når du er på reise. Her kan du snakke med erfarne sykepleiere som også kan gi deg medisinske råd før avreise. De kan svare på spørsmål knyttet til kroniske sykdommer, og hvilke konsekvenser disse har for reiseforsikringen.

​Telefon + 47 21 49 50 00

Ja Ja


Helårs reiseforsikring Standard 

Du er sikret på små og store reiser i hele verden gjennom hele året. Med et vanlig norsk reisemønster er dette den mest lønnsomme forsikringen.

HELÅRS ReiseFORSIKRING SUPER  - UTVIDET DEKNING

Skal du på reiser med lengre varighet, ha med deg mye bagasje, og/eller leie bil på reisen, anbefaler vi at du utvider Helårsforsikringen med Super reise.

Har du allerede en Helårs reiseforsikring du vil oppgradere til Super? Ring oss på 02400.


Tips for en tryggere reise

I tillegg til å få med alt i bagasjen er det ofte noen ting du bør sjekke, noen dokumenter som må bestilles og regler som må følges.

Gode tips for en tryggere reise

Bilferie i Europa

Planlegger du å ta med bilen på ferie i år? Her får du smarte tips, land for land.

Les mer

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Du kan velge om reiseforsikringen skal gjelde for bare deg, eller for deg og familien din. Har du en familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer, i tillegg til barn under 21 år som har samme folkeregistrerte adresse som deg.

Har du Super reiseforsikring, dekkes også barnebarn og oldebarn hvis de er på reise sammen med deg.

Hva menes med barn?

 • Dine egne barn
 • Særkullsbarn
 • Ektefelle/samboer/partners særkullsbarn
 • Adoptivbarn
 • Fosterbarn

Europeiske reiseforsikringskort

Har du Helårs reiseforsiking, Studentforsikring eller If Start hos oss, får du et reiseforsikringskort som det er nyttig å ha med seg på reise. Reiseforsikringskortet kan du laste ned på mobilen din, så har du det alltid tilgjengelig. Du kan også få tilsendt plastkort.

Bestill reiseforsikringskort

Europeiske app

Med Europeiske App har du alltid tilgang til Europeiskes Alarmsentral og verdensomspennende hjelpeapparat på reisen.

Last ned til iPhone

Last ned til Android​​​​

Reiseforsikring ved kjent sykdom

Lurer du på om reiseforsikringen vil dekke sykdom du har fra før? For din egen trygghet kan du ta en enkel sjekk på Europeiske.no.

Sjekk om reiseforsikringen dekker eksisterende sykdom eller helseplager

Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

Les mer om vår Supergaranti

Vilkår

Forsikringen forutsetter at du er medlem av norsk folketrygd, har fast bostedsadresse registrert i folkeregisteret i Norge og at forsikringen er kjøpt før reisen starter fra Norge​​. ​​

Vilkår helårs reiseforsikring

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % rabatt
 1. Helårs reiseforsikring