Leie bil utenlands? Her er forsikringene du trenger

Her er en oversikt over de vanligste begrepene, de ulike forsikringsdekningene og hva vår reiseforsikring dekker når du skal leie bil utenlands.

Sjekk pris på reiseforsikring

Uansett hvilken reiseforsikring du har når du er i utlandet, må du sjekke at leiebilen er forsikret. Bilen må være forsikret med ansvarsforsikring (TPL) og kaskoforsikring (CDW) gjennom leiebilselskapet. Ansvarsforsikringen dekker skader som bilen påfører andre, og kaskoforsikringen dekker kollisjon, skader på, og tyveri av bilen. Velger du en av de store internasjonale selskapene kan du være trygg på at dette er inkludert.

Kaskoforsikringen gjennom leiebilselskapet har imidlertid en egenandel ved skade, som kan være høy. Super helårs reiseforsikring dekker egenandelen på kaskoforsikringen ved skade. Egenandelsbeløpet må fremkomme i leiekontrakten og gjelder ved skade på bilen. Utgifter til for eksempel bøter, bompasseringer, eller hvis du går tom for drivstoff, dekkes ikke. 

Både Super og Standard helårs reiseforsikring dekker tyveri av bagasje, medisinsk behandling og ulykke, men Standard helårs reiseforsikring dekker ikke egenandel ved skade på leiebil.

Disse forsikringene trenger du til leiebilen

De tre forsikringene under er som regel inkludert, men det er lurt å dobbeltsjekke:

 • Ansvarsforsikring/Third Party Liability (TPL): I Norge og mange andre land er det påbudt med en grunnleggende forsikring når du ferdes i trafikken. Forsikringen dekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre, og er inkludert i leien.
 • Kollisjonsskadeforsikring/Collision Damage Waiver (CDW): Denne kalles også Loss Damage Waiver (LDW), og tilsvarer en kaskoforsikring. Denne dekker skader på leiebil som skyldes blant annet kollisjon, utforkjøring eller hærverk. Som regel er den inkludert i avtalen. Vær obs på at egenandelen ved skade på bilen kan være ganske høy.
 • Biltyveriforsikring/Theft Protection/ Theft Waiver (TP/THW): Dekker innbrudd i bilen og/eller tyveri av leiebilen. I noen tilfeller er bagasjen også forsikret mot tyveri. Som regel er denne forsikringen inkludert.
  Du kan bli tilbudt å kjøpe superversjonen, som reduserer egenandelen ved tyveri. Har du Super helårs reiseforsikring er ikke denne nødvendig, siden egenandelen dekkes med ubegrenset sum.

Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap ved bilinnbrudd med ubegrenset sum.

Disse fire forsikringene er inkludert i Super helårs reiseforsikring:

 • Superforsikring/Super Collision Damage Waiver (SCDW): Dette er ofte en dyrere versjon av CDW-en som reduserer egenandelen ved skade. Det kan også være en samlepakke for flere av tilleggsforsikringene.
  Super helårs reiseforsikring dekker egenandelen på kaskoforsikringen ved skade på leiebil, med ubegrenset sum.
 • Frontrute-forsikring/Glass Damage Waiver (GDW): Reduserer eller fjerner egenandelen ved steinsprut/ødelagt frontrute. Selges separat noen steder, andre baker dette inn i PAI. Denne er ikke nødvendig med Super helårs reiseforsikring, men egenandelsbeløpet for ødelagt rute må fremkomme i leiekontrakten.
 • Personlig assistanseforsikring/Personal Accident Insurance (PAI): Dekker personskader og behandlingsutgifter på leietaker og passasjerer, og gir erstatning ved død og invaliditet.
  Våre reiseforsikringer dekker medisinsk behandling og hjemreise ved ulykke og død med ubegrenset sum for personer omfattet av forsikringen. Invaliditets eller dødsfallserstatning dekkes ikke. 
 • Bagasjeforsikring/Personal Effects Protection (PEP): Dekker skade på bagasje i bilen. Tilbys primært i USA. Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap i bilen ved bilinnbrudd med ubegrenset sum.

Leie bil i USA?

I USA er andelen som leier bil høy. Leier du bil lokalt i USA eller via en amerikansk nettside, oppgis prisen uten forsikringer. Bestiller du fra Norge, er alle skatter og nødvendige forsikringer inkludert.

 • Forsikring mot uforsikrede bilister/Uninsured Motorist Protection (UMP): Forsikrer deg mot bilister som er skyld i en skade på leiebilen din, men som selv ikke har forsikring, eller som bare har delvis forsikringsdekning.
  Siden påbudt bilforsikring varierer fra stat til stat i USA, kan du risikere å komme ut for en skadesituasjon der bilisten som har skyld i ulykken, ikke har forsikring og ikke kan gjøre opp for seg. I Norge dekkes slike skader av Trafikkforsikringsforeningen. USA derimot har ikke et tilsvarende system, men Uninsured Motorist Protection (UMP) gjør samme nytten.
 • Utvidet ansvarsforsikring/Additional Liability Insurance (ALI): Skal du leie bil i USA, kan du bli tilbudt en utvidet ansvarsforsikring som forsikrer deg mot søksmål grunnet skader på andres eiendom, rettet mot deg eller en annen registrert sjåfør av leiebil.

For mer informasjon om å leie bil i utlandet, se Forbrukereuropa.no

Slik får du billigere leiebil