Arbeidsmaskinforsikring

Arbeidsmaskinforsikring med unike fordeler. Vårt samarbeid med MEF gjør at du får en forsikring som er spesialtilpasset det bransjen ønsker.

Meld skade

Be om tilbud på arbeidsmaskinforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer

Arbeidsmaskinforsikring med unike fordeler

  • Samarbeid med MEF

    Vårt unike samarbeid med MEF gjør at produktene våre til arbeidsmaskiner er spesialtilpasset det bransjen ønsker.

  • Tydelig og komponentbasert maskinskadedekning

    Maskinskadedekningen til If er tydelig og komponentbasert og dekker det meste som hindrer fremdrift og bruk.

  • Omfattende rettshjelpdekning

    Fullt bilansvar etter loven.

Dette er inkludert i arbeidsmaskinforsikringen

Forsikringens innhold Super Super Kasko Kasko Brann og tyveri Brann og tyveri Ansvar Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra arbeidsmaskinen).

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demokjøretøy eller prøvekjøring av kjøretøy.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Gjelder skifting eller reparasjon av arbeidsmaskinens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dekker skade på arbeidsmaskinen som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styrereenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Tilleggsdekninger Super Super Kasko Kasko Brann - og tyveri Brann - og tyveri Ansvar Ansvar

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen omfatter plutselig og uforutsett skade under transport (gjelder kun for MEF). Dette kjøpes som et tilleggsprodukt til de som har delkasko, men ønsker ekstra dekning under transport.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Tilleggsdekning når arbeidsmaskinen er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i maskinen.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Avbruddsforsikring fra første dag og inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Arbeidsmaskinforsikring for alle typer arbeidsmaskiner

Med arbeidsmaskinforsikring hos oss får du noen helt spesielle fordeler. Blant annet samarbeider vi med MEF som gir oss en unik kompetanse som kommer deg til gode, og du får en mer omfattende forsikringsløsning.

Forsikringen dekker også tilleggsutstyr for inntil 100 000 kroner. Du kan forsikre alt avtakbart utstyr samlet, slik at det også er dekket når det ikke er påmontert maskinen.

Rettshjelpforsikringen er den mest omfattende forsikringen i markedet. Velger du Superforsikring får du en tydelig og komponentbasert maskinskadedekning som er komponentbasert og dekker det meste som hindrer fremdrift og bruk.

Raskt og smidig skadeoppgjør

Vi er profesjonelle på skadeoppgjør! Vi har gode avtaler med verksteder og leverandører, som gir raskt og smidig oppgjør.

Andre arbeidsmaskinforsikringer