Traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

 1. Arbeidsmaskinforsikring

Traktor- og arbeidsmaskinforsikring - unike fordeler hos oss

Ved å forsikre traktor og arbeidsmaskin hos oss kan du få noen helt spesielle fordeler. Blant annet samarbeider vi med MEF som gir oss en unik kompetanse som kommer deg til gode, og du får en mer omfattende forsikringsløsning.

Forsikringen dekker også tilleggsutstyr for inntil 50 000 kroner. Du kan forsikre alt avtakbart utstyr samlet, slik at det også er dekket når det ikke er påmontert maskinen.

Rettshjelpforsikringen er den mest omfattende forsikringen i markedet, og tingansvarsforsikringen er utvidet fra 10 til 20 millioner for hver maskin.


Traktorforsikring og arbeidsmaskinforsikring

 • Omfattende rettshjelpdekning

  Inntil kr 20 000 000 per maskin.

 • Avbruddsforsikring

  Avbruddsdekning som gjelder fra første dag.

 • Samarbeid med MEF

  Sikrer deg en omfattende forsikringsdekning bygget på kompetanse fra de beste i bransjen.

Innhold i traktor- og arbeidsmaskinforsikring Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra arbeidsmaskinen).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demokjøretøy eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk

Kasko

Omfatter skade som nevnt under punktene brann, tyveri, hærverk, glass, redning samt annen skade på arbeidsmaskinen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styrereenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Tilleggsdekninger Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Annet erstatningsansvar

Omfatter annet erstatningsansvar som sikrede etter gjeldende rett kan pådra seg for skade voldt av motorvogn og som ikke dekkes av Bilansvarsloven (BAL). Dette er typisk arbeidsmaskiner som forårsaker skade på privat grunn. Hvis bedriften har bedriftsansvar hos oss trengs ikke dette produktet.

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Utvidet tingansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden kr 10 000 000).

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av arbeidsmaskinens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Transportkasko (MEF)

Forsikringen omfatter plutselig og uforutsett skade under transport (gjelder kun for MEF). Dette kjøpes som et tilleggsprodukt til de som har delkasko, men ønsker ekstra dekning under transport.

Leasing/tredjemannsinteresse

Tilleggsdekning når arbeidsmaskinen er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i maskinen.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra første dag og inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

 1. Arbeidsmaskinforsikring