Ulykkesforsikring

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring
 1. Ulykkesforsikring

Trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke

Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.


 • Erstatning opptil 4 millioner

  Ved alvorlig skade utbetaler vi det dobbelte av forsikringssummen du har valgt.

 • Fast kontaktperson

  Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

 • Coop-medlemsbonus

  Er du Coop-medlem får du 1,5 % medlemsbonus på forsikringene dine.

Hva ulykkesforsikringen dekker Inkludert Tilleggsdekning
Medisinsk invaliditet

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at du får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssummen er 500 000 – 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. For barn over 15 år, dekkes ikke ulykker i forbindelse med risikosport og idrett som gir en inntekt på over 2 G.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes med opptil 5 prosent av valgt invaliditetserstatning. Behandlingsutgiftene dekker også tannskader etter en ulykke.

Forsikringen gjelder ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

Risikosport

Det er mulig å kjøpe en tilleggsdekning for aktiviteter med særlig risiko, "risikosport", som er unntatt i den ordinære ulykkesforsikringen. Forsikringssummen er på 500 000 kroner, med rett til dobbel erstatning ved en invaliditetsgrad på over 50 prosent.

Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med en god personforsikring skaper du økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste.

Les mer om hvorfor du bør ha personforsikring​

Begunstigelse

Begunstigelse kan være aktuelt dersom du velger å øke dødsfallserstatningen utover det som er standard i forsikringen, og ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre enn ektefelle/arvinger etter loven.

Det er spesielt aktuelt ved samboerskap, da samboere ikke er likestilt med ektefeller, og må begunstiges for å få utbetalingen fra forsikringen. Hvis du er i et ekteskap/partnerskap og ønsker at barn fra tidligere forhold skal få hele eller deler av utbetalingen, er også begunstigelse aktuelt.

Du står fritt til å velge hvem som skal være begunstiget. Normalt vil det være en eller flere personer (oppgi navn og personnummer), men det kan også være en organisasjon eller forening (oppgi navn og organisasjonsnummer).

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall
 1. Ulykkesforsikring