Ulykkesforsikring

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Få en anbefaling her

Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

  • Erstatning opptil 4 millioner

    Ved alvorlig skade utbetaler vi det dobbelte av forsikringssummen du har valgt.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • If fordelsprogram

    Samler du forsikringene dine hos oss får du rabatt.


Dette dekker ulykkesforsikringen Inkludert
Medisinsk invaliditet

Blir du skadet i en ulykke og får nedsatt funksjonsevne og blir invalid, får du en erstatning. Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader eller ved invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Forsikringssummen er 500 000 – 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Behandlingsutgifter

Du får dekket nødvendige behandlingsutgifter i Norden ved ulykke, slik som tannbehandling, egenandel hos fastlege, kiropraktikk og fysioterapi, CT eller MR (må være forhåndsgodkjent av If), medisiner og forbindingssaker.

I tillegg får du dekket reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling. Vi dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på 100 000 kroner. Beløpet er i hovedsak tenkt å dekke begravelseskostnader.

Psykologisk førstehjelp

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise på grunn av en alvorlig ulykke eller annen alvorlig hendelse. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Se fullstendige vilkår for Ulykkesforsikring (PDF).

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall