Ulykkesforsikring

Forsikringen gir deg økonomisk hjelp hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.Takk for gode skussmål!

  • Erstatning opptil 4 millioner

    Ved alvorlig skade utbetaler vi det dobbelte av forsikringssummen du har valgt.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer, får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Psykologisk førstehjelp

    Tilgang til psykolog ved akutt psykisk krise grunnet en alvorlig hendelse.

Forsikringens innhold

Dette dekker ulykkesforsikring

Dekning Inkludert Inkludert
Inkludert

Blir du skadet i en ulykke og får nedsatt funksjonsevne og blir invalid, får du en erstatning. Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader eller ved invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Forsikringssummen er 500 000 – 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Inkludert

Du får dekket nødvendige behandlingsutgifter i Norden ved ulykke, slik som tannbehandling, egenandel hos fastlege, kiropraktikk og fysioterapi, CT eller MR (må være forhåndsgodkjent av If), medisiner og forbindingssaker.

I tillegg får du dekket reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling. Vi dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

Inkludert

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på 100 000 kroner. Beløpet er i hovedsak tenkt å dekke begravelseskostnader.

Inkludert

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise på grunn av en alvorlig ulykke eller annen alvorlig hendelse. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Hvorfor trenger du ulykkesforsikring?

Den viktigste grunnen til ulykkesforsikring er for å sikre deg selv økonomisk ved en alvorlig ulykke.

Blir du skadet i en ulykke, får du umiddelbar hjelp hos lege eller sykehus. Men en alvorlig ulykkesskade kan gi behov for behandling over lang tid, og kan i tillegg gi varige mén. Du kan også trenge behandling hos spesialist, som fysioterapeut eller tannlege.

Med ulykkesforsikring hos oss får du økonomisk hjelp både ved langvarige og kortvarige skader. I tillegg får du psykologisk førstehjelp ved alvorlige ulykker eller hendelser.

Trygghet ved både ulykke, sykdom og død

En alvorlig sykdom eller ulykke kan snu opp ned på hverdagen. Gode personforsikringer gir deg økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste ved både ulykke, sykdom og død. 

Få en anbefaling til hvilke personforsikringer du bør ha ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

Våre personforsikringer:

Ofte stilte spørsmål