Ulykkesforsikring

Forsikringen gir deg økonomisk hjelp hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.Takk for gode skussmål!
  • Erstatning opptil 4 millioner

    Ved alvorlig skade utbetaler vi det dobbelte av forsikringssummen du har valgt.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer, får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Psykologisk førstehjelp

    Tilgang til psykolog ved akutt psykisk krise grunnet en alvorlig hendelse.

Dette dekker ulykkesforsikringen Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Tabellen er en forenklet versjon av vilkårene. Les forsikringsvilkårene for en fullstendig oversikt.
Her finner du produktinformasjon (IPID).

Hvorfor trenger du ulykkesforsikring?

Den viktigste grunnen til ulykkesforsikring er for å sikre deg selv økonomisk ved en alvorlig ulykke.

Blir du skadet i en ulykke, får du umiddelbar hjelp hos lege eller sykehus. Men en alvorlig ulykkesskade kan gi behov for behandling over lang tid, og kan i tillegg gi varige mén. Du kan også trenge behandling hos spesialist, som fysioterapeut eller tannlege.

Med ulykkesforsikring hos oss får du økonomisk hjelp både ved langvarige og kortvarige skader. I tillegg får du psykologisk førstehjelp ved alvorlige ulykker eller hendelser.

Trygghet ved både ulykke, sykdom og død

En alvorlig sykdom eller ulykke kan snu opp ned på hverdagen. Gode personforsikringer gir deg økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste ved både ulykke, sykdom og død. Få en anbefaling til hvilke personforsikringer du bør ha ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

Våre personforsikringer:

Forsikringer for deg og dine nærmeste