Ulykkesforsikring

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke

Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.


  • Erstatning opptil 4 millioner

    Ved alvorlig skade utbetaler vi det dobbelte av forsikringssummen du har valgt.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • If fordelsprogram

    Det lønner seg å samle forsikringene hos oss. Jo flere forsikringer jo høyere rabatt.

Dette dekker ulykkesforsikringen Inkludert
Medisinsk invaliditet

Blir du skadet i en ulykke og får nedsatt funksjonsevne og blir invalid, får du en erstatning. Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader eller ved invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Forsikringssummen er 500 000 – 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Behandlingsutgifter

Du får dekket nødvendige behandlingsutgifter i Norden ved ulykke, slik som tannbehandling, egenandel hos fastlege, kiropraktikk og fysioterapi, CT eller MR (må være forhåndsgodkjent av If), medisiner og forbindingssaker.

I tillegg får du dekket reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling. Vi dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på 100 000 kroner. Beløpet er i hovedsak tenkt å dekke begravelseskostnader.

Psykologisk førstehjelp

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise på grunn av en alvorlig ulykke eller annen alvorlig hendelse. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Se fullstendige vilkår for Ulykkesforsikring (PDF).

Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med en god personforsikring skaper du økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste.

Les mer om hvorfor du bør ha personforsikring​

Begunstigelse

Begunstigelse kan være aktuelt dersom du velger å øke dødsfallserstatningen utover det som er standard i forsikringen, og ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre enn ektefelle/arvinger etter loven.

Det er spesielt aktuelt ved samboerskap, da samboere ikke er likestilt med ektefeller, og må begunstiges for å få utbetalingen fra forsikringen. Hvis du er i et ekteskap/partnerskap og ønsker at barn fra tidligere forhold skal få hele eller deler av utbetalingen, er også begunstigelse aktuelt.

Du står fritt til å velge hvem som skal være begunstiget. Normalt vil det være en eller flere personer (oppgi navn og personnummer), men det kan også være en organisasjon eller forening (oppgi navn og organisasjonsnummer).

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall