Hundeforsikring

for ditt firbente familiemedlem

Trygghet for deg som hundeeier

Blir hunden din syk eller skadet kan det fort bli en betydelig kostnad. Med hundeforsikring hos oss dekker vi medisiner og veterinærutgiftene livet ut. Du får markedets laveste egenandel på normale skader, slik at du også kan bruke hundeforsikringen for å dekke mindre skader.

Du kan kjøpe forsikringen fra hunden er seks uker til syv år gammel.


 • Veterinærdekning livet ut

  Jo eldre hunden din blir, jo større er sjansen for sykdom og skader.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Rehabilitering og fysioterapi inkludert

  Unngå uforutsette kostnader til rehabilitering og fysioterapi.

Veterinærforsikringen dekker Inkludert
Veterinærutgifter

Veterinærutgifter dekkes med inntil valgt forsikringssum per år, og gjelder ved både ulykke og sykdom. 

Ikke dekket:

 • Medfødte/arvelige lidelser
 • Atferdsforstyrrelser
 • Forebyggende behandling og kastrering
 • Proteseoperasjon
 • Sykdommer i munnhulen

I tillegg finnes det enkelte rasespesifikke unntak.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Medisiner

Dekker utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgt forsikringssum per år.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær, erstattes med inntil 5 000 kroner per år. 

Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes.

Kreftbehandling

Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Tannbehandling som følge av ulykke

Dekker utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssummen.

Veterinærutgifter for valpekull

Ersattes med inntil 6 000 kroner per valp, og gjelder fra valpen er én måned til fylte tre måneder. Forsikringen dekker inntil to valpekull.

Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder her.

Livsforsikringen dekker Inkludert
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige grunner.

Se punktet under "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes.

Hund som blir borte

Engangsutbetaling hvis hunden blir borte eller stjålet og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Tap av bruksverdi

Engangsutbetaling hvis hundens bruksverdi går tapt. Erstatningen er 50 % av valgt forsikringssum.

Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes.

Tabellen gir et sammendrag av hva hundeforsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene.

​​Veterinærforsikring

Du kan velge forsikringssum på 10 000, 15 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hunden lever.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Livsforsikring

Du kan velge forsikringssum som tilsvarer hundens verdi, fra 2 000 – 30 000 kroner. Dekningen gjelder til utgangen av det året hunden fyller 10 år.


Sommertips

Vi gir deg tipsene du trenger for sommeren.

Sommertips

Populære hundenavn

Få inspirasjon til hundenavn og finn ut hvor populært ditt hundenavn er.

Hundenavn

Reise med hund

Vi gir deg rådene som bidrar til at du og hunden din får en trygg reise.

Sjekkliste før reisen

Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hunden fyller syv år.

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hunden fyller syv år. Dekningen opphører det året hunden fyller 10 år.​​

Bruksverdi

Bruksverdi er verdien til en hund som har spesifikke bruksområder. Bruksområder som dekkes er praktisk arbeid, slik som gjeting, jakting, trekking, søking eller føring. Avls- og utstillingsevner regnes ikke som bruksverdi.​

ID-merking

​Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 15 000 kroner, må hunden være ID-merket.​

Spørsmål og svar om hundeforsikring

Hva gjør jeg hvis hunden min blir syk eller skadet?

Mange veterinærer tilbyr akuttbehandling. Du legger selv ut for veterinærkostnadene og får utgiftene minus egenandel refundert av oss. Blir utgiftene ekstra høye kan du ta kontakt med oss så ordner vi betalingen direkte med veterinær.

Gjelder hundeforsikringen for tenner og tannstell?

Får hunden tannskader som følge av et uhell eller ytre påvirkning, erstatter vi veterinærutgiftene for dette. Forsikringen dekker derimot ikke tannproblemer som fjerning av tannstein eller trekking av melketenner.

Kan jeg få erstatning for medisinske utgifter?

Medisiner som gis under behandling hos veterinæren er dekket av vår hundeforsikring med inntil det beløpet du har valgt som årlig veterinærdekning.

Hvordan kan jeg betale for forsikringen min?

Du kan velge om du vil betale forsikringen din hvert år, halvår eller månedsvis via avtalegiro. Velg e-faktura eller avtalegiro for fleksibel og enkel betalingsmåte uten fakturagebyr.

Gjelder hundeforsikringen i utlandet?

Veterinærforsikringen gjelder i Norden. Vår reiseforsikring dekker veterinærutgifter utenfor Norden med inntil 1 000 kroner per skadetilfelle. Livsforsikringen gjelder i hele verden.

Hvordan finner jeg forsikringsnummeret mitt?

Du finner forsikringsnummeret ditt på forsikringsbrevet eller du kan gå inn på Mine sider

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?