Yrkesskadeforsikring

Forsikring i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring. Alle bedrifter i Norge er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Meld skade

Be om tilbud på yrkesskadeforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer
 • Lovpålagt forsikring

  Alle bedrifter er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

 • Gjelder også utenfor fast arbeidssted

  Forsikringen gjelder for eksempel også på hjemmekontor, hytte eller kafé.

 • Inkludert medisinsk rådgivning

  Døgnåpen rådgivning der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.
   

Yrkesskadeforsikring - en sikkerhet for alle arbeidstakere

Yrkesskadeforsikring er pålagt for arbeidsgivere i Norge, og dekker blant annet utgifter til legehjelp, sykehusopphold, medisinsk behandling, rehabilitering, tapt arbeidsinntekt og erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller død som følge av yrkesskaden. Forskringen sikrer også etterlatte erstatning ved dødsfall.

Dette kan være skader som oppstår i forbindelse med arbeidsrelaterte hendelser eller forhold, for eksempel ulykker på arbeidsplassen eller yrkessykdommer som skyldes arbeidsforhold.

Dette dekker yrkesskadeforsikringen

Erstatninger Inkludert og lovpålagt Inkludert og lovpålagt Tillegg Tillegg
Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer.

Ikke inkludert Inkludert

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Ikke inkludert Inkludert

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade du pådrar deg på jobben, i arbeidstiden.

Hvordan forebygge yrkesskader og yrkessykdommer

Riktig forebygging handler om å være i forkant og begrense risiko. 

Lov om yrkesskadeforsikring

Ervervsuførhet ytes dersom en av de ansatte helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid. Ervervsuførheten må være varig. Erstatning ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet beregnes etter den ansattes inntektsgrunnlag på følgende måte:

Inntektsgrunnlaget for beregningen: Til og med 7G = grunnerstatning på 22G
Inntektsgrunnlaget for beregningen: Over 7G og med 8G = grunnerstatning på 24G
Inntektsgrunnlaget for beregningen: Over 8G og med 9G = grunnerstatning på 26G
Inntektsgrunnlaget for beregningen: Over 9G og med 10G = grunnerstatning på 28G
Inntektsgrunnlaget for beregningen: Over 10G = grunnerstatning på 30G

Spørsmål og svar om yrkesskadeforsikring

Personforsikring - Ta vare på folka dine

Personforsikringer er viktige både for den ansatte og bedriften. Men hvilke personforsikringer er de riktige for akkurat dere? Se våre anbefalinger for personforsikringer for din bransje.