Yrkesskadeforsikring

Forsikring som gjelder hvis du får en yrkesskade.

Vi trenger bare noen få opplysninger for å beregne et tilbud til deg.

Et gode for alle arbeidstakere

Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Det er en bestemmelse som sikrer at vi som arbeidstakere får erstatning hvis vi blir skadet på jobb. Og den sikrer at de etterlatte ikke sitter tomhendt tilbake hvis det verste skulle skje at noen dør.

Innhold i yrkesskadeforsikring

Erstatninger Inkludert Frivillig
Erstatning for redusert livskvalitet - varig mèn

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

checkmark
Arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

checkmark
Dødsfall

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer.

checkmark
Reise til og fra arbeid

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.

checkmark

Skal vi ta en prat om yrkesskadeforsikring?

Vi som jobber med yrkesskadeforsikringer vil gjerne snakke med deg, og gi deg et godt tilbud. Og da vil vi gjerne snakke litt med deg om reise til og fra jobb også.

Mot et lite tillegg kan vi sammen sørge for at medarbeiderne dine også er sikret når de er på vei til jobben, eller når de reiser hjem igjen etter en god arbeidsdag sammen med hyggelige kolleger. Og da blir det forhåpentligvis en hyggelig arbeidsdag i morgen også.

Hvem skal ha forsikring

Loven gjør ingen forskjell - alle ansatte skal dekkes av yrkesskadeforsikringen. I tillegg kan innehaver av personlig firma kjøpe yrkesskadeforsikring.

Mer om forsikringer for ansatte

Viktig å vite

Hvis du er arbeidsgiver er du pliktig til å opprette yrkesskadeforsikring for alle medarbeiderne dine. Er du ansatt anbefaler vi deg å følge opp at arbeidsgiveren din har opprettet yrkesskadeforsikring.

Hva med foreninger og organisasjoner?

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende og kjøper frivillig yrkesskadetrygd i NAV kan du i tillegg kjøpe yrkesskadeforsikring hos oss. Forsikringsbeløpet hos NAV trekkes fra hos oss slik at du ikke blir dobbeltforsikret.

Yrkesskadetrygd hos NAV