Yrkesskadeforsikring


Forsikring i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder hvis du får en yrkesskade eller yrkessykdom. Les om forsikringen under, og skriv gjerne inn organisasjonsnummeret ditt hvis du vil ha et tilbud fra oss.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
  • Lovpålagt forsikring

    Alle bedrifter er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

  • Gjelder også utenfor fast arbeidssted

    Forsikringen gjelder for eksempel også på hjemmekontor, hytte eller kafé.

Yrkesskadeforsikring er en sikkerhet for alle arbeidstakere

I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal alle arbeidstakere ha denne forsikringen. Det er en bestemmelse som sikrer at vi som arbeidstakere får erstatning hvis vi blir skadet på jobb. Og den sikrer at de etterlatte ikke sitter tomhendt tilbake hvis det verste skulle skje at noen dør.

Dette dekker forsikringen i henhold til lov om yrkesskadeforsikring

Erstatninger Inkludert Frivillig

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer.

Inkludert Ikke inkludert

Dekker kostnader til psykologisk førstehjelp, og som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse.

Ikke inkludert Inkludert

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.


Inkludert

Spørsmål og svar om yrkesskadeforsikring

Lov om yrkesskadeforsikring

- hvilken erstatning har du krav på for medisinsk invaliditet?

Ménerstatning ytes på grunnlag av varig medisinsk invaliditet og skal gi erstatning for redusert livskvalitet, det vil si erstatning for ikke økonomisk skade/lyte, og fastsettes på grunnlag av en avtalt forsikringssum.

Standard dekning etter loven er 4,5 G og trappes etter varig invaliditetsgrad på følgende måte:

Medisinsk invaliditet Grunnerstatning
15 - 24 %
0,75G
25 - 34 %
1,00G
35 - 44 %
1,50G
45 - 54 %
2,00G
55 - 64 %
2,50G
65 - 74 %
3,00G
75 - 84 %
3,75G
85 - 100 %
4,50G
Skade som er betydelig større enn skade som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 100 %.
5,50G

Yrkesskadeforsikringsloven

- hvilken erstatning har du krav på ved ervervsuførhet?

Ervervsuførhet ytes dersom en av de ansatte helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid. Ervervsuførheten må være varig. Erstatning ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet beregnes etter den ansattes inntektsgrunnlag på følgende måte:

Inntektsgrunnlaget for beregningen Grunnerstatning
Til og med 7G
22G
Over 7G og med 8G
24G
Over 8G og med 9G
26G
Over 9G og med 10G
28G
Over 10G
30G

Informasjon som kan være nyttig

Guide for personforsikringer

Er du usikker på hva som er riktig for bedriften din?

Prøv vår guide for personforsikringer. Her svarer du på noen enkle spørsmål og får en oversikt over anbefalte forsikringer.

Guide for personforsikringer