Yrkesskadeforsikring

Forsikring som gjelder hvis du får en yrkesskade eller yrkessykdom. Få tilbud på yrkesskadeforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Yrkesskadeforsikring er et gode for alle arbeidstakere

Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Det er en bestemmelse som sikrer at vi som arbeidstakere får erstatning hvis vi blir skadet på jobb. Og den sikrer at de etterlatte ikke sitter tomhendt tilbake hvis det verste skulle skje at noen dør.

Innhold i lovpålagt yrkesskadeforsikring

Erstatninger Inkludert Frivillig
Erstatning for redusert livskvalitet - varig mèn

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

checkmark
Arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

checkmark
Dødsfall

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer.

checkmark
Psykologisk førstehjelp

Dekker kostnader til psykologisk førstehjelp, og som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse.

 checkmark
Reise til og fra arbeid

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.


checkmark

Våre personforsikringspakker

Velg mellom våre forsikringspakker for selvstendig næringsdrivende eller deg som har ansatte:

Skal vi ta en prat om yrkesskadeforsikring?

Vi som jobber med personalforsikringer vil gjerne snakke med deg, og gi deg et godt tilbud. Og da vil vi gjerne snakke litt med deg om reise til og fra jobb også.

Mot et lite tillegg kan vi sammen sørge for at medarbeiderne dine også er sikret når de er på vei til jobben, eller når de reiser hjem igjen etter en god arbeidsdag sammen med hyggelige kolleger. Og da blir det forhåpentligvis en hyggelig arbeidsdag i morgen også.

 • Hvem skal ha forsikring

  Loven gjør ingen forskjell - alle ansatte skal dekkes. I tillegg kan innehaver av personlig firma kjøpe yrkesskadeforsikring.

  Mer om forsikringer for ansatte
 • Viktig å vite

  Hvis du er arbeidsgiver er du pliktig til å opprette lovpålagt yrkesskadeforsikring for alle medarbeiderne dine. Er du ansatt anbefaler vi deg å følge opp at arbeidsgiveren din har opprettet forsikring.

  Hva med foreninger og organisasjoner?
 • Selvstendig næringsdrivende

  Dersom du er selvstendig næringsdrivende og kjøper frivillig yrkesskadetrygd i NAV kan du i tillegg kjøpe yrkesskadeforsikring hos oss.

  Yrkesskadetrygd hos NAV

Vanlige spørsmål

Hva er lovpålagt yrkesskadeforsikring?

Forsikringen skal inkludere alle arbeidstakere. I Lov om yrkesskadeforsikring beskrives det at du skal være sikret erstatning for skader og sykdom som følge av hendelser mens du er på jobben. Forsikringen gir deg erstatning for kommende utgifter, og utgifter du har hatt. Forsikringen skal også dekke tap av inntekt i fremtiden som følge av en varig skade. Forsikringen gjelder når du er på jobben, også om du er utenfor ditt fysiske, normale arbeidssted. For eksempel på reise i hele verden. Ved dødsfall på jobb vil gjenlevende familie ha krav på erstatning.

Er både yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring pålagt, eller er det kun yrkesskade som er obligatorisk?

Både yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring er lovpålagt. Forsikringen inneholder dekning for:

 • Yrkesskader, det vil si skader som følge av en arbeidsulykke, påført i arbeid på arbeids​stedet i arbeidstiden
 • Yrkessykdommer, det vil si sykdommer som iht. lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade
 • Andre skader og sykdommer dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Omfattes selvstendig næringsdrivende som jobber i vårt oppdrag også av bedriftens forsikring?

Nei, hvis de skriver regning gjennom sitt eget selskap er de ikke dekket. Får de lønn som vanlig ansatt (med skatt/arbeidsgiveravgift osv.) er de dekket.

Hva er reglene for forsikring i forbindelse med permittering? Aksjeselskap med en ansatt, som er permittert 90 %?

Det er plikt til å kjøpe forsikring for den delen man er i arbeid.

Hva regler gjelder for nyetablerte firmaer ? Vil yrkesskadeforsikring være gyldig for de ansatte selv om bedriften går med underskudd de første årene?

Arbeidsgivere plikter å tegne forsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Dette gjelder fra firmaet er etablert og har arbeidstakere. Det har ingen betydning for plikten til å tegne forsikring eller dekningen til arbeidstakerne om bedriften går med underskudd.