Yrkesskadeforsikring

Forsikring som gjelder hvis du får en yrkesskade eller yrkessykdom. Få tilbud på yrkesskadeforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Yrkesskadeforsikring er et gode for alle arbeidstakere

Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Det er en bestemmelse som sikrer at vi som arbeidstakere får erstatning hvis vi blir skadet på jobb. Og den sikrer at de etterlatte ikke sitter tomhendt tilbake hvis det verste skulle skje at noen dør.

Hva dekker lovpålagt yrkesskadeforsikring

Erstatninger Inkludert Frivillig

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

Inkludert Ikke inkludert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer.

Inkludert Ikke inkludert

Dekker kostnader til psykologisk førstehjelp, og som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse.

Ikke inkludert Inkludert

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.


Inkludert

Spørsmål og svar - hva dekker yrkesskadeforsikring?

Våre personforsikringspakker

Du kan også velge mellom ulike forsikringspakker med personforsikringer ut i fra behovet til bedriften din. Velg mellom våre forsikringspakker for selvstendig næringsdrivende eller deg som har ansatte:

Informasjon som kan være nyttig