Hent årets skatteberegning

Logg inn på Mine sider og hent skatteberegningen.

Gå til Mine sider

Dersom du ikke har tilgang til Mine sider, bestill det her:

Bestill tilgang

Skattepliktige personforsikringer

Enkelte personforsikringer som bedrifter betaler for sine ansatte, regnes som en lønnsfordel av Skatteetaten. Denne fordelen er skattepliktig og bedriften må innberette det skattepliktige beløpet.

Denne henter du selv ut fra Mine sider. Du kan også gi tilgang til regnskapsfører og andre i bedriften. Da kan de selv hente opplysningene de trenger.

Enkelte forsikringer eller personer skal ikke innberettes:

  • Yrkesskade etter lovens krav
  • Tjenestereiseforsikring
  • Forsikringer den ansatte betaler selv
  • Selvstendig næringsdrivende
  • Familier/ektefelle og barn

Dersom bedriften ikke har skattepliktige forsikringer dette året, vil du få beskjed om dette på Mine sider.

Slik gir du tilgang til regnskapsfører og andre i bedriften:

Det er bedriften selv som må gi sin regnskapsfører tilgang til Mine sider. Det gjør de ved å logge inn på Mine sider, velge Innstillinger og Inviter ny bruker. Regnskapsfører må gis full tilgang for å kunne se personforsikringene.

På grunn av sikkerhet, må du selv gi andre tilgang. Vi har ikke lov til å gi andre adgang til bedriftens opplysninger, da dette er i strid med GDPR.