Internasjonalt styreansvar

Få tilbud på internasjonal styreansvarsforsikring.

Organisasjonsnummer - 9 siffer

Start med å skrive organisasjonsnummeret, så finner vi opplysninger om bedriften din. På neste side skriver du inn kontaktopplysningene dine.

Formuläret skickas...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Ansvarsforsikring
 4. Internasjonal styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring – fordi du er personlig økonomisk ansvarlig. Styremedlemmer og ledere i en bedrift er ansvarlige med hele sin personlige formue. Det vil blant annet si penger på bok, huset, bilen og hytta.


 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.

Internasjonal styreansvarsforsikring dekker juridisk bistand og økonomiske krav mot styremedlemmer og ledere.

Hvem anbefaler vi internasjonal styreansvarsforsikring til?

Stadig oftere blir styremedlemmer og ledere stilt til erstatningsansvar, og mange blir holdt personlig ansvarlig for betydelige beløp. Vi anbefaler derfor internasjonal styreansvarsforsikring til alle styremedlemmer og andre med lederansvar i bedrifter med aktivitet utenfor Norge.

Hva dekker den internasjonale styreansvarsforsikringen?

Forsikringen dekker erstatningsansvaret som den enkelte kan komme i ved utøvelse av ledelsesarbeid. Blir en eller flere økonomisk ansvarlig på grunn av utøvelsen av sitt ledelsesarbeid, er det godt å vite at våre erfarne advokater står til rådighet og bistår gjennom hele saken. Tapes rettsaken dekker forsikringen både utgifter og krav i henhold til dommen.

I tillegg dekkes:

 • Arbeidsrettslige krav rettet mot deg personlig
 • Nødkostnader for å begrense eller avverge tap
 • Kostnader til gjenopprettelse av rykte og anseelse når skaden har sitt grunnlag i en styreansvarsskade
 • Utredningskostnader når man er lovpålagt å medvirke i offentlig utredning
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Ansvarsforsikring
 4. Internasjonal styreansvarsforsikring