Internasjonalt styreansvar

Få tilbud på internasjonal styreansvarsforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Internasjonal styreansvarsforsikring dekker juridisk bistand og økonomiske krav mot styremedlemmer og ledere.

Hvem anbefaler vi internasjonal styreansvarsforsikring til?

Stadig oftere blir styremedlemmer og ledere stilt til erstatningsansvar, og mange blir holdt personlig ansvarlig for betydelige beløp. Vi anbefaler derfor internasjonal styreansvarsforsikring til alle styremedlemmer og andre med lederansvar i bedrifter med aktivitet utenfor Norge.

Hva dekker den internasjonale styreansvarsforsikringen?

Forsikringen dekker erstatningsansvaret som den enkelte kan komme i ved utøvelse av ledelsesarbeid. Blir en eller flere økonomisk ansvarlig på grunn av utøvelsen av sitt ledelsesarbeid, er det godt å vite at våre erfarne advokater står til rådighet og bistår gjennom hele saken. Tapes rettsaken dekker forsikringen både utgifter og krav i henhold til dommen.

I tillegg dekkes:

  • Arbeidsrettslige krav rettet mot deg personlig
  • Nødkostnader for å begrense eller avverge tap
  • Kostnader til gjenopprettelse av rykte og anseelse når skaden har sitt grunnlag i en styreansvarsskade
  • Utredningskostnader når man er lovpålagt å medvirke i offentlig utredning

Få et tilbud på internasjonal styreansvarsforsikring

Send oss noen få opplysninger, så hjelper vi deg med internasjonal styreansvarsforsikring.

Be om tilbud