Enkeltreiseforsikring

Med enkeltreiseforsikring betaler du kun for de dagene du eller din familie er på reise. Husk at forsikringen må kjøpes før avreise for å være gyldig på reisen!Takk for gode skussmål!

Forsikring kun for dagene du er på reise

  • Ingen egenandel

    Blir du utsatt for skade, tyveri, akutt sykdom eller forsinkelser i reiseplanen er det ingen egenandel.

  • Kvalitetssikrede leger og sykehus i utlandet

    I appen vår får du full oversikt over nærmeste sykehus som kan gi deg rask og god hjelp akkurat der du er.

  • Medisinsk rådgivning 24/7

    Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt.

Forsikringens innhold

Dette dekker forsikring for enkeltreise

Dekninger Inkludert Inkludert
Inkludert

Blir du akutt og uventet syk eller utsatt for en ulykke på reise, dekker forsikringen behandlingsutgifter, legebesøk og sykehusopphold uten beløpsgrense. Forsikringen dekker også forhåndsgodkjent hjemtransport fra utlandet, uten sumbegrensning eller egenandel.

Forsikringen omfatter ikke behandlingsutgifter etter hjemkomst eller engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke på reise.

Vi utbetaler kompensasjon for tapte feriedager ved sykehusopphold eller hvis du, etter forhåndsgodkjennelse fra oss, må avbryte ferien og reise hjem tidligere enn planlagt. Det er ingen øvre sumbegrensning.

Inkludert

Blir du frastjålet eller får skade på dine personlige eiendeler på reisen, dekkes inntil 40 000 kroner per gjenstand. Det er ingen øvre sumbegrensning per hendelse.

Inkludert

Ved forsinket bagasje på utreise dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til kjøp eller leie av klær, toalettsaker eller andre reiseartikler for inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Inkludert

Hvis du kommer for sent til avgangen for transportmiddelet du skal reise med, dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til innhenting av reiseruten og eventuell overnatting. Det er ingen øvre sumbegrensning.

Hvis transportmiddelet du skal reise med ikke går til avtalt tid, dekker vi utgifter til alternativ transport med inntil 3 000 kroner per person.

Inkludert

Forsikringen dekker merutgifter til reise og overnatting til nærmeste sikre destinasjon eller til hjemsted i Norge. Det er ingen øvre sumbegrensning.

Inkludert

Reiseforsikringen dekker ekstremsport som for eksempel dykking, klatring og fallskjermhopp. Ekspedisjoner eller andre turer som har høy risiko, kan kreve at du har et ekspedisjonstillegg for at reiseforsikringen skal være gyldig.

Inkludert

Får du en akutt psykisk krise som følge av sykdom eller skade omfattet av forsikringen, dekker forsikringen utgifter til inntil 10 behandlinger hos psykolog, uten egenandel.

Inkludert

Har du spørsmål om helse, sykdom eller skade i forbindelse med reisen, kan du døgnet rundt få hjelp av autorisert helsepersonell hos vår medisinske rådgivningstjeneste ved å ringe oss på tlf +47 21 49 24 01

Trenger du ytterligere hjelp, blir du satt i kontakt med en lege.

Inkludert

Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden. Forsikringen dekker inntil 10 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand med inntil 100 000 kroner, hvis du blir part i en tvist på reise utenfor Norden.

Ofte stilte spørsmål