Trygge sykehus i utlandet

Med reiseforsikring i If Europeiske er du sikret leger du kan stole på. Ved hjelp av våre globale partnere og samarbeid med Sjømannskirken, har vi god lokalkunnskap og oversikt over hvor du får den beste medisinske hjelpen.

Se våre forsikringer for reise

Alltid den beste medisinske hjelpen

If Europeiske reiseforsikring har ubegrenset dekning i hele verden ved sykdom eller ulykke. Vi dekker hjemtransport med assistanse fra sykepleier eller lege, til og med ambulansefly hvis det er nødvendig. Hjemtransport dekkes ikke av Europeisk helsetrygdkort (Helfo-kort), selv om du gjennom dette kortet får dekket behandling på offentlige sykehus i Europa.

Les mer om forskjellen på reiseforsikring og helsetrygdkort

If Europeiske-appen gir deg oversikt over nærmeste godkjente lege

Med If Europeiske-appen kan du bruke appens søkefunksjon eller mobilens GPS til å søke opp våre nærmeste godkjente leger og sykehus når du er på reise i utlandet. Appen er gratis og kan lastes ned via App Store og Google Play. 

Tre grunner til at If Europeiske reiseforsikring er et trygt valg:

  • Mange års erfaring som Norges eldste reiseforsikringsselskap.
  • Lokal og global tilstedeværelse gjennon Falck Global Assistance og samarbeid med Sjømannskirken for lokal assistanse over hele verden.
  • Ubegrenset dekning på medisinsk hjelp, uten egenandel.