If Boligsjekk

Veien til en tryggere bolig

I samarbeid med Anticimex gir vi deg oversikt over tilstanden i huset ditt.

Det er mye å holde ved like i en bolig, og det kan være vanskelig å vite hva du bør prioritere, og hva du kan vente med. For å gjøre det enklere for deg, sender vi en fagekspert fra vår samarbeidspartner Anticimex hjem til deg, slik at du får et godt overblikk over hva som bør gjøres når. 

Avdekker feil og mangler

Boligsjekken vil avdekke eventuelle feil og mangler og gjøre huset ditt sikrere og bedre å bo i. Sjekken avdekker blant annet dårlig inneklima og fukt – og hjelper deg med å gjøre hjemmet ditt sikrere med tanke på brann og innbrudd.

Utvidet dekning

Våtrom, tak og drenering inspiseres. Tilfredsstiller konstruksjonen visse sikkerhetskrav, får du en utvidet dekning for skade på våtrom, tak og drenering. Du får da tilsendt et «Verdibevis». Verdibeviset dekker også skade på selve konstruksjonen.

Inkludert i Super husforsikring

Dersom du er If-kunde og har Super husforsikring hos oss, er If Boligsjekk inkludert i forsikringen din.  

Bestill If Boligsjekk
Les mer om Super husforsikring
Logg inn for å se forsikringene dine

Slik gjennomføres If Boligsjekk

 

Utføres av eksperter

En uavhengig ekspert fra vår samarbeidspartner Anticimex sjekker huset ditt fra loft til kjeller. I alt sjekkes 120 punkter i huset ditt.

Omfattende rapport

Etter at boligsjekken er utført får du en grundig rapport som du kan bruke til å planlegge vedlikehold på huset ditt.

Ny sjekk hvert 4. år

Du får tilbud om ny boligsjekk hvert 4. år, så lenge du har Super husforsikring i If.

Jeg orker ikke å vite om dyre utgifter som kommer - bør jeg ta sjekken?

Det er alltid fornuftig å vite hvordan tilstanden til ditt hus er. En boligsjekk vil kunne avdekke feil og mangler tidlig – jo tidligere du reparerer skaden jo rimeligere blir den å utbedre – det er dessuten viktig å være trygg i huset sitt. En inspeksjon av en fagmann kan avdekke feil i tide, slik at du eventuelt kan reklamere overfor selger innenfor 5 års reklamasjonsfrist.

Kan prisen på forsikringen gå opp på bakgrunn av If Boligsjekk?

Nei, If Boligsjekk er kun ment for å gi deg en oversikt over eventuelle utbedrings- og forbedringsområder over boligen din. Det v​il ikke påvirke prisen på forsikringen.​

Vil If Boligsjekk avdekke radon?

Nei, radonsjekk må bestilles i tillegg, men Anticimex kan utføre denne, mot en avtalt kostnad. If Boligsjekk kan imidlertid avdekke dårlig inneklima, som kan oppstå ved ulike former for hussopp.

Hva inneholder rapporten jeg får etter sjekken?

Rapporten, som du får elektronisk rett etter boligsjekken, inneholder en vurdering av tilstanden til alle sjekkpunktene i huset, totalt 120 punkter. Vurderingen er gradert i tre kategorier; Grønn= alt i orden, Gul= feil og mangler kan oppstå innen 3-5 år, Rød= pågående skade, må repareres omgående.

Her kan du se eksempel på en tilstandsrapport

Du får også et faktaark fra Sintef, som viser hvordan de elementene som er skadet bør repareres, i henhold til kravene i Norsk Standard 3600. Faktaarkene kan benyttes som dokumentasjon overfor håndverkere som du engasjerer for å reparere/utbedre/vedlikeholde huset.

Hvorfor foretar Anticimex sjekken?

Alle ansatte i Anticimex er fagutdannede og er spesialister på boligsjekker, og er nøytrale og uavhengige. De er best på å avdekke feil og mangler, kommer med gode råd for vedlikehold og hvordan du skal forebygge og unngå skader.

Jeg har akkurat bygget nytt hus. Trenger jeg If Boligsjekk da?

Vår erfaring er dessverre at veldig mange nye hus kan lide av feil og mangler. En inspeksjon av en fagmann kan avdekke feil i tide, slik at du kan reklamere overfor byggherre eller entreprenør/selger. Du har 5 års reklamasjonsfrist.