Meld skade på ansvarsforsikring

Vi hjelper deg i ansvarssaker. Følg veiledningen på denne siden for å melde skade.

Når du har pådratt deg erstatningsansvar

En ansvarsforsikring kan dekke det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg ved skader på andre personer eller andres eiendeler. For å kunne holdes rettslig ansvarlig for skadene må du ha opptrådt uaktsomt, eventuelt kunne holdes ansvarlig etter særskilte regler. Både hus-, hytte-, innbo- og reiseforsikring har ansvarsforsikring inkludert i forsikringen.

Når vi mottar saken din, avklarer vi om det foreligger erstatningsansvar. Vi følger opp mot den som krever erstatning av deg, gjennom forhandlinger eller - om nødvendig, for domstolene.

Det er også ansvarsdekning på bilforsikring (og andre kjøretøy) og båtforsikring. Når du melder hendelsen, så blir ansvarsdelen ivaretatt i skadebehandlingen:

Meld skade

Ha BankID/BankID på mobil klart når du melder skaden.

Ofte stilte spørsmål