Ansvar

Når du har pådratt deg erstatningsansvar.

Meld skade

Du får hjelp på 1-2-3

 • 1. Meld skade

  Har du pådratt deg erstatningsanvar, meld fra til oss. Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID/BankID på mobil

  Meld skaden

 • 2. Saken vurderes

  Vi avklarer om det foreligger erstatningsansvar.

 • 3. Saken følges opp

  Vi følger opp mot den som krever erstatning av deg, gjennom forhandlinger eller om nødvendig for domstolene.

   

Nyttig å vite ved ansvarsskader

En ansvarsforsikring kan dekke det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg ved skader på andre personer eller andres eiendeler.

For å kunne holdes rettslig ansvarlig for skadene må du ha opptrådt uaktsomt, eventuelt kunne holdes ansvarlig etter særskilte regler. Både hus-, hytte- og innboforsikring har ansvarsdekning.

Spørsmål vi ofte får om ansvarsskade