Meld skade på ansvarsforsikring

Vi hjelper deg i ansvarssaker. Følg veiledningen på denne siden for å melde skade.

Meld skade

Ha BankID/BankID på mobil klart når du melder skaden.

Når du har pådratt deg erstatningsansvar

En ansvarsforsikring kan dekke det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg ved skader på andre personer eller andres eiendeler. For å kunne holdes rettslig ansvarlig for skadene må du ha opptrådt uaktsomt, eventuelt kunne holdes ansvarlig etter særskilte regler. Både hus-, hytte-, innbo- og reiseforsikring har ansvarsforsikring inkludert i forsikringen.

Når vi mottar saken din, avklarer vi om det foreligger erstatningsansvar. Vi følger opp mot den som krever erstatning av deg, gjennom forhandlinger eller - om nødvendig, for domstolene.

Det er også ansvarsdekning på bilforsikring (og andre kjøretøy) og båtforsikring. Når du melder hendelsen, så blir ansvarsdelen ivaretatt i skadebehandlingen:

Forsikring ved ansvarsskade

Spørsmål vi ofte får om ansvarsskade