Hytteforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

En hytteforsikring dekker vannskade, brann, tyveri, naturskade og mer. Super hytteforsikring gir deg den aller beste dekningen.


 • Prioritet ved skade

  Vårt nettverk av håndverkere og partnere sikrer deg prioritet ved skade.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Coop-medlemsbonus

  Er du Coop-medlem får du 1,5 % medlemsbonus på forsikringene dine.

Sammenlign dekningene Super Standard
Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.

Våtromsdekning

Dekker feil og følgeskader på våtrom nyere enn 10 år.

Følgeskader etter utett tak, vegg og bad

Dekker vannskade som følge av at vann trenger inn i bygningen gjennom vegger og tak. Dekker også følgeskade på andre rom, hvis våtrom skulle vise seg å være utett.

Håndverkerfeil

Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil.

Sopp- og råteskade

Inkluderer alle typer sopp som ødelegger treverket.

Verditap etter skade

Dekker verdiforringelse med inntil 1 000 000 kroner når offentlig myndighet med hjemmel i lov eller offentlig forskrift nekter gjenoppføring/reparasjon av bygning etter skade på samme sted.

Skadeverk dyr og insekter

Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet ved angrep av for eksempel borebiller, rotter eller andre skadedyr og insekter.

Skadedyrsanering

Dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter. Forsikringen inkluderer også tilgang til ekspertrådgivning fra markedslederen i Norge på skadedyrsanering, Anticimex.

Dekkes ikke ved Standard: Fjerning av døde skadedyr, åpning (og lukking) av konstruksjoner, skade på bygningen.
Dekkes verken ved Standard eller Super: Sikring av bygget mot angrep, herunder åpning av konstruksjoner for å lokalisere mulige innganger.

Brann

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, samt heksesot dekkes ikke.

Vann- og rørskader

Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Dekker ikke: Vanninntrenging uten at det medfører at det blir stående vann på gulvet, utett våtrom eller feil ved sluk, vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket), takrenne, utvendige nedløp og taksluk, tining av utvendig ledning og dreneringsledning.

Tyveri og hærverk

Dekker skader på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell krasjer med sykkel inn i en parkert bil. Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner. For eksempel hvis du havner i en tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser.

Vi dekker ikke utgifter ved tvister som har sitt utspring i at du er mistenkt eller siktet for en kriminell handling, eller som omfatter skilsmisse, barnefordeling og lignende.

Naturskade

Vi dekker skader på tingene dine som følge av naturskader som skred, storm, flom og jordskjelv inntil valgt forsikringssum.

Sportsutstyrforsikring

Vi dekker sportsutstyret ditt, både ved lagring hjemme, i bilen og på hytta. Vi dekker også skader når du bruker utstyret, for eksempel hvis du er uheldig i skibakken og knekker en ski eller stav. Erstatningen er begrenset til 30 000 kroner.

Vi dekker ikke skader på luftsportutstyr som fallskjerm og lignende.


Tilleggsforsikringer

For ekstra trygghet

En innboforsikring sikrer eiendelene dine i hytta eller fritidsboligen.

Les mer

Hvilken forsikring passer for deg?

 • Superforsikring er vår beste hytteforsikring. Velger du super er alle plutselige og uforutsette hendelser dekket. Så hva er da ikke dekket? Jo, for eksempel skader som følge av manglende vedlikehold - du må selvfølgelig ta vare på fritidsboligen din. Vi dekker heller ikke gjenoppretting av håndverkerfeil, da dette er noe håndverkeren selv må ta ansvar for. Men følgene av håndverkerfeil, det dekker vi.

 • Super hytteforsikring er så god at vi gir deg to års supergaranti. I praksis betyr det at du er garantert like gode eller bedre vilkår hvis du flytter forsikringen fra annet selskap og til oss. Du må selv dokumentere at din forrige husforsikring ville gitt deg en bedre erstatning. Ta derfor vare på både siste vilkår og forsikringsbeviset fra ditt forrige selskap for å dokumentere dekningen du hadde da.

 • Standard forsikring gir deg en god og grunnleggende dekning. Med Standard hytteforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader.

 • Bekjempelse av skadedyr er også inkludert i Standard, men ønsker du å være forsikret mot følgeskader av skadedyrene, bør du velge Super.

Prisen på forsikringen er avhengig av hustype, størrelse, beliggenhet osv. Vi belønner sikkerhetstiltak som bidrar til at du unngår skader på hytta eller fritidsboligen.

Egenandel ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner
 • Gjentatt vannskade med samme årsak innen 3 år: 20 000 kroner​
 • Ved tyveri reduseres egenandelen med 4 000 kroner hvis FG-godkjent alarm har blitt utløst.​

Vilkår

Flere detaljer om hytteforsikring finner du i vilkårene:

Samle forsikringene dine

Få inntil 15 % rabatt