Hytteforsikring

Hytta er uerstattelig

Det ligger mye glede i å ha en hytte for fritid og ferier. Med hytteforsikring hos oss kan du være trygg på at vi hjelper deg skulle du få skader på hytta.


  • Eksperter på skadedyr

    Med Super innboforsikring kan du slippe å bekymre deg for skadedyr.

  • Dyktige rådgivere

    Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

  • If fordelsprogram

    Det lønner seg å samle forsikringene hos oss. Jo flere forsikringer jo høyere rabatt.

Hva dekker hytteforsikringen? Super Standard
Fullverdigaranti

Hvis hytten din blir totalskadet, for eksempel i en brann, garanterer vi at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge en tilsvarende hytte.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Brannskade

Vi dekker brannskader på hytte og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler).

Vann- og rørskader

Vi erstatter vannskader på bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i hytten din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Forsikringen dekker også tining av utvendige rør ved frost med inntil 50 000 kroner.

Vi erstatter ikke skade på selve våtrommet, dreneringen eller taket som følge av utettheter.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter skade på hytte og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og deretter satt på vannet.

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på hytten din forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. Vi hjelper deg også med å bekjempe mus, rotter og andre gnagere hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt. Hvis du for eksempel får rotter inn i hytten din som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt.

Du må selv sikre hytten mot nye gnagerangrep - som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell krasjer med sykkel inn i en parkert bil. Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner. For eksempel hvis du havner i en tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser.

Vi dekker ikke utgifter ved tvister som har sitt utspring i at du er mistenkt eller siktet for en kriminell handling, eller som omfatter skilsmisse, barnefordeling og lignende.

Følgeskader etter utett utendørs tak og yttervegg

Du har selv ansvar for å holde tak og vegger tette slik at vann ikke trenger inn i hytten. Får du likevel skader som skyldes vann som trenger seg inn gjennom utette tak og vegger dekker vi følgeskadene av dette.

Reparasjonen av selve taket/veggene må du dekke selv.

Følgeskader som skyldes feil av håndverker

Hvis en autorisert håndverker gjør en feil som i ettertid fører til skade (følgeskade) på bygningen, er håndverkeren ansvarlig for å reparere feilen og dekke kostnadene til utbedring av følgeskadene i inntil 5 år.

Er den autoriserte håndverkeren konkurs eller det oppstår følgeskade etter at garantitiden er utløpt, vil vi erstatte skadene med ubegrenset sum. Dette forutsetter at skaden oppstår innen 10 år etter at det opprinnelige arbeidet ble utført.

Skade som følge av kondens eller utbedring av selve feilen/mangelen, er ikke dekket.

Skade på våtrom

Vi erstatter følgeskader ved utett våtrom uansett årsak, tilstand og alder på våtrommet. Hvis det for eksempel skjer en vannskade på grunn av feil med membran eller sluk på badet vil vi erstatte skadene på underliggende og sideliggende rom med ubegrenset sum.

Hvis våtrommet er under 10 år gammelt vil vi også sørge for at våtrommet blir reparert med ubegrenset sum. Denne delen av forsikringen forutsetter at håndverkeren ikke selv kan holdes økonomisk ansvarlig for skaden og at arbeidet kan dokumenteres utført av autorisert håndverker i løpet av de siste 10 årene.

Sopp og råteskade

Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.

Bekjempelse og skade etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i hytten din på en rask og effektiv måte. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum. Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av hytten din, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen. Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd.

Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i hytten din, uten at det koster deg noe.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg.

Garantien gjelder i 2 år.

Egenandel ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Naturskader som for eksempel flom og storm har alltid 8 000 kroner i egenandel. 

Vilkår (PDF)

Samle forsikringene dine

Få inntil 15 % rabatt