Hvor mye snø tåler taket ditt?

Vet du hvor mye snø taket ditt egentlig tåler? Det er nemlig store forskjeller ut ifra takets form og boligens bygningsår.

Mann som måker snø fra hustaket.

Hver vinter kollapser flere bygninger i Norge på grunn av for store snømengder. Et klima i endring gir mer våt vinternedbør og store, plutselige snømengder som mange bygninger rett og slett ikke er dimensjonert for.

Ansvarlig for husforsikring i If, Marius Duffaut, forteller at de vanligste vinterskadene, foruten frostskader, er skader som er forårsaket av for mye eller for tung snø.

– Typiske skader er at det blir liggende snø langt oppover husveggen. Dette gjelder særlig boliger som ligger i skrånende terreng, forteller Duffaut.

– Andre boliger som er spesielt utsatt, er boliger med vinkeltak hvor takdelene kan presses fra hverandre dersom tung snø blir liggende for lenge. Kort fortalt, er vinkeltak to saltak i 90 graders vinkel, og er derfor mer utsatt for snøskader.

For å slippe store skader, som igjen kan føre til store utgifter, lønner seg derfor å være klar over hvor mye snø taket og boligen din tåler. Manglende snørydding og vedlikehold kan medføre redusert erstatning dersom uhellet er ute.Følg med på endringer

Det enkleste du kan gjøre er å følge med på eventuelle endringer i huset når det kommer store snømengder. Oppdager du at dører og vinduer går tregt, eller ser nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om for at taket ditt er utsatt for høy belastning.

Dersom det er mye snø på taket, kan du også høre knirk og smell i konstruksjonen. Det er neppe forbundet med fare, men er tegn på for store belastninger på taket.

Hvilken husforsikring passer deg?

Sjekk når du bør måke taket

Hvor mye taket ditt tåler avhenger av hvor gammelt huset ditt er. Ifølge Direktoratet for byggekvalitet kan du regne med at hustaket ditt tåler minst 150 kilo per kvadratmeter, enten det er nytt eller gammelt.

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset eller hytten din er bygd, kan det gi deg noen tommelfingerregler:

Det er også verdt å merke seg at fuktig snø er betraktelig tyngre enn tørr snø.

 • 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/ (dvs. cirka 50 cm tørr snø eller 40 cm våt snø), mens tunge tak tåler noe mer.
 • 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2 (cirka 50 cm tørr snø eller 40 cm våt snø)
 • Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2.
 • vanligvis 150-350 kg/m2. (cikra 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø)

Slik fjerner du snø fra taket

Når du skal måke taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning.

– Å måke ferdig en takflate før du går over mønet og måker neste flate, gir skjevbelastninger og er mer kritisk enn en større og jevnere fordelt belastning. La det gjerne være igjen et lag med snø på takflaten, da unngår du å skade taktekningen, forklarer seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk.

 • Vær føre var og fjern snøen før den blir våt og tung.
 • Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Dette kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.
 • Har snøen langs veggene fonnet seg helt opp til taket, må du være forsiktig med å sette inn maskinelt utstyr for å fjerne snø på bakken. Samme forhold som forrige punkt kan oppstå, og snømengden på hele takflaten kan dermed bli satt i bevegelse.
 • Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
 • Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen 10 – 20 cm.
 1. Magasinet

  Slik unngår du frosne vannrør i vinter

  Vinterkulde og store snømengder gjør at mange kan få seg en ubehagelig overraskelse. Slik forebygger du mot frosne vannrør og kuldeskader.

  03.01.2022
  Frosne vannrør.
 2. Magasinet

  Skjeggkre – slik får du hjelp til å bekjempe dem

  Visste du at skjeggkre kun lever innendørs i Norge? Likevel har de i løpet av få år spredd seg til boliger over hele landet. Slik blir du kvitt skjeggkre i boligen din.

  Skjeggkre
 3. Magasinet

  Slik unngår du pipebrann

  Har du peis? Her får du noen gode og enkle råd til hvordan du kan unngå at peiskosen utvikler seg til en lumsk og potensiell farlig pipebrann.

  16.09.2022
  Unngå pipebrann
 4. Magasinet

  Unngå skader ved lynnedslag og torden

  Hver tredje nordmann har fått elektrisk utstyr ødelagt av lynet. Dette må du gjøre når tordenbygene begynner å rulle.

  28.01.2020
  Lyn -og tordenskader